Pyydä tarjous

Teknologisia ratkaisuja kotona asumiseen sekä hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin

Asiakkaiden elämänlaatu ja hyvinvointi paranee, kun kotona voidaan asua turvallisesti ja itsenäisesti pidempään kotiin vietävien teknologioiden tukemana.
Asiakkaiden elämänlaatu ja hyvinvointi paranee, kun kotona voidaan asua turvallisesti ja itsenäisesti pidempään kotiin vietävien teknologioiden tukemana.
26.09.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Kotiin vietävien palveluiden tarve Suomessa kasvaa voimakkaasti tulevien vuosien aikana ja palveluiden järjestämisen sekä tuottamisen tapoihin on etsittävä innovatiivisia ratkaisuja välittömästi. Tulevaisuuden tarpeiden ja hanketoiminnan kautta syntynyt LAB-ammattikorkeakoulun Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla toimiva LAB WellTech hyvinvointiteknologian testaus- ja yhteiskehittämisympäristö mahdollistaa uusien hyvinvointiteknologian innovaatioiden kehittämisen, testaamisen ja pilotoinnin yhdessä laajan asiantuntijaverkoston ja monialaisten opiskelijoiden kanssa.

Henkilöstön perehdyttäminen viedään virtuaalitodellisuuteen, jossa henkilökunnalla on mahdollisuus harjoitella erilaisten hoitotoimenpiteiden suorittamista virtuaalisesti. Hankkeessa järjestetään valmennuskokonaisuus kotihoidon esihenkilöiden osaamisen vahvistamiseksi.

LAB WellTech:n koordinaattori ja hyvinvointiteknologian käyttäjälähtöisten testausten asiantuntija Sami Makkula kommentoi julkisen ja yksityisen sektorin yhteiskehittämisympäristön toimintaa seuraavasti:

- Meidän näkemyksemme on, että nopeasti kehittyvän teknologian ansiosta löytyy ratkaisuja kasvavan palvelutarpeen tuomiin haasteisiin. Tavoittelemme toimintamallien luomista, että niin asiakkaat, heidän omaisensa kuin työntekijätkin pääsevät osallisiksi testauksiin ja arviointiin ja että heidän näkökulmansa ovat tärkeässä roolissa kehittämistoiminnassa. Kannustammekin koko sote- ja hyvinvointisektoria ottamaan käyttöön entistä enemmän siinä tarvittavaa teknologiaa.

- Yleisesti ottaen teknologian kehittämistä tekevien yritysten parissa on monin paikoin tietämättömyyttä soten ja hyvinvointisektorin tarpeista sekä siitä mitkä ovat työntekemisen ja palvelun toteuttamisen kriteerit. Usein on myös puutteellista tietoa siitä, mikä on loppukäyttäjän kokemus.

- Näemme vahvasti, että esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Eksoten kanssa tehtävän yhteistyön myötä teknologinen kyvykkyys kasvaa merkittävästi. Myös kotiin vietäviin palveluihin saadaan laajemmin käyttöön eri toimittajien teknologiaa ja niiden vaikutuksia arvioidaan systemaattisesti ja koordinoidusti. Hyväksi havaittuja toimintamalleja voidaan levittää myös muihin kuntayhtymiin ja kuntiin, korostaa Makkula.

Uuden teknologian avulla palvelurakenne kevenee ja kotiin vietävien palveluiden toiminta tehostuu. Pilotoitavat teknologiat mahdollistavat asiakkaiden pidemmän kotona asumisen ja teknologiat voivat korvata osan fyysisistä käynneistä. Kuvassa simuloidaan ja arvioidaan lääkerobotin käyttöä.

