Pyydä tarjous

Perhehoitoliitto ry:n Sisarussuhteiden vahvistamisen käsikirjasta tukea sijaisperheiden arkeen

Digipalvelut
08.12.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Sisarussuhteiden vahvistaminen ja koko perheen huomioiminen ovat hyvän perhehoidon toteutumisen edellytyksiä. Niiden avulla voidaan myös ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja voimaannuttaa perhettä.

Sisarussuhteiden merkitys perhehoidossa on suuri riippumatta siitä, onko perheessä perhehoitajien huollettavina olevia lapsia tai ovatko sijoitetut lapset biologisesti sukua toisilleen tai sijaisperheelle. Samassa perheessä asuminen synnyttää vuorovaikutussuhteita, jotka tarjoavat sekä mahdollisuuksia että haasteita.

Perhehoitoliitto ry:n Meidän sakki® -ajattelulla luodaan uudenlaista toimintakulttuuria Suomessa.

- Meidän sakki-ajattelussa yksilöt nähdään kokonaisuuden tärkeinä osina ja vastavuoroisten suhteiden osapuolina. Meidän sakki-ajattelussa kaikki perheenjäsenet huomioidaan heidän taustoistaan tai mahdollisista asiakkuuksistaan riippumatta ja lasten ja perheiden yksilöllisiä tarpeita lähestytään kaikkien perheen ihmissuhteiden ja niiden vahvistamisen näkökulmasta, Perhehoitoliitto ry:n kehittämispäällikkö Anu Lehtosaari kertoo ja jatkaa:

- Sisarussuhteiden vahvistaminen ja koko perheen huomioiminen ovat hyvän perhehoidon toteutumisen edellytyksiä. Niiden avulla voidaan myös ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja voimaannuttaa perhettä. Koko perheen huomioiminen ja sisarussuhteiden vahvistaminen toteutuu pääasiassa sijaisperheen arjessa sekä perheiden ja työntekijöiden yhteistyössä. Pohjimmiltaan kysymys on ajattelutavassa, joka vaikuttaa havaintoihin, tutkintoihin ja toimintaan. Ajattelutapa auttaa myös kokonaiskuvan saamiseen perheen tilanteesta.

Lokakuun alussa ilmestyi Sisarussuhteiden vahvistamisen käsikirja tukemaan sijaisperheen kaikkien jäsenten huomioimista ja sijaisperheiden sisarussuhteiden vahvistamista. Käsikirja on suunnattu ensisijaisesti sijaisperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Siitä voivat hyötyä myös perhehoitajat, jotka kaipaavat yhteistä tekemistä tai uusia näkökulmia perheensä arkeen tai antavat vertaistukea toisille perhehoitajille. Sisarussuhteiden vahvistamisen käsikirjan on kirjoittanut Perhehoitoliiton hankepäällikkö Emilia Säles. Kirjan voi ladata maksutta liiton nettisivuilta.

Anu Lehtosaari kertoo, että kirjassa esitellään myös Meidän sakki -laatukriteerit. Niiden tavoitteena on tukea perhehoidon järjestäjiä ja tuottajia sekä perhehoitoperheitä arvioimaan miten koko perheen huomioiminen toteutuu käytännössä ja miten sitä voisi kehittää.

- Keveimmillään laatukriteeristöä voi käyttää muistilistana tai nykytilan arvioinnin työkaluna. Parhaiten kriteerit kuitenkin palvelevat perhehoidon kehittämistä silloin kun niiden käyttö on suunnitelmallista ja toistuvaa. Perhehoitajat ja työntekijät voivat täyttää lomakkeet esimerkiksi vuoden alussa. Tämän jälkeen sovitaan kehittämiskohteet ja lomakkeet täytetään määräajan jälkeen uudelleen.

Lehtosaari kertoo, että lisäksi kirja kokoaa yksiin kansiin Perhehoitoliiton Meidän sakki -hankkeen aikana muotoutuneen ja hioutuneen Meidän sakki-ajattelun, sisarusryhmät sekä lautapelin ja tehtäväkansion kaltaisia materiaaleja, joiden avulla perheet voivat mukavan yhteisen tekemisen keinoin vahvistaa itse vuorovaikutussuhteitaan omassa arjessaan.

- Hankkeen aikana havaittujen tarpeiden pohjalta syntyi Meidän sakki -tuoteperhe: muun muassa sisarussuhteen roolikartta ja Meidän sakin tehtäväkirja ja Meidän sakki -lautapeli. Erityisesti on tykätty Keltaisen talon ketut -kirjasta. Keltaisen talon ketut -satukirjassa kuvataan sijaisperheen arkea sijoituksen alkuvaiheessa, Lehtosaari kuvaa. 

Perheen hyvinvointi rakentuu kaikkien perheen jäsenten hyvinvoinnin yhteistuloksena

Lehtosaari kertoo, että Meidän sakki -ajattelu leviää myös Perhehoitoliiton koulutusten välityksellä.

- Ajattelutapaan perehdyttävän koulutuksen lisäksi valmennamme Meidän sakki -sisarusryhmien ohjaajia. Ryhmät on tarkoitettu kaikille sijaisperheessä asuville, sekä sijoitetuille että perheen biologisille tai adoptoiduille lapsille. Lisäksi meillä on valmistumassa ensi vuodeksi lapsen oikeuksien edistäminen perhehoidossa -verkkokoulutus, jossa on vahvasti läsnä meidän sakki -ajattelu, eli kaikkien sijaisperheessä asuvien lasten oikeudet, Anu Lehtosaari kertoo.

Perhe on systeeminen kokonaisuus • Sijaisperheen jäsenten välille muodostuu merkityksellisiä ihmissuhteita. • Ihmissuhteet ovat ainutlaatuisia ja yksilöllisiä. • Lapsella on oikeus määritellä, keitä hänen perheeseensä kuuluu – ja tämä oikeus on niin sijoitetuilla lapsilla kuin perhehoitajien huollettavina olevilla lapsilla. • Lapsen käsitys voi muuttua ajan kuluessa. • Sisarussuhteet ovat elämän pitkäkestoisimpia ihmissuhteita. • Perheenjäsenten välinen ymmärrys edellyttää jakamista ja yhteisten tarinoiden syntymistä.

Anu Lehtosaari
Kehittämispäällikkö, lasten ja nuorten perhehoito
040 310 1443
Perhehoitoliitto ry, Lahden toimipiste
c/o Dooroom, Rautatienkatu 20, 15110 Lahti

www.perhehoitoliitto.fi
www.sijaisvanhemmaksi.fi
www.sinut.fi