Soitava.fi-sivusto tarjoaa työkaluja musiikin hyödyntämiseen hoitoalalla

Kuva: Riikka Karvonen
Kuva: Riikka Karvonen
21.04.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

MUS&TE – Musiikista etähoivaa ja terveyttä -hankkeen puitteissa kehitetty Soitava.fi-sivusto on jatkuvasti kehittyvä alusta, joka tarjoaa sote-alalla työskenteleville käteviä työkaluja musiikin hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseen asiakastyössä. Materiaalia on tarjolla myös englanninkielisenä.

– Musiikin hyvinvointivaikutukset halutaan mahdollistaa mahdollisimman laajalle sote-ammattilaisten joukolle ja heidän asiakkailleen. Tämän tueksi hankkeessa on luotu Soitava.fi-sivusto sekä sieltä löytyvät materiaalit, jotka on suunnattu kaikille sote-alalla työskenteleville, pääasiassa hoitajille, terapeuteille, eri kuntoutusalan ammattilaisille sekä ohjaajille. Nämä ammattiryhmät ovat olleet mukana myös hankkeen kehittämis- ja pilotointivaiheissa, hankkeen projektipäällikkö Essi Heimovaara-Kotonen kertoo.

Koska kyseessä on EU-rahoitteinen projekti, Soitava.fi sisältö on käyttäjilleen täysin maksutonta.

Hengitysmusiikkia

– Soitavasta löytyy jo RFB (Resonance Frequency Breathing), eli resonanssitaajuushengitysmenetelmään liittyvät ohjeistukset, jossa tehdään syvärentouttavaa palleahengitystä musiikkiavusteisesti, Heimovaara-Kotonen mainitsee.

Hankkeen tilauksesta on sävelletty hengitysmusiikiksi neljä musiikkikappaletta, kahden keskisuomalaisen säveltäjän toimesta.

– Musiikkikappaleet löytyvät palvelusta useilla eri nopeuksilla. Soitavasta löytyy myös hengitykseen liittyvä testinauha, jonka avulla voidaan määritellä oma optimaalinen hengitysnopeus ja valita tarjonnasta siihen nopeudeltaan sopivat musiikit. Hengitysosio on jo sivustolla jo aika lailla valmiina, mukaan lukien aiheeseen liittyvät taustamateriaalit sekä tutkimukset. Niitä voi jo vapaasti hyödyntää.

MuPsych-sovellus tunnemusiikkityöskentelyyn

Alun perin tutkimus- ja musiikkipsykologian käyttöön kehitetty MuPsych-sovellus on ladattavissa maksutta Android-puhelimille. Lisätietoa sovelluksesta sekä sen pilotoinnista terapiakäytössä löytyy Soitava-fi -alustalta.

– Soitava.fi -alustalle on tulossa vielä ohjeistusta musiikin avulla tehtävän muistelutyöskentelyn tueksi. Tulossa on myös valmiita taustanauhoja, mikäli hoitaja tai terapeutti ei ole itse kovin musikaalinen tai arastelee laulamista. Alustalle lisätään tuttuja musiikkikappaleita taustanauhakäyttöön esim. yhteislaulu- ja pienryhmätuokioiden tueksi, Heimovaara-Kotonen esittelee.

Kuva: Olivier Brabant

Pilotoinneista myönteistä palautetta

– Soitavan sisällöt nousevat ammattilaisilta saatujen toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Olemme pilotoineet erilaisia menetelmiä, mm. muusikko-hoitaja-työpari työskentelymallia. Yhteistoteutukset ovat olleet tykättyjä ja antoisia molemmin puolin.

Heimovaara-Kotonen nostaa esille sukupolvien välisen kuilun hoitohenkilöstön ja palvelutalojen asiakkaiden välillä. Tätä kuilua pyritään digitaalisuuden keinoin kaventamaan, että hoitajien olisi helpompaa toteuttaa kohderyhmän mukaista toimintaa.

– Hoitajille on tarjolla mm. keskustelun avauskysymyksiä ja ohjeistusta, kuinka musiikin avulla voidaan lähteä kansakoulun aikaisiin muistoihin ja virittelemään keskustelua sen ajan musiikkia kuunnellen ja yhdessä laulaen. Tarpeet tuotettaviin sisältöihin ovat nousseet kentältä. Olemme päässeet testaamaan, pilotoimaan ja edelleen kehittämään digitaalisia tuotteitamme. Vastaanotto on ollut hyvää, koska tämän tyyppistä tarjontaa on jo odotettu pidempään.

Soitavan ylläpitämisestä ja jatkokehittämisestä huolehtii JAMK

– Soitava jää hankekauden päätyttyä JAMK:in ylläpitämäksi. Pyrimme mahdollistamaan muitakin kehittämishankkeita sen ympärille, että Soitava.fi kehittyisi ja säilyttäisi uutuusarvonsa tulevaisuudessakin. Otamme mielellämme vastaan palautteita sekä kehittämisideoita, Heimovaara-Kotonen rohkaisee.

MUS&TE-hankkeen päätavoite on edistää musiikin hyödyntämistä hoitoalalla ja musiikin ja hoitoalojen yhteistyötä. Hankkeessa tuodaan musiikin hyvinvointivaikutukset osaksi hoitoalan arkea digitaalisuutta hyödyntäen. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista, osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Kyseessä on yhteistoteutus Jyväskylän yliopiston musiikin, kulttuurin ja taiteen tutkimuslaitoksen (MUTKU) kanssa ja hankkeen toiminta-alue on koko Keski-Suomi.

soitava.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä