Päijät-Hämeen keskussairaala uudistuu

Facebook
16.05.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous, Rakentaminen

Suomen toiseksi suurimman keskussairaalan uudistaminen jatkuu, kun Päijät-Hämeen keskussairaalan seuraavan vaiheen rakentaminen käynnistyy Lahdessa. Uudisrakennus korvaa vanhoja vuonna 1976 valmistuneita sairaalarakennuksen osia. Rakennusvaihe 8:n toteuttajaksi valittiin Lujatalo, rakennuttajana toimii Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Viisivuotinen rakennusurakka tähtää yhä toimivampiin nykyaikaisen hoidon tiloihin.

Sairaalan rakennusvaihe 7 (RV7) valmistui kesällä 2022. Rakennusvaihe kahdeksan (RV8) on luonteva jatkumo uudisrakentamiselle. Se tarjoaa muun muassa valmiudet tehostaa resurssien ja tilojen käyttöä sekä toimivaa potilas-, henkilö- ja tavaralogistiikkaa tulevan vuodeosastotornin myötä. Uudisrakennus korvaa vanhoja vuonna 1976 valmistuneita sairaalarakennuksen osia. Rakennusvaihe 8 ajoittuu vuosille 2024–2029.

– Hyvinvointialueen tulevaisuuden suunnittelussa sairaala-alueella on hyvin keskeinen merkitys. Vaikuttavuuden, kustannusten hallinnan ja osaamisen varmistamisen näkökulmasta tiettyjä palveluita kannattaa keskittää samalle alueelle. Päijät-Hämeen keskussairaalalla on merkittävä rooli erikoissairaanhoidon tuottajana Etelä-Suomessa myös tulevaisuudessa. Uudistumalla ja investoinneilla varmistamme, että pystymme kantamaan tämän vastuun, sanoo hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen.

Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisrakennuksen pääsuunnittelija Raami Arkkitehdit Oy ja pääurakoitsija Lujatalo Oy olivat mukana myös aikaisemmassa rakennusvaiheessa. Putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoista vastaa Saipu Oy, rakennusautomaatiourakasta Schneider Electric Finland Oy, sprinkleriurakasta Marioff Corporation Oy ja putkipostiurakasta Teho-Tekniikka Oy.

Hankkeella on suuri merkitys alueen asukkaille

Uuden sairaalan rakentamisella on suuri merkitys alueen asukkaille, sillä se tarjoaa kattavat palvelut, mukaan lukien erikoissairaanhoidon, kaikille alueen asukkaille. Lisäksi sairaalalla voi tarvittaessa olla merkittävä rooli koko eteläisen YTA-alueen resurssina. Lisäksi on myös mahdollista laajentaa sairaalapalveluita erityisesti tiettyjen erikoisalojen tarpeisiin. Tämä on mahdollista tilojen muuntojoustavuuden ansiosta, mikä on nykyään yleinen piirre sairaalahankkeissa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimitilajohtaja Johanna Aitamurron mukaan RV 8 tulee olemaan toistaiseksi suurin käynnissä oleva Päijät-Hämeen alueen rakennus­hanke.

– Näin monivaiheisessa ja ajallisesti pitkässä hankkeessa ei voi liikaa korostaa aikataulun hallinnan merkitystä. Olen vakuuttunut, että yhdessä sovitellen pääsemme hyvään lopputulokseen. Meillä on ollut erittäin hyvä yhteistyö ja neuvotteluyhteys aiemmissa yhteisissä hankkeissa ja samalla tavalla uskon tämänkin hankkeen etenevän, Aitamurto toteaa aiemmassa Lujatalon tiedotteessa.

Rakennuskohde käsittää Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 8:n purkamisen ja uudisrakentamisen työt. Uudisrakennus liittyy kiinteästi olemassa olevaan, koko rakennustyön ajan toiminnassa olevaan sairaalarakennukseen, ja se huomioidaan kaikessa toiminnassa rakennustyön aikana.

Alkava rakennusvaihe sisältää lasten ja nuorten neurologian poliklinikan, lastenneurologian osaston, lastentautien poliklinikan, lastenosaston, keuhkosairauksien osaston, neurologian osaston ja valvontayksikön, nuorisopsykiatrian osaston, sisätautiosastot, ortopediset ja neurologiset kuntoutusosastot sekä kuntoutuksen yhteistilat. Lisäksi rakennukseen tulevat kuvantamisen tilat, päiväosasto, infektiopoliklinikka, ravitsemusterapiayksikkö ja sairaalakoulu.

Vanhoja rakennusosia puretaan yhteensä noin 28 000 neliötä ja uutta toimitilaa rakennetaan noin 37 000 neliötä. Kaikkiaan uudisrakennuksen kustannukset ovat yhteensä 156,18 miljoonaa.

Rakentaminen tapahtuu neljässä päävaiheessa

Rakentamisen kokonaiskesto on 55 kuukautta, ja se on vaiheistettu neljään pää­vaiheeseen. Vaiheistus varmistaa rakentamisen sujuvan etenemisen ja mahdollistaa tarvittavien muutosten huomioimisen hankkeen eri vaiheissa.

Rakennustyöt aloitetaan toukokuun alussa ja hankkeen on määrä valmistua elokuussa 2028 mennessä. Käyttäjät pääsevät uusiin tiloihin kevättalvella 2029.

– Lujatalon valinta rakentajaksi on osoitus tilaajan luottamuksesta kykyymme toteuttaa vaativia sairaalahankkeita ja olemme erittäin tyytyväisiä, että hyvä yhteistyömme Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa saa jatkoa, toteaa Lujatalon tuotantojohtaja Marko Saloranta yhtiön tiedotteessa. Saloranta korostaa Lujatalon ammattitaitoisen työmaaorganisaation merkitystä hankkeen onnistumisen kannalta. Kokenut ja osaava työmaaorganisaatio on avainasemassa hankkeen etenemisessä suunnitellusti ja aikataulussaan.

– Tämä hanke on meille hyvin tärkeä ja strategiamme mukainen suurhanke. Olemme varanneet hyvät resurssit hankkeeseen ja lähdemme innolla sitä toteuttamaan, jatkaa Lujatalon toimialajohtaja Lauri Porokka.

Uudisrakentamisen tavoitteet

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimialajohtaja Jukka Santala painottaa, että tällaiset suurhankkeet eivät ainoastaan tarkoita uusien tilojen rakentamista, vaan niissä keskitytään kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen ja toimintaprosessien hienosäätöön.

Suunnittelun lähtökohtana ovat asiakaslähtöisyyden edistäminen, henkilöstön hyvinvointi ja kliinisen toiminnan prosessien uudistaminen sekä logististen ratkaisujen tehostaminen. Suunnittelussa hyödynnetään nykyaikaisen lääketieteen, hoidon ja teknologian luomia mahdollisuuksia. Lisäksi hanke liittyy hyvinvointialueen toimitilaohjelman (2023-2036) toteuttamiseen.


Teksti- ja kuvalähde: Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja Lujatalo Oy

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä