Pyydä tarjous

Lehmuskolon monipuoliset SOS UP-avopalvelut taipuvat tehokkaasti vastaamaan asiakkaan tarpeita

Digipalvelut
07.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö ja sen tärkein yhteiskunnallinen tehtävä on tulevan sukupolven hoivaaminen ja kasvattaminen. Vanhemmuuden vaatimukset muuttuvat elämäntilanteiden ja lapsen iän mukaan. Toimiva vanhemmuus näkyy lapsen hyvinvoinnissa sekä vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. Riittävän hyvä perhe-elämä vaatii vanhemmilta taitoa hyödyntää käytössä olevia voimavaroja ja löytää toimivia ratkaisuja pulmatilanteisiin. Valitettavasti perheissä yhä suurempaa joukkoa koskettaa pahoinvointi, joka varsinkin näin korona-aika on korostunut.Lehmuskolo Oy:n kasvatustyönjohtaja Roosa Koivuniemi korostaa, että oikea-aikainen ja riittävä tuki ovat avainasemassa perhetyön tavoitteiden saavuttamisessa.- Vaikka olemme Lehmuskolossa avohuollon puolella tehneet kaiken aikaa perinteistä tukihenkilö- ja perhetyötä, niin haluamme yhä enenevässä määrin keskittyä ennaltaehkäisevään toimintaan, jolla pyritään turvaamaan lasten ja nuorten kasvatukselliset ja hoidolliset perustarpeet sekä tukemaan vanhemmuutta, Koivuniemi määrittelee.- Lastensuojelun tarve ja perheen ongelmien kasaantuminen ovat ennalta ehkäistävissä aina tehokkaammin, kun perheet pääsevät avun piiriin jo varhaisessa vaiheessa. Asiakkaat voivat olla suoraan yhteydessä meihin tai ohjautua palveluihimme esimerkiksi sosiaali- tai terveydenhuollosta Lehmuskolo Oy:n SOS UP-avopalveluiden vastaava perheohjaaja Sanna Salonen toteaa ja jatkaa: - Olemme Lehmuskolon SOS UP-avopalveluiden kautta pyrkineet ennakoimaan asiaa ja lähteneet kehittämään kentälle niitä palveluita, jotka ovat ajankohtaisia, esimerkiksi lyhytterapeuttista keskusteluapua. KOMPAKTI on matalan kynnyksen lyhytterapeuttinen keskusteluapu, johon voi hakeutua esimerkiksi puhelinsoitolla, Salonen kertoo.Lehmuskolon joustavat ja monipuoliset SOS UP -avopalvelut käynnistyivät vuoden alusta ja ne kattavat muun muassa perhetyön / terapeuttisen perhetyön, tukihenkilötyön, jälkihuoltotyön, neuropsykiatrista valmennusta, seksuaalineuvonnan sekä lapsiperheiden kotipalvelun. Avopalvelut toimivat Satakunnan alueella.Salonen kertoo, että SOS UP -avopalvelut ovat Lehmuskolon avohuollon palvelukokonaisuus, jolla halutaan vastata asiakkaan tai asiakasperheen tarpeisiin tarjoamalla riittävää ja oikein kohdennettua apua vaivattomasti, yhdestä paikasta.- SOS UP -avopalveluiden perhetyö on perheen omassa arkiympäristössä toteutettava palvelu, jonka tarkoituksena on edistää perheen toimivuutta ja hyvinvointia. Tarjoamme sekä sosiaalihuoltolain mukaista varhaisen tuen perhetyötä että lastensuojelulain mukaista, avohuollon tukitoimena toteutettavaa tehostettua perhetyötä.  SOS UP -avopalvelut tarjoavat mahdollisuuden myös terapeuttiseen perhetyöhön. Terapeuttista perhetyötä voidaan toteuttaa tarpeen mukaan esimerkiksi sosionomikoulutuksen omaavan perheohjaajan ja perheen tarpeeseen sopivan terapeutin työparityöskentelynä tai sisällyttämällä työskentelyyn tietty määrä terapeutin pitämiä perhetapaamisia. Tarvittaessa terapeuttimme voivat tehdä intensiivistäkin työskentelyä perheen kanssa, esimerkiksi akuuteissa kriisitilanteissa, Salonen selvittää.- Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset asiakkaat ja palveluja voivat ostaa niin yksityishenkilöt, kunnat kuin yrityksetkin. Palveluvalikoimamme on monipuolinen ja eri palveluja voidaan tarpeen mukaan yhdistellä toisiinsa hyvinkin joustavasti. SOS UP -tiimi koostuu eri alojen ammattilaisista ja terapeuttiset menetelmät näkyvät työskentelyssä vahvasti. Tiimin hyödynnettävissä on lisäksi koko Lehmuskolon laajan henkilökunnan mittava erityisosaaminen, Salonen kertoo. - Lisäksi voimme tarjota SOS UP-avopalveluiden kautta myös erilaisia koulutuksia, Koivuniemi mainitsee.Sannalle Lehmuskolo on jo entuudestaan tuttu työpaikka, hän on ollut aiemmin töissä Lehmuskolon Jukolan yksikössä.