Pyydä tarjous

Somerajaton ja Digipelirajaton tarjoavat tietoa, tukea ja vertaisuutta

Digipalvelut
09.12.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Sosped-säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka edistää yksilön hyvinvointia vertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden keinoin. Sosped tarjoaa tukea mm. digipelien ja sosiaalisen median ongelmakäyttäjille ja niistä riippuvaisille.

– Tukikokonaisuutemme ovat nimeltään Digipelirajaton ja Somerajaton. Niiden kautta tarjoamme käytännön apua ihmisille sekä tuotamme tietoa ja koulutamme ammattilaisia näiden ilmiöiden kohtaamiseen ja ymmärtämiseen. Tukimuotoja ovat alusta asti olleet kehittämässä he, jotka ovat itse haittoja digipelaamisesta tai somen käytöstä kokeneet, kertoo suunnittelija Helmi Korhonen.

– Sekä digipelaamisessa että somen käytössä voidaan nähdä jana, jonka yhdessä päässä on iloa, oivalluksia ja ystävyyssuhteita tarjoava hallittu käyttö. Toisessa ääripäässä muu elämä on kaventunut, ja pelaamisesta tai somettamisesta on tullut hallitseva arjen sisältö. Vakavimmassa muodossa on kyseessä riippuvuussuhde, pakonomainen toiminta, jota henkilö itse ei kykene hallitsemaan, Korhonen kuvailee.

Someongelmaisuus on yleistä

Somerajaton aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. Helmi Korhosen mukaan palveluita tarvitaan, sillä riippuvuuden ja ongelmakäytön esiintyvyys somettajilla on yleisempää kuin digipelaajilla.

– Sosped on tällä hetkellä Suomessa ainoa taho, joka tarjoaa tukea tähän ongelmaan.

Someongelmaisuutta ja -riippuvuutta kohtaaville ammattilaisille Somerajaton tarjoaa ilmiötä koskevaa tietoa, tukimateriaaleja ja koulutuksia.

Somen käyttäjille Somerajaton järjestää kertaluontoisia vertaistapaamisia, miittejä, joita koulutetut vertaisohjaajat vetävät.

– Miitti on someton, positiivinen kokemus, esim. vierailu johonkin kivaan kohteeseen. Kussakin miitissä käsitellään myös jotakin sosiaalisen median ongelmakäytön osa-aluetta.

Somerajaton järjestää kahdesti vuodessa haastekampanjoita. Kampanjaan osallistuva saa viikon ajan päivittäin sähköpostin, joka sisältää tietoa sekä harjoitteita ja käytännön vinkkejä ongelmallisen somen käytön tarkasteluun ja vähentämiseen.

– Nyt marraskuussa Somerajattomaan avautui Somebreikki-tukimateriaali, jonka kuusi osiota auttavat selventämään omaa some-suhdetta ja hallitsemaan somen käyttöä, Korhonen mainitsee.

Monipuolista vertaisapua digipelaajille

Kuten Somerajaton, myös Digipelirajaton kouluttaa ammattilaisia sekä kokoaa ja julkaisee tietoa ja tukimateriaaleja.

Pelaajille Digipelirajaton järjestää vertaisuuteen perustuvaa matalan kynnyksen tukea. Tukimuotoja ovat DPR Bootcamp -hyvinvointivalmennus, DPR Ctrl -keskusteluryhmä ja DPR Online -keskustelukanava.

DPR Bootcamp on ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena hyvinvoinnin tukeminen ja muutoksen aloittaminen. Pelillisyyttä hyödynnetään työskentelymenetelmänä ja ryhmäytymisen tukena. Bootcamp-ryhmiä vetävät koulutetun vertaisvalmentajan ja ammattilaisohjaajan muodostamat työparit. Tapaamiskertoja on 10.

DPR Ctrl -ryhmät ovat perinteisempiä keskusteluryhmiä, joissa tavoitteena on vähentää pelaamista itse asetetun tavoitteen mukaisesti. Ryhmässä tarkastellaan pelaamisen vaikutuksia omaan arkeen, tunnistetaan ongelmakohtia ja harjoitellaan keinoja niiden ratkaisemiseksi. Vetäjänä on vertaisohjaaja, mahdollisesti myös ammattilainen. Tapaamiskertoja on 10, joista jokaisessa on eri teema.

– Olemme toteuttaneet sekä Bootcamp- että Ctrl-ryhmiä myös Discordissa, jossa palvelee myös DPR Online -keskustelukanavamme. Digipelirajaton.fi-sivulla on tarjolla myös kolmiportainen Level UP -omatukiohjelma, jota voi vapaasti käydä läpi, Helmi Korhonen kertoo.

Digipeliriippuvuus tautiluokitukseen

Sosped oli digipeliriippuvuuden ja ongelmakäytön vähentämisen uranuurtaja Suomessa käynnistäessään Digipelirajaton-toiminnan vuonna 2018. Samana vuonna WHO lisäsi digipeliriippuvuuden kansainväliseen ICD 11 -tautiluokitusjärjestelmään. Nyt tulossa on merkittävä kansallinen edistysaskel, kun digipeliriippuvuuden diagnoosi on tulossa tautiluokitusjärjestelmään myös Suomessa.

– Tämän jälkeen julkisessa terveydenhuollossa on tarjottava apua henkilölle, jolla on diagnosoitu digipeliriippuvuus, huomauttaa Helmi Korhonen.

– Teemme mielellämme yhteistyötä sote-sektorin toimijoiden kanssa. Kun digipeliriippuvuuden diagnostiikka tulee osaksi hoitojärjestelmää, pystyy Sosped tarjoamaan hyödyllisiä ja toimiviksi todettuja toimintamalleja.

sosped.fi

somerajaton.fi
facebook.com/somerajaton
Instagram @somerajaton

digipelirajaton.fi
facebook.com/digipelirajaton
Instagram @digipelirajaton
Discord DPR Online

Muita uutisia