Pyydä tarjous

"Siitä kurssista alkoi uusi elämä"

Digipalvelut
30.04.2020 | Sosiaali- ja kuntatalous
Eräs tapaamani leskirouva kertoi käyneensä Eläkeliiton Yhtäkkiä yksin -kurssin leskeksi jääneille. Hänellä kurssista alkoi ”uusi elämä”. Työssäni sopeutumisvalmennuksen parissa olen usein kohdannut asiakkaita, jotka ovat kokeneet kurssin käänteentekevänä.Sopeutumisvalmennusprosessin tavoitteena on sekä auttaa ihmistä oman elämäntilanteensa jäsentämisessä että tukea tavoitteiden saavuttamisessa. Ihminen toimii itse oman elämänsä asiantuntijana. Vertaistuki toteutuu ryhmäprosessit tuntevan ammattilaisen ohjauksessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä voidaan jakaa vaikeitakin asioita.Ystävyyttä ja välittämistäTapaamani leskirouva kertoi kurssilaisten pitävän edelleen yhteyttä toisiinsa ja saavan tukea toisiltaan. Tukea, jota virallinen järjestelmä ei pysty tarjoamaan, kuten ystävyyttä ja välittämistä. Sopeutumisvalmennuksella voi siis olla ajallisesti hyvinkin pitkät jäljet.Kuntoutus on sekä käsitteenä että alueena hyvin laaja. Olisi ihanteellista, jos kukin tarvitsija saisi sitä oman tarpeensa ja tilanteensa mukaan. Ryhmässä tapahtuva kuntoutus ei tietenkään sovi kaikille ja monen kohdalla tarvitaan lisäksi yksilöllisempiä toimia.Sopeutumisvalmennus menetelmänä on niin asiakaslähtöinen ja moneen taipuva, että se toimii myös ennalta ehkäisevässä mielessä. Eläkeliitossa meidän kurssilaisillamme ei välttämättä ole mitään asiaan liittyvää diagnoosia. Kuitenkin esimerkiksi eroaminen saattaa olla ihmisen henkilökohtaisen elämän suurin kriisi, joka pitkittyessään voi johtaa masennukseen tai jopa itsetuhoisiin ajatuksiin.Eläkeliiton sopeutumisvalmennuskurssejaEläkeliitto järjestää Yhtäkkiä yksin® -kursseja leskeksi jääneille ja Erosta eheäksi® -kursseja vanhemmalla iällä eronneille. Uutuutena on Isovanhemmuus erossa -kurssi, joka on tarkoitettu lapsenlapsistaan tahtomattaan vieraantuneille/vieraannutetuille isovanhemmille.Avioero on kahden ihmisen ratkaisu, mutta vaikuttaa myös monien heidän läheistensä elämään. Silloin kun pariskunnalla on vielä alaikäisiä lapsia, pitäisi eron seurauksia miettiä erityisesti juuri heidän kannaltaan.Erossa myös lasten isovanhemmat kokevat yleensä muutoksia suhteessaan paitsi miniään/vävyyn, usein myös lapsenlapsiin. Olisi tärkeää pysyä mahdollisten riitojen ulkopuolella, mutta helppoa se ei ole. Vanhemmat asettuvat varsin luonnostaan oman lapsensa tueksi ja seurauksena saattaa olla erimielisyydet oman lapsen ex-puolison kanssa. Pahimmillaan välirikko aiheuttaa vieraantumista lapsenlapsista, jos heidän tapaamisensa ei kiistojen vuoksi mahdollistu. Eikä aina tarvita edes suoranaisia kiistoja, vaan eron aiheuttama katkeruus saattaa laajentua koskemaan myös puolison vanhempia.Isovanhemmille suunnatun sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia eteenpäin ja muuttuneessa elämäntilanteessa. Se tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen ja oman tilanteen jäsentelyyn sekä tilanteeseen liittyvien tunteiden käsittelyyn.Kurssihaku on avoin kaikille, eikä edellytä Eläkeliiton yhdistyksen jäsenyyttä. Kurssit ovat maksuttomia, mutta matkakulut maksetaan itse.Kirjoittaja: Anu Korhonen, suunnittelija, Eläkeliitto ry.Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2020.