Pyydä tarjous

Kodinomaista sijaishuoltoa

Digipalvelut
10.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Perhekotimme tarjoaa kodinomaisen turvallisen ympäristön jossa lapsi/nuori saa tukea kehittyä, kasvaa ja oppia normaalin perhe-elämän. Hoidon päämääränä on omaa elämäänsä hallitseva aikuistuva nuori. Työmenetelminä ovat selvät säännöt ja rajat, avoin keskustelu, harrastuksiin ohjaaminen ja säännöllinen koulukäynti tai opiskelu.

Tavoitteemme

Tavoitteemme on tukea lapsen kasvua tasapainoiseksi ja omaa elämäänsä hallitsevaksi aikuiseksi. Tarjoamme lapselle turvallisen arjen ja pysyvät ihmissuhteet. Painotamme toiminnassamme arjen sääntöjä, rajoja ja keskustelua.

Käytämme perhekodeissamme ratkaisukeskeistä toimintatapaa, jonka avulla lapsi oppii kohtaamaan myönteisesti elämän haasteita. Katsomme tulevaisuuteen ja tuemme lasta käyttämään omia voimavarojaan. Korostamme toiveikkuutta ja myönteistä elämänasennetta.

Tuemme erityisesti lasten/nuorten koulunkäynnistä selviämistä ja siitä jatko-opintoihin kullekin sopivalle alalle. Nuoria kannustetaan hankkimaan itselleen ammatti ja itsenäistymään.

Mikäli nuori tarvitsee aikuisuuden kynnyksellä tukea arjesta selviytymiseen, jälkihuoltoa järjestetään sopimuksen mukaan. Perhekodin kiinnostus itsenäistyvän nuoren hyvinvointiin ei päädy hoitosuhteen katkeamiseen, vaan yhteyttä nuoreen pidetään säännöllisesti.

Perhekodin aikuiset ovat aktiivisesti mukana lasten/nuortenkokonaisvaltaisen kehityksen tukemisessa elämyksien ja kokemuksien kautta.

Lasten biologisiin vanhempiin/sukulaisiin pyritään saamaan mahdollisimman avoimet ja luottamukselliset suhteet, jotka tukevat ja helpottavat lapsen sopeutumista perhekotiin hänen sijoituksensa ajan. Yhteydenpitoa sijoitettujen lasten biologisiin vanhempiin ja muihin sukulaisiin pidetään säännöllisesti, ottaen huomioon lapsen iän ja kehitystason.

Onnentupa Oy:n Perhekodit
Jussilantie 23, 04300 Tuusula
https://onnentuvanperhekodit.fi/