Pilotoitavaa teknologiaa Ihminen ensin – teknologia tukena

KOHTI-hanke on hyvä esimerkki julkisen sotesektorin ja teknologiayritysten kanssa tehdyistä yhteisistä kokeilusta ja yhteistyötavoista. Tämän vuoden loppuun kestävä kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia-hanke on osa KATI-ohjelmaa. Hankkeessa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa sekä etsitään ratkaisuja hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin kehittämiseksi. KOHTI-hanketta hallinnoi Päijät-Sote ja sen osatoteuttajana on LAB-ammattikorkeakoulu. Rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

- Meillä on ollut erilaisia tapahtumia, testauksia ja kokeiluja, jotka liittyvät valmentavaan otteeseen työntekijöiden puolelta. Pyrimme, että teknologiavalmiudet sekä teknologia positiivisuus lähtisivät kasvuun. Olemme pystyneet tuottamaan tukea LAB WellTech:ssä teknologiaratkaisujen hankintaprosessiin, testaten ja arvioiden soveltuvinta ratkaisua sote-kentälle, sanoo Makkula ja jatkaa:

- Myös kotihoidon esimiesvalmennuksilla ollut suuri merkitys teknologia positiivisuuden kehittämiseen sekä uuden teknologian hankintaprosesseihin sote-kentällä. Valmennuksia on toteutettu myös simulaation avulla muun muassa tilanteissa, joissa esimiehille on annettu tehtäväksi viedä käytäntöön uutta teknologiaa. Simulaatio on antanut osallistujille mahdollisuuden käsitellä haastetilanteita, sekä näissä syntyviä negatiivisiakin tunteita.

Henkilöstö kokee voivansa vaikuttaa siihen, millaisia teknologioita kotiin vietävissä palveluissa otetaan käyttöön. Henkilöstön osaaminen ja itsevarmuus teknologioiden hyödyntämisessä kasvaa, henkilöstö kokee uudet teknologiat hyödyllisiksi ja käyttää niitä arjessaan.

Hoitotyötä innovatiivisella otteella

KOHTI-hankkeen taustaa kuvaa se, että Päijät-Hämeen alueen väestöllinen huoltosuhde on keskimääräistä korkeampi ja 65-vuotiaiden osuus väestöstä tulee olemaan maan kuudenneksi suurin vuonna 2030. Ikääntyminen kasvattaa merkittävästi kotiin vietävien palveluiden asiakasmäärää ja palvelutarvetta. Samalla Päijät-Hämeen ja koko maan yhdeksi merkittävimmäksi sote-toiminnan vaarantavaksi haasteeksi on noussut koulutetun, soveltuvan ja alalla pysyvän hoitohenkilöstön saatavuus.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Kotiin vietävien palvelujen tulosaluejohtaja Piritta Mattila kertoo, että hanketyössä on pyritty löytämään ratkaisuja henkilöstön hyvinvointiin ja työntekemiseen uuden teknologian avulla; miten voimme parantaa henkilöstön työoloja tai työntekemisen tapoja. Yhtälailla hankkeessa on pyritty löytämään ratkaisuja asiakkaiden hyvinvoinnin parantamiseen tai asiakkaiden palvelujen tuottamiseen teknologian avulla.

- Käytössämme on ollut pitkään erilaista teknologiaa, mutta tässä hankkeessa olemme pystyneet innovatiivisella otteella hyödyntämään uudenlaista osaamista esimerkiksi tekoälyn kautta. Visiomme on, että Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kotiin vietävien palveluiden tulosalue toimii edelläkävijänä teknologian käyttöönotossa ja sen hyödyntämisessä. Toiminnan yleisenä tavoitteena on tarjota kotona asumisen laadukasta mahdollisuutta ikääntyneille päijäthämäläisille.

Mattila korostaa, että uuden teknologian avulla on helpotettu kotihoidon asiakkaiden kotona asumista, on saatu aiempaa enemmän terveydentilaa koskevaa ja ajantasaista tietoa asiakkaiden toimintakyvyn poikkeamista sekä kokemuksia asiakkaan elämänlaatua parantavista laitteista.

- Osa kotiin vietävien palvelujen asiakkaista on päässyt kokeilemaan arjessaan esimerkiksi etämittauslaitteita, liikkeen tunnistamisen laitteita, toimintakyvystä ja vireydestä tietoa keräävää teknologiaa sekä pesevää- ja kuivaavaa wc-bideetä. