Pyydä tarjous

Leikkaussalien ilmastoinnin tulee luoda saliin turvalliset ja käyttäjilleen viihtyisät olosuhteet

Digipalvelut
08.02.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
Halton Vita OR Space -ilmastointijärjestelmän vahvuuksia perinteisiin järjestelmiin nähden ovat mm. koko salin puhtauden varmistava ilmanjakotapa, järjestelmän energiatehokkuus sekä parempi terminen viihtyisyys. Asiakas saa halutessaan Haltonin kautta koko järjestelmän; ilmanjakolaitteet, ilmastointikoneen, saliolosuhteita säätävän automatiikan sekä käyttöliittymän. Järjestelmän osat ovat keskenään yhteensopivia, ennalta testattuja ja Halton kantaa vastuun lopputuloksesta.Työmaalla tapahtuva järjestelmän asennus on Haltonin leikkaussalituotteista vastaavan Ismo Grönvallin mukaan helppoa ja nopeaa, koska tuloilma- ja poistopuolen ilmanjakolaitteet kootaan yhteen tehdasvalmisteisista mittatarkoista moduuleista.– Järjestelmän ylläpito on kustannustehokasta, sillä tuloilmalaitteiden HEPA-suodattimien vaihtoväli on tyypillisesti yli viisi vuotta. Tätäkään ei kunnossapitohenkilökunnan tarvitse tarkkailla, sillä järjestelmän automatiikka ilmoittaa suodattimien vaihtotarpeesta. Kun asiakas sallii meille etäyhteyden sali-ilmastoinnin automaatiojärjestelmään, voivat asiantuntijamme antaa tukea hyvinkin nopeasti mahdollisissa vikatilanteissa.   Koko leikkaussali käytettävissäHalton Vita OR Space -ilmastointijärjestelmä mitoitetaan siten, että leikkaussalin mikrobiologinen puhtaustaso pysyy koko salissa alle sallittujen raja-arvojen.– Salin mikrobiologinen puhtaustaso on potilaan infektioriskin kannalta hyvin tärkeää, mutta emme saa myöskään unohtaa salissa pitkiä aikoja työskentelevän henkilökunnan viihtyvyyttä. Meidän järjestelmällä pystymme huomioimaan nämä molemmat keskeiset tavoitteet, Wille Nurmi kertoo.Järjestelmän kehitystyö aloitettiin 2010-luvun alussa yhdessä Pohjoismaiden suurimman sairaalan, Tukholmassa sijaitsevan Karoliinisen Instutuutin kanssa, jonne Halton toimitti myöhemmin sali-ilmastoinnin 38 leikkaussaliin.Kymenlaakson keskussairaalan leikkaussalien ilmanvaihdot toimitettiin avaimet käteen -palveluna– Toimitussisältömme vaihtelee aina projektikohtaisesti. Mukana voi olla ilmanvaihtojärjestelmä, energiatehokas ohjausjärjestelmä ja kiertoilmakoneet. Lisäksi tarjoamme leikkaussalien validointimittauksia ennen niiden käyttöönottoa, Nurmi toteaa.Haltonin liiketoimintapäällikkö Mikael Sokolnicki vastasi Kymenlaakson keskussairaalan kokonaistoimituksesta.– Kohteena Kymenlaakson keskussairaala oli vaativien tilojen toimittajalle erinomainen. Asiakas oli asettanut vaatimukseksi puhdastilarakenteiset tilat, joiden hygieniataso tulisi olla korkeinta leikkaussaleille asetettua luokkaa (Ultra Clean, < 10 CFU/m3, ISO5) sekä työskentelyolosuhteiltaan (lämpötila, veto ja akustiikka) huippuluokkaa. Leikkaussaleja oli määrällisesti riittävästi tehokkaaseen toteutukseen ja kaikki salit oli suunniteltu samalla konseptilla. Lähtösuunnitelmat olivat hyvin laadittuja ja niiden pohjalta oli helppoa tehdä tarkennetut suunnitelmat. Yhteydenpito ja yhteistyö sujui hienosti tilaajan valvojien, suunnittelijoiden sekä muiden urakoitsijoiden kanssa, Sokolnicki mainitsee.Leikkaussalien yleisenä haasteena on useiden järjestelmien asentaminen ahtaaseen, alakaton yläpuoliseen tilaan. Ilmamäärät ovat suuria ja kanavavedot vaativat paljon tilaa.– Tässä projektissa hankkeen aikataulumuutokset asettivat haasteita, mutta niistä selvittiin kunnialla. Rakennusjärjestyksestä johtuen leikkaussalien ilmastoinnin testauksia ja säätöjä sekä ilmastointiin liittyviä mittauksia päästäisiin tekemään vasta koko hankkeen aivan loppuvaiheessa, ennen luovutusta. Tämä tarkoitti, että mikäli hankkeen missään vaiheessa tulisi viivästyksiä, se aiheuttaisi helposti kiirettä ja venymistä näiden viimeisten töiden tekijöille. Kokenut tiimimme oli varautunut tällaisiin haasteisiin ja osasi reagoida onnistuneesti muuttuneiden aikataulujen ja viime hetken muutosten mukaan. Leikkaussalien validointimittaukset menivät kerralla läpi ja mittaustulokset täyttivät niille asetetut odotukset ja vaatimukset.Sokolnicki toteaa, että leikkaussalirakentamisessa korostuu useiden eri toimittajien tekniikoiden ja rajapintojen yhteensovittaminen. Eri osapuolilla on omat odotuksensa sekä tarpeensa tiedonsiirron ja päätösten suhteen, minkä lisäksi osapuolilla saattaa olla vielä sisäisesti useita intressi- ja päättäjätahoja, joilla voi olla erilaisia toiveita lopputuloksen suhteen. Tässä puhutaan Sokolnickin mukaan yleisesti suurten sairaalakohteiden ominaispiirteistä.– Kykenemme vahvan kokemuksemme ja osaamisemme ansiosta luotettaviin, loppuasiakasta huomioiviin sekä menestyksekkäisiin projektitoimituksiin.Ilmastoinnin toimivuus todennetaan jo ennen toimitustaHaltonin oma tuotekehityslaboratorio sijaitsee Kausalassa, missä on lukuisia erityistilojen ilmanvaihdon tutkimustiloja, myös täysimittainen leikkaussali.– Teemme laaja-alaista tutkimustyötä erityistilojen ilmastointiratkaisuihin liittyen. Simuloidut leikkaukset ovat yksi esimerkki tällaisesta tutkimustyöstä, jossa selvitetään suunniteltujen ilmastointiratkaisujen toimintaa sekä sen tuottamia olosuhteita leikkaussalissa. Sairaalahenkilökunta on usein mukana testaamassa etukäteen oman projektinsa ilmastointiratkaisun toimivuutta. Erikoissalien, kuten hybridisalien, ilmanjaosta teemme aina tietokonesimulointeja, joiden avulla optimoimme ilmanjaon säätöparametrit ja ennakkovarmistamme järjestelmän toiminnan. Nämä palvelut voidaan myös tarvittaessa sisällyttää meidän toimituspakettiin, Nurmi kertoo.Tilaajalle helppo ja takuulla toimiva ratkaisuKun järjestelmät ovat ennalta testattuja ja asianmukaisesti käyttöönotettuja, takaa Halton toimittamansa ilmastointiratkaisun toimivuuden.– Meille on ensiarvoisen tärkeää hyvä lopputulos ja se, että kokonaisratkaisu toimii kuten suunniteltu. Haluamme olla mukana auttamassa asiakasta koko rakennusprojektin ajan, suunnittelusta luovutukseen ja myös elinkaaren aikana, Nurmi painottaa.Lukuisia merkittäviä referenssejäHalton toimitti Kymenlaakson keskussairaalaan 14 leikkaussalin ilmastoinnin viime vuonna. Seuraavaksi Halton toimittaa ilmavaihtojärjestelmät mm. Päijät-Hämeen keskussairaalaan, joka käsittää yhteensä 12 leikkaussalia, kuusi erityistilaa sekä laboratorion. Kyseinen hanke toteutetaan aikavälillä 2021–2022.Muita leikkaussalireferenssejä Suomessa ovat mm. Oulun Yliopistollinen sairaala, Turun Yliopistollinen sairaala, Tampereen Yliopistollinen sairaala, Jyväskylän keskussairaala, HUS Siltasairaala, HUS Jorvi, Kokkolan keskussairaala sekä Vaasan Keskussairaala.– Halton on tällä hetkellä Suomen suurin ja Euroopassakin merkittävä leikkaussalien ilmanvaihtojärjestelmien toimittaja, jonka ratkaisujen tavoitteena on luoda turvalliset ja viihtyisät olosuhteet niin leikkaussaleihin, kuin muihinkin terveydenhuollon tiloihin, Nurmi mainitsee.Halton on tehnyt laajaa tutkimusta leikkaussalien olosuhteista ja ymmärtää työskentelyn haasteet leikkaussalissa. Todisteena tästä on suuri määrä onnistuneita projekteja sekä tyytyväisiä tilaajia ja käyttäjiä. Haltonin yli viidenkymmenen vuoden kokemus ilmanjaosta ja ilmastointitekniikasta edesauttaa terveellisten ja turvallisten olosuhteiden luomista jo yli 250 leikkaussalissa ympäri Eurooppaa.    www.halton.comArtikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 1/2021.