- Minut otettiin täällä erittäin hyvin vastaan ja tuntui oikein mukavalta tulla töihin tuttuun ympäristöön, tuttujen ihmisten pariin, Sanna Salonen toteaa tyytyväisenä.Perheyritys palvelee monipuolisesti ja perinteitä kunnioittaen Lehmuskolo Oy on lastensuojelun palveluja tarjoava perheyritys, joka toimii jo toisessa sukupolvessa. Yrityksen vahvat arvot; osaaminen, turvallisuus ja usko tulevaisuuteen näkyvät kaikessa tekemisessä. Lehmuskolossa työskentelee noin 40 alan ammattilaista.Yhtiön neljä lastensuojeluyksikköä ovat eri tavalla profiloituneita, mutta toimivat yhteisten arvojen mukaisesti. Toukola on pienille lapsille tarkoitettu yksikkö, kun taas Metsämaa on suunnattu yli 14-vuotiaille lapsille itsenäisen elämän harjoitteluun, kestäen tarvittaessa koko jälkihuoltoajan. Jukola on puolestaan neuropsykiatrisesti ja psykiatrisesti oireileville lapsille tarkoitettu erityisyksikkö. Edellisten lisäksi Lehmuskoloon kuuluu myös teiniäideille ja heidän vauvoilleen tarkoitettu Haikaranpesä, joka on yksikkönä ainutlaatuinen Suomessa. - Kaikki lastensuojeluyksikkömme ovat selkeästi omanlaisiaan ja henkilökunnan rekrytoinnilla on haettu erikoisosaamista ja työntekijöitä, joilla on vahva halu kehittää ja kehittyä. Lastensuojeluyksiköiden lisäksi meillä on myös jatkuvasti kehittyvät SOS UP-avopalvelut, Roosa Koivuniemi esittelee. Perheyritys jo toisessa polvessa Yrityksen ensimmäinen yksikkö, Jukola, avautui alkuvuodesta 2002. Roosa Koivuniemi ja Pinja Hakala ovat olleet aktiivisesti mukana vanhempiensa perustaman yrityksen toiminnassa mm. kesätöiden muodossa. Sittemmin he ovat olleet mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa jo 10 vuoden ajan. Mika Laaksosellakin on jo yli 10 vuoden työhistoria Lehmuskolon palveluksessa. Kokemuksen kautta kaikki kolme ovat kasvaneet yrityksen arvomaailmaan ja perinteisiin. - Haluamme kehittää yrityksen toimintaa ja palveluja, kuitenkin perinteitä kunnioittaen. Perheyritysajatus on meille tärkeä ja olemme siitä ylpeitä, Roosa Koivuniemi toteaa ja jatkaa: - Olemme panostaneet laatuun ja menneet myös siinä eteenpäin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yrityksen osaaminen on kehittynyt ja yrityksessä on paljon pitkäaikaisia, sitoutuneita työntekijöitä, jotka pitävät työstään. Huolehdimme myös henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista säännöllisten koulutusten kautta. Koivuniemi lisää, että myös yrityksen johto on kouluttautunut viime aikoina. - Työnantajana meille on tärkeää ymmärtää työhyvinvointiasiat syvällisesti ja kehittää työhyvinvointia pitkäjänteisesti.  Työhyvinvoinnin johtamisen pysyvinä painopisteinä meillä on osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen sekä hyvä johtaminen, joihin panostamme vahvasti. Ilmapiirin ja työympäristön ja toimivien työtapojen kehittämiseen satsaamme myös. On myös merkityksellistä tukea työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhdistämistä, Koivuniemi linjaa.Arvot näkyvät kaikessa tekemisessä - Kolme pääarvoamme; osaaminen, turvallisuus ja usko tulevaisuuteen, näkyvät meidän jokapäiväisessä toiminnassamme sekä tekemässämme kasvatustyössä. Haluamme arvojen näkyvän meissä myös työnantajana sekä uusien palveluiden kehitystyössä. Haluamme arvojemme ohjaavan päivittäistä toimintaa ja keskustelemme yhdessä henkilökunnan kanssa paljon arvojen toteutumista arjen kasvatustyössä, Koivuniemi kertoo.Lehmuskolon kasvatuksessa korostuu erityisesti usko tulevaisuuteen, joka on kaiken lähtökohta yrityksen asiakkaita ajatellen. Koivuniemi painottaa toiminnan pitkäjänteisyyttä ja periksiantamattomuutta. - Toiminnan lähtökohtana on periksiantamattomuus. Uskomme koko työskentelyn ajan, että lapsessa on kaikki tarvittavat voimavarat, jonka avulla hän pystyy pärjäämään omassa tulevaisuudessaan. Palveluiden kysyntä kasvussa koronatilanteen johdosta Lehmuskolo saa paljon paikkakyselyitä ja varsinkin koronaepidemian myötä tarve on lisääntynyt merkittävästi. Roosa Koivuniemen mukaan kysyntää on erityisesti kriisipaikoille ja sijoituksille. - Uskon että koronakriisillä voi olla valitettavan kauaskantoisia vaikutuksia. Jo nyt perheiden tilanteet ovat kriisiytyneet. Poliisilta on tullut tietoa, että perheissä on ollut paljon aiempaa enemmän kotihälytyksiä ja väkivaltatapauksia. Olemme valmistautuneet siihen, että pystymme omalta osaltamme olemaan joustavia ja ihmisten tukena. Meillä on osaajia, joita tämänkin kriisin jälkeen tullaan tarvitsemaan. Koetamme pysyä askeleen edellä, jotta pystymme vastaamaan syntyviin tarpeisiin. Eristäytymistilanteen jälkeen syntyy varmasti uudenlaisiakin haasteita, jonka takia on tärkeää että perhe- ja tukihenkilöpalveluita lisätään paljon eri toimijoiden toimesta, Roosa Koivuniemi kiteyttää.www.lehmuskolo.fiArtikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.

Muita uutisia