Pyydä tarjous

Satakunnan alueella kehitetty malli vahvistaa päihteitä käyttävien äitien hoitoa

Digipalvelut
26.09.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Päihteitä käyttävät raskaana olevat äidit halutaan saada mahdollisimman nopeasti heti alkuraskauden jälkeen hoitoon. Tähän kannustaa Kokemäen A-klinikan viime vuonna aloittama SataÄidit-hanke, joka on saanut hoitomallin kehittämiseen jatkorahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä.

SataÄidit-hankkeen tavoitteena on luoda kestäviä hoitopolkuja päihderiippuvuudesta kärsiville äideille ja vauvaperheiden vanhemmille ja lisätä ammattilaisten osaamista päihdeongelman varhaisessa tunnistamisessa ja puheeksi otossa. Koko Satakunnan hyvinvointialueen kattavasta hankkeesta vastaa Kokemäen A-klinikka ja Perheiden palvelut.

- Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana olemme saaneet luotua hoitopolkua tukeva malli, jossa kaksoislähetekäytännön ja koordinoidun monialaisen verkoston avulla voidaan vahvistaa päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja vauvaperheiden hoitoon ohjaamista ja hoitoa raskausajasta alkaen. Toimivan hoitopolun kehittämisen lisäksi hankkeessa on ollut keskeistä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja ammattilaisten osaamisen vahvistaminen, kertoo SataÄidit-hankkeen projektipäällikkö Sanna-Mari Piira ja jatkaa:

- Neuvolojen, päihdepalvelujen, sosiaalipalvelujen, erikoissairaanhoidon ja järjestötoimijoiden yhteistyöllä tavoitetaan ja autetaan entistä kattavammin monialaista tukea tarvitsevia perheitä. Tätä työtä olemme päässeet viemään nyt eteenpäin. Lähtökohtana on tarjota yhä toimivampi hoito matalammalla kynnyksellä.

Hankkeelle saatu jatkorahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt A-klinikka Oy:n Kokemäen palveluiden hankkeelle valtionavustuksen ja viime vuonna aloitettu SataÄidit-hanke on saanut avustuspäätöksen myötä jatkoa.

- Tänä kuluvana vuonna SataÄidit-hankkeen päätavoitteena on ollut päihdehoitopolkua tukevan mallin käyttöönotto Satakunnan hyvinvointialueella ja sen vakiinnuttaminen osaksi alueen toimintaa. Hoitomallissa luodun kaksoislähetekäytännön ja koordinoidun moniammatillisen verkoston avulla vahvistetaan hoitoa heti raskausajasta alkaen.

- Ratkaisevaa on, että päihdeäidin avuntarve huomataan neuvolassa mahdollisimman nopeasti. Tämän jälkeen neuvolasta tehdään lähetteet Satasairaalan erityisen tuen vastaanottoon ja päihdepalveluihin sekä ollaan yhteydessä sosiaalipalveluihin, jotta perheen tueksi saadaan koottua moniammatillinen verkosto. Tästä hoitomallista toivotaan pysyvää käytäntöä Satakunnan hyvinvointialueelle, korostaa Piira.

Lisätietoa hankkeesta:
Projektipäällikkö Sanna-Mari Piira
[email protected]
Puh. 040 683 6503