Pirkanmaan Avustajakeskus tarjoaa inhimillistä ja asiakkaan tarpeet huomioivaa henkilökohtaisen avun palvelua

"Kaverikuvassa" avustajamme Renqin Bicak sekä tyytyväinen asiakkaamme Eeva Jurkka.
"Kaverikuvassa" avustajamme Renqin Bicak sekä tyytyväinen asiakkaamme Eeva Jurkka.
21.04.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Pirkanmaan Avustajakeskus Oy on 100% kotimainen, Pirkanmaan alueella toimiva, henkilökohtaista apua, omaishoito-, virkistys- ja kotisiivouspalvelua tuottava lämminhenkinen yritys. Yrityksen toimintaa ohjaavat sydämellisyys, luotettavuus ja yksilöllisten tarpeiden kunnioittaminen.

- Meille on tärkeää, että jokainen asiakkaamme saa miellyttävän ja ammattitaitoisen palvelukokemuksen, Pirkanmaan Avustajakeskus Oy:n toimitusjohtaja, yrittäjä Jenni Peltonenkertoo ja jatkaa:

- Pirkanmaan Avustajakeskus Oy on perustettu noin kolme ja puoli vuotta sitten tarjoamaan inhimillistä ja asiakkaan tarpeet huomioivaa henkilökohtaisen avun palvelua. Ennen yritystoimintaa kokemusta henkilökohtaisesta avusta oli kertynyt useampia vuosia. Palveluitamme tarjoamme Pirkanmaan alueella noin sadan henkilön voimin

- Tänä päivänä palveluihimme kuuluu myös omaishoitajien vapaiden sijaistukset, kotisiivoukset sekä asiakkaiden keskuudessa suosion saavuttanut virkistyspalvelu. Myös nämä palvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan toiveita kuunnellen. Virkistyspalveluissa autamme asiakkaita löytämään heille tärkeitä ja voimaannuttavia virkistyskohteita ja arjen sisältöä.

"Haluamme kohdata asiakkaan aidosti sydämellisesti, mikä tarkoittaa sitä, että pyrimme näkemään tilanteet asiakkaan näkökulmasta, inhimillisesti. Pyrimme löytämään keinon auttaa asiakasta lämminhenkisesti ja ratkaisukeskeisesti", Pirkanmaan Avustajakeskus Oy:n toimitusjohtaja Jenni Peltonen luonnehtii yrityksen toimintaa.

Yrityksen arvot ja niiden toteutuminen on myös iso laadun osa-alue

- Palvelulupauksemme sisältä löytyvät arvomme: lämminhenkisyys, sydämellisyys, luotettavuus, yksilöllisten tarpeiden kunnioittaminen sekä miellyttävä ja ammattitaitoinen palvelukokemus. Nämä asiakokonaisuudet ohjaavat meidän toimintaa, joten niiden merkitys on oltava esillä ja ymmärrettävissä meillä kaikilla yrityksen työntekijöillä.

Jenni Peltosen mukaan yrityksen arvomaailma ei saa olla vain sanahelinää, vaan on aidosti pyrittävä tuomaan ne arkeen, pohtimaan niitä erilaisista näkökulmasta erilaisissa arjen tilanteissa.

- Ajatuksenamme on, että arvot ovat ohjenuoria ja työn tekemisen periaatteita työyhteisössämme. Arvot näkyvät jokapäiväisessä työssä, asiakkaiden ja läheisten sekä työyhteisön kohtaamisissa. Ne näkyvät palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä. Niitä ei tarvitse erikseen asiakkaille kertoa, vaan ne tulee näkyä kaikessa työntekijän toiminnassa, Peltonen määrittelee.

Kanssakulkijana joka päivä

- Palvelulupauksen sisältämiä arvoja olemme vuonna 2023 alkaneet työstää yhä enemmän yhdessä henkilöstön kanssa: mitä ne tarkoittavat asiakkaalle, meidän kaikkien työssä, kohtaamistilanteissa, laadun näkökulmasta, yrityksenjulkisuuskuvan näkökulmasta. Arvot ja palvelulupauksemme ohjaavat myös neljännesvuosittain tapahtuvaa oman työmme arviointia, Peltonen kertoo ja jatkaa:

- Kaiken kaikkiaan meidän yrityksen toiminnalle märittelemämme arvoja ja niiden toteutumista kuvaa hyvin erään työntekijän sanoma, kysyessämme mitä em. arvot tarkoittavat työssäsi: ”Olen kanssakulkija, joka päivä.” Vastaus kuvastaa sitä, miten ihmisläheisestä työstä ja tavasta toimia on kysymys.

