Pyydä tarjous

Sairaala Nova on kompakti kokonaisuus, jossa on haettu synergiaetuja eri toiminnoissa

Kuvalähde: Sairaala Nova
Kuvalähde: Sairaala Nova
30.01.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Sairaala Nova on Keski-Suomen uusi keskussairaala, jonka toiminta käynnistyi tammikuussa 2021. Erikoissairaanhoidon lisäksi Sairaala Novaan muuttivat myös Jyväskylän kaupungin terveysasemat Kuokkalasta ja Jyväskylän keskustasta.

Sairaala Novan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Keski-Suomen hyvinvointialue. Saman katon alla toimii myös perusterveydenhuollon palveluja: Novan terveysasema, Novan hammashoitola ja perusterveydenhuollon osastoja. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon fyysinen läheisyys mahdollistaa palveluiden entistä syvemmän integroitumisen ja sujuvamman tilojen yhteiskäytön.

Sairaala Nova tarjoaa erikoissairaanhoidon palvelut 275 000 keskisuomalaiselle ja perusterveydenhuollon palvelut noin 56 000 jyväskyläläiselle. Sairaala Nova on Keski-Suomen maakunnan suurin koskaan tehty julkinen investointi. Se on myös ensimmäinen vuoden 1980 jälkeen rakennettu kokonaan uusi sairaala Suomessa.

- Nyt Hyvinvointialueella erikoissairaanhoitoa tarjoaa yksi Suomen hienoimmista sairaaloista. Hienoksi kehuminen ei ole pelkkää omakehua, vaan Novalle on myönnetty jopa kansainvälistä tunnustusta European Healthcare Design Award -arkkitehtuuripalkinnon muodossa, kertoo sairaalapalveluiden vastuualuejohtaja Juha Paloneva äskettäin julkaistussa blogikirjoituksessaan ”Korkeatasoista erikoissairaanhoitoa Sairaala Novassa jo 2 vuotta”.

Kuvalähde: Sairaala Nova

Kukkumäkeen rakennettu uusi keskussairaala on massiivinen ja merkittävä hanke niin rakentamisen vaativuuden kuin maakunnan hyvinvoinnin näkökulmasta.

- Sairaala Nova oli poikkeuksellinen hanke. Kun muualla Suomessa sairaalarakennuksia korjataan ja laajennetaan, Keski-Suomi näytti uuden suunnan rakennuttamalla täysin uuden sairaalan. Nykyiseen sairaalaan verrattuna Nova on arkkitehtuurisesti kompakti, ja sen logistiset ratkaisut olevat selkeitä, palvelujohtaja Mika Paananen määrittelee.

- Nova-sairaala on merkittävästi teknisempi kuin vanha sairaala. Sairaalassa on paljon uutta, nykyaikaista talotekniikkaa, esimerkiksi jokaisessa leikkaussaleissa on oma ilmanvaihtokone. Lauhde-energian kierrätykseen on kiinnitetty erityistä huomiota, jolloin rakennukseen saadaan energiatehokkuutta. Sairaalan lämpiää kaukolämmöllä ja jäähtyy kaukokylmällä. Tämän lisäksi meillä on vielä yksittäisiä jäähdytyskoneita kriittisille tiloille, Paananen kertoo.

Rakennuksen kokoa auttaa hahmottamaan tieto siitä, että Sairaala Nova vastaa tilavuudeltaan yli viittä eduskuntataloa. Suuresta koostaan huolimatta Novan suunnittelun lähtökohtana on ollut se, että uusi sairaala olisi pinta-alaltaan 20 prosenttia pienempi kuin silloisen sairaalan tilat eri puolella Keski-Suomea. Sairaala Novan suunnittelussa onkin panostettu tehokkaisiin ja toimiviin tilaratkaisuihin, ja sairaalan muutosjoustavuus mahdollistaa myös tulevaisuuden tarpeiden huomioon ottamisen.

Sairaala Nova tarjoaa entistä paremmat puitteet terveyden edistämiseen, perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Novan suunnittelutyössä on ollut mukana useita eri tahoja ja asiantuntijoita parhaimman mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi. Tilojen viihtyvyyteen on myös haluttu panostaa tuomalla luontoteema ja taide osaksi Novan sisustussuunnittelua.

Potilas ensin -periaate oli yksi tärkeä ohjenuora Sairaala Novan suunnittelutyössä

Uuden sairaalan tilat ovat toiminallisuuksiltaan huippuluokkaa, mikä mahdollistaa entistä potilaskeskeisemmän ja vaikuttavamman hoidon tarjoamisen.

Uusi sairaala on suunniteltu sen sisällä tapahtuvan toiminnan ehdoilla, ja palvelut ja tilat on järjestetty potilaan tarpeiden ympärille. Sairaala on jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin, mikä on eduksi sekä potilaille että henkilökunnalle. Toiminnot jakautuvat uudessa sairaalassa kiireellisen hoidon toimintoihin, suunniteltuihin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin, vuodeosastoihin, laboratorio- ja kuvantamispalveluihin sekä tuotannollisiin ja hallinnollisiin tukipalveluihin.

Sairaala Novan tilasuunnittelussa on otettu huomioon myös moniammatillisen yhteistyön mahdollistaminen. Eri ammattiryhmien välisen konsultoinnin tehostamista on tuettu sijoittamalla asiantuntijoille tarkoitettuja niin kutsuttuja back office -tiloja vastaanottohuoneiden lähettyville.

Uuden sairaalan leikkaussalit ovat korkealuokkaiset. Leikkaussalien suunnittelussa on hyödynnetty virtuaalitodellisuutta, jolloin suunnitteluvirheiden määrää voidaan vähentää merkittävästi. Koko sairaalan tavoin myös leikkaussalit on suunniteltu muuntojoustaviksi elementtiseiniä käyttämällä, jolloin uusien teknisten ja toiminnallisten muutosten tekeminen on helppoa ja nopeaa.

Teknisen henkilökunnan työnkuva monipuolinen ja laaja

Keski-Suomen hyvinvointialueen teknisissä palveluissa työskentelee tällä hetkellä 70 työntekijää, josta Novassa noin 45 henkilöä. Teknisissä palveluissa huolletaan myös kaikkien Keski-Suomen hyvinvointialueen kuuluvien sairaaloiden ja terveysasemien lääkinnällisistä laitteista ja apuvälineistä. Kiinteistöjen ylläpito sen sijaan kuuluu kunnille ja kaupungeille. Teknisiin palveluihin kuuluu kiinteistötekniikka, LVI- ja konetekniikka, sähkötekniikka ja lääkintätekniikka.

Mika Paananen kertoo, että Novan tekniset palvelut on saatu pyörimään viimeisen kahden vuoden aikana hienosti.

- Seuraava tavoitteemme on luoda toimintamalli, jolla hyvinvointialueen lääkinnälliset laitteet ja apuvälineet saadaan järjestelmällisen huollon piiriin. Meidän tämän vuoden suurimpia tavoitteita onkin saada maakunnallinen lääkintälaiterekisteri, johon liitetään kaikki maakunnan lääkintälaitteet.

Paanasen mukaan hyvinvointialueen valmistelu ja käyntiin lähteminen on ollut suuri ponnistus juuri nimenomaan lääkintätekniikalle.

- Meidän ajatuksenamme on, että lääkintätekniikka pyrkii osaltaan avustamaan sairaalan tutkimus- ja hoitotoimintaa laitteiden ja tilojen hankesuunnittelusta toteutukseen sekä huolehtii laitteen elinkaaren aikaisesta ylläpidosta aina laitteen poistamiseen saakka, Mika Paananen toteaa.