Pyydä tarjous

Koulutuskumppanuus auttaa asioiden jalkauttamisessa

Digipalvelut
01.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Avosylin tarjoaa koulutuksia kuntatasolle sekä yksityisille toimijoille, avohuollon ja sijaishuollon palveluihin liittyen. Organisaation tarpeiden mukaan räätälöidyissä koulutuksissa Avosylin tähtää kumppanin rooliin, jonka kautta tiedossa oleva hyvä menetelmä tai työskentelytapa tuodaan muidenkin toimijoiden saataville. Kumppanuuteen kuuluu olennaisesti myös uusien opittujen asioiden jalkauttaminen yksikön päivittäiseen toimintaan.

– Voimme kouluttaa esimerkiksi yksittäistä yksikköä tai suurempaakin kokonaisuutta tarkastella heidän työskentelyrakenteensa toimivuutta ja kenties tuoda työntekijöille ja johdolle uutta struktuuria. Osa meidän koulutuksista on puhtaasti menetelmäkoulutuksia lastensuojeluun liittyen ja toisissa tarkastellaan kokonaisuutta laajemmin huomioiden myös eri työntekijöiden vastuualueiden tarpeet, koulutusjohtaja Jukka Sihlman toteaa.

Sihlman kertoo esimerkin, jossa Avosylin auttoi eräässä kaupungin yksikössä ja rakensi heidän kanssaan työskentelyyn selkeän prosessin. Samalla katsottiin millaisin menetelmin ja keinoin siinä edetään sekä kuinka asioita kirjataan asiakastietojärjestelmään.

– Vaikka meillä on valmiitakin koulutuspaketteja, aina koulutukset hieman klassisestikin sanottuna räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaisesti – eli mihin elementteihin toimijalla on tarvetta saada koulutusta, lisäosaamista ja kenties selkeyttäkin. Tarjoamme vaihtoehtoja tulevaisuus silmällä pitäen.

Parin päivän täsmäkoulutuksista isompiin kokonaisuuksiin

– Koulutukset voivat olla 1–2 päivän täsmäkoulutuksia tai sitten ne voivat olla jopa puolentoista vuoden kokonaisuuksia, kuten erään kunnan kanssa toteutettu perhetyön kehittämisohjelma.

Sihlman kertoo, että tässä esimerkissä koulutuspäiviä oli 1–2 kertaa kuukaudessa joissa huomioitiin organisaation sisäiset roolit ja työtehtävät. Avosylin koulutuksissa katsotaan koulutustarpeet aina kohderyhmäkohtaisesti – mitkä ovat yhteisiä osioita ja miltä osin ei ole tarvetta kouluttaa koko henkilöstöä.

– Voimme kouluttaa esimerkiksi vain muutamia henkilöitä, jotka sitten kouluttavat edelleen omassa yhteisössään ja voimme sparrata tässäkin pidemmän aikaa.

Koulutuskumppanuudessa organisaatio saa tukea muutoksiin

– Haluamme tulevaisuudessa koulutusten olevan enemmänkin kumppanuuksia. Yksittäisissä koulutuksissa käy aika usein niin, että asioita ei lähdetä viemään organisaation arkeen. Voi olla että ne unohtuvat kiireen keskelle, ei ole selkeätä vastuunjakoa tai sitten siihen ei ole varattu tarpeeksi aikaa, että asiat saataisiin jalkautettua työpaikalla.

Juuri tällaiseen tilanteeseen Avosylin koulutuskumppanuus on Sihlmanin mukaan erittäin hyvä ratkaisu.

– Me koulutamme ja tuemme koulutettavaa organisaatiota myös koulutuksen jälkeen, että toiminta saadaan varmasti jalkautettua osaksi toisen osapuolen toimintakulttuuria. Haluamme olla osaltamme mahdollistamassa sellaista kouluttautumiskulttuurin muutosta, jossa koulutuksen tavoite on selkeämmin koulutettavan tahon tiedossa kaikilla tasoilla.

Sihlman kertoo, että Avosylin on alallaan kohtalaisen iso toimija, jolla on avopuolen, perhehuollon ja laitoshoidon palveluista vuosien kokemus – miten palveluita tuotetaan, mitä kentällä tapahtuu ja millaisia muutoksia siellä on tapahtunut tai tapahtumassa.

– Meillä on tarjota pienemmillekin toimijoille olkapäätä, koska meillä on riittävästi kehittämisresursseja ja olemme panostaneet paljon koulutukseen, esimerkkinä nyt käynnissä oleva virtuaalitodellisuusprojekti, Sihlman mainitsee.

VR-teknologia tarjoaa tehokkaan koulutustyökalun

Avosylin on panostanut vahvasti VR-teknologian hyödyntämiseen työntekijöiden perehdyttämisessä ja vuorovaikutustilanteiden ymmärtämisessä hyvin laajasti.

– Keväästä tähän hetkeen olemme rakentaneet kokonaisuuden, jossa on hyödynnetty VR-teknologiaa ja PersonBrain™ -viitekehystä. Nyt tätä koulutusta on lähdetty markkinoimaan.

Sihlman kertoo, että vastaanotto on ollut hyvää kaikissa paikoissa, joissa koulutusta on käyty esittelemässä.

– Esimerkiksi eräässä sijaishuollon yksikössä olemme jo käyneet kouluttamassa henkilökuntaa VR-teknologian avulla. Nyt olemme siirtymässä samaisen tahon kanssa pisteeseen miten asian kanssa jatketaan, ettei koulutus jäisi irralliseksi osaksi. On selkeästi nähtävissä, että VR-teknologialle on tilausta koulutuskentällä ja mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen on valtavasti.

Tilanteita päästään kokemaan lapsen silmin

– Meillä on VR-alustalla valtava määrä videoita, joissa erilaisia tilanteita katsotaan lapsen silmin, lähtien äidin kohdusta. Alussa tilanteen kokija on VR-teknologian avustamana odottavan äidin vatsassa, katsoen lapsen silmin tilannetta, jossa äiti kohtaa henkistä sekä fyysistä väkivaltaa. VR-kokemuksen aikana lapsen ääni kertoo, mitä sillä hetkellä tapahtuu lapsen aivojen kehityksen kannalta. Vastaavanlaiset tarinat jatkuvat aina aikuisuuteen asti, erilaisten tilanteiden kautta, esimerkiksi miten aikuiset kohtaavat lapsen, miten opettaja ei ole tietoinen, että kohdatessaan lapsen tämä laukaisee tiedostamattaan joitain muistoja ja kokemuksia, joihin lapsi reagoi tietyllä lailla.

Sihlman toteaa, että VR-teknologian avulla päästään lyhyellä kolmen minuutin videolla katsomaan tilannetta lapsen silmin.

– Emme voi toki koskaan täysin tietää, miltä lapsesta siinä hetkessä tuntuu, koska kaikilla meillä on omat kokemuksemme ja menneisyytemme. Vuorovaikutustilanteisiin tuomme nämä aina mukanamme. Tämä on kuitenkin hyvin konkreettinen esimerkki siitä, että me katsomme pitkälle tulevaan ja haluamme tuoda uusia tapoja jo toimivien tapojen rinnalle sekä mahdollisesti yhdistellä niitä.

Konsultointia koulutuksiin liittyen

– Jos on kiinnostunut meidän tuottamista koulutuksista, meidän on mietittävä yhdessä, mikä palvelee toista osapuolta, eikä kouluteta pelkästään koulutuksen takia.

Sihlman toteaa, että usein asioita on hedelmällisempää viedä eteenpäin jonkun ulkopuolisen tahon kanssa, kuin täysin yksin.

Asiantuntijapalvelut

– Meillä on Avosylin yhtymässä töissä niin valtavasti sosiaalialan osaajia. Asiantuntijapalveluiden alta löytyy myös terapeutteja, sosiaalityöntekijöitä kuin psykologipalveluita, joten meillä on resursseja vastata asiakkaidemme tarpeisiin koulutusten sarallakin, jos siellä on tarvetta tämän tyyppiselle erityisosaamiselle, Sihlman mainitsee.

Viime vuodesta koulutus- ja konsultointipalveluitaan rakentanut Avosylin keskittyy koulutuskumppanuuksiin, täydennyskoulutuksiin sekä menetelmäosaamiseen.

– Meillä on hyviä kehitettyjä menetelmiä, kuten MES® -menetelmä. Kyseessä on meidän vuosien aikana rakentama prosessi vanhemmuustyöhön ja nuorten kanssa työskentelyyn. Sitä on tutkittu Tampereen yliopistolla ja tutkimustulokset kertovat, että se on vaikuttava menetelmä. Vanhemmat kokivat, että se on erittäin hyvä tukimuoto ja sitä suositellaan käytännössä kaikille. Siinä on selkeä prosessi, selkeät teemat – eli mitä ja miten käsitellään, mutta siinä on kuitenkin kaiken keskiössä osallistuja itse, jonka ajattelua ja toiminnan muutosta me haluamme mahdollistaa ja toimivia elementtejä vahvistaa, Sihlman kertoo. Teemme yhteistyötä myös ammattikorkeakoulujen kanssa ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa käynnissä oleva avainkumppanuus mahdollistaa myös erilaisia projekteja ja pääsemme osaltamme tuomaan työelämänäkökulmaa silläkin sektorilla.

www.avosylin.fi

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.