Asiakkaiden tarpeisiin vastataan yksilöllisesti

Peltonen sanoo, että kaikilla asiakkailla on omanlaisensa elämäntilanne ja tarpeet avun tarpeelle.

- Jokaisella asiakkaalla on omat tavat ja tottumukset, mielenkiinnon kohteet ja elämäntapansa. Meidän tehtävämme on kunnioittaa niitä, kohdata ymmärryksellä ja olla kyseenalaistamatta näitä asioita. Haluamme kohdata asiakkaan aidosti sydämellisesti, joka tarkoittaa sitä, että pyrimme näkemään tilanteet asiakkaan näkökulmasta, inhimillisesti. Pyrimme löytämään keinon auttaa asiakasta lämminhenkisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Peltosen mukaan luotettavuus rakentuu mm. asiakkaan ja hänelle läheisten ihmisten kohtaamisesta, sovittujen asioiden noudattamisesta, asiakkaan ja tämän kodin kunnioittamisesta sekä asiakkaan kuulluksi tulemisesta.

- Vaikka asioita pohditaan positiivisesta näkökulmasta, on meidän valmistauduttava myös siihen, ettei kaikki aina suju, kuten on ajateltu. Yksi tärkeä asia on myös pohtia ja valmistella jo etukäteen, miten toimimme, jos joku työntekijöistä toimiikin arvojemme ja palvelulupauksemme vastaisesti.

Pyöreän pöydän ääressä viihtyisässä toimistossamme Tampereella palaveria pitävät palvelupäällikkömme Tiina Singhateh ja henkikökohjtaisen avun koordinaattori Jenna Stinson-Pöllänen.

Asiakkaan kotona tehtävässä työssä asiakkaan elämä nähdään hyvinkin läheltä

Peltonen kertoo, että työ on pääasiassa asiakkaan kotona tapahtuvaa avustamista, hoivaa.

- Työntekijät huomioivat työskentelevänsä asiakkaan omalla reviirillä, hänelle erityisen merkityksellisessä ympäristössä. Asiakkaan kotona tehtävässä työssä korostuu erityisesti asiakaslähtöisyys sekä asiakkaan näkemys omanlaisesta elämästään; asiakkaan oikeus omannäköiseen elämään. Päivittäisiin kohtaamisiin kuuluu asiakkaan elämän ja elämäntyylin kunnioitus.

- Asiakkaan kotona tehtävässä työssä asiakkaan elämä nähdään hyvinkin läheltä. Nähdään elämäntapa ja ihmissuhteita. Se saattaa työntekijässä herättää erinäisiä tunteita. Työntekijän omat ajatukset eivät saa silti aiheuttaa kuormitusta asiakkaalle. Näissäkin tilanteissa toimiston väki on työntekijää varten ja voi luottamuksellisesti keskustella heränneistä ajatuksista ja tunteista, Peltonen kertoo.

Työssä korostuu vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot

Peltonen korostaa, että henkilökunta on yksi isoimmista voimavaroista yrityksen toiminnassa.

- Arvostamme henkilökuntaamme ja heidän osaamistaan. Haluamme olla tukemassa heitä yhteisöllisyyteen ja varmistamaan heidän työturvallisuutensa sekä turvallisuuden tunteen olemalla tavoitettavissa helposti sekä olemalla heihin säännöllisesti yhteydessä.

Pirkanmaan Avustajakeskuksen palveluissa työtehtävissä toimivilla henkilöillä on aito halu olla toteuttamassa arvokasta ja asiakkaan oman näköistä elämää.

- Sellaista elämää, jota haluaisi elää, mutta ei itsenäisesti pysty, Peltonen määrittelee.

Peltosen mukaan työntekijöiden tärkeimpiä vuorovaikutustaitoja on asiakkaiden dialogiset- ja kohtaamistaidot: kuuntelu ja läsnäolotaidot, arvostava ja ymmärtävä kohtaaminen.

- Virkistyspalvelumme sisältää mm. kulttuuri- ja harrastetoiminnassa mukana olemista ja tukemista. Palvelu suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Autamme löytämään asiakkaalle tärkeitä ja voimaannuttavia virkistyskohteita ja arjen sisältöä, Jenni Peltonen kiteyttää.

www.pirkanmaanavustajakeskus.fi

[email protected]

P. 050 447 8122

Facebook

Instagram

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä