Miten haluan ikääntyessäni elää ja asua?

Kuva: Videolle Productions
Kuva: Videolle Productions
08.12.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Tutkimusten mukaan valtaosa 55-vuotiaista ei ole varautunut riittävästi asumisen muutoksiin. On kuitenkin hyvä pohtia ajoissa, mitä itse omalta asumiseltaan ikääntyneenä toivoo. Ikääntyessä ja elämäntilanteiden muuttuessa myös asumistarpeet muuttuvat. Tulevaisuuden suunnitelmia voi ja kannattaa tehdä. Asumisen ennakointiin käytetty aika on varmasti sen arvoista!

Suomen väestö ikääntyy vauhdilla ja tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän ikäystävällisiä asuinympäristöjä ja asuntoja. Asumiseen liittyvät kysymykset kytkeytyvät osaksi monen tahon toimintaa ja yhteistyötä. Asumiseen liittyvissä asioissa etsitään usein ratkaisuja kunnan nettisivuilta.

Yhtenä tärkeimmistä toimijoista ovat kuitenkin ikääntyvät ihmiset itse. Voimme omilla valinnoillamme varautua ikääntymiseen ja varmistaa tällä tavoin itsellemme turvallisen ja mielekkään tulevaisuuden. Seesteisessä ja vakiintuneessa elämänvaiheessa on hyvä hetki ennakoida ja kysyä jo itseltään: Millainen on minun hyvä elämäni vanhetessani?

Asumiseen liittyvät mieltymykset, elämäntilanteet, tarpeet ja toiveet ovat aina yksilöllisiä. Monet haluavat asua edelleen omassa tutussa kodissaan. Toiset haluavat varautua ajoissa ja etsivät uuteen tilanteeseen sopivampaa kotia. Voi olla, että uusi sijainti, asumismuoto sekä runsaampi palvelutarjonta toimisivat paremmin uudessa arjessa ja edistävät hyvinvointia ikääntyessä. Kannattaa aloittaa kartoitus pohtimalla:

- Onko kotini esteetön ja turvallinen? Tarvitaanko muutostöitä?

- Onko kotini sopivan kokoinen?

- Tarjoaako asuinympäristöni arkeen sujuvuutta ja riittävästi lähipalveluita?

Miina Sillanpään Säätiö järjesti yhteishankkeessa Tuusulan kunnan kanssa ikääntyville työpajoja ja kyselyitä selvittääkseen heidän asumistarpeitaan sekä tuottaakseen sopivaa asumisen ennakointiin herättelevää materiaalia. Säätiön kehittämispäällikkö Virpi Annaniemi totesikin: ”Ikääntyneet arvostavat asuinympäristössään erityisesti palveluiden näppärää saavutettavuutta ja turvallisuutta, mikä muodostuu mm. esteettömyyden ja toimivan valaistuksen avulla.”

”Asumisen ratkaisuja kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Ihannetapauksessa jopa jo ennen eläkeikää. Lähipiirissäni moni on luopunut lasten poismuuton jälkeen perheasunnoista ja etsinyt kodikseen tiloiltaan ja lähiympäristöltään sopivamman ratkaisun – itseni mukaan lukien”, toteaa asumisen ennakoinnin hankkeessa mukana ollut Virpi Annaniemi.

Tuusulassa pidetyt työpajat osoittivat, että seniorit ovat erittäin valveutuneita ja tietoisia erilaisista ikäystävällistä asumista tukevista ratkaisuista. Tämän takia yhteiskehittäminen ikäystävällisten asuntojen ja asuinympäristöjen suunnittelussa on erityisen tärkeää.


Tutustu Miina Sillanpään Säätiön nettisivuilla Asumisen ennakoinnin tietopankkiin: www.miinasillanpaa.fi/asuminen/, josta löydät mm. aiheeseen herättelevän 2 min videon ”Ennakoi ajoissa – asuminen ikääntyneenä”, infokuvat ikääntyneiden asumisen unelmista, sekä vinkkilistan, mistä saa apua asumisen kartoituksessa ja suunnittelussa.

Asuminen ennakointimateriaali on tuotettu osana Ympäristöministeriön järjestöhankerahoitusta.

Miina Sillanpään Säätiö

Hyvä arki ikääntyvälle – Rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.

www.miinasillanpaa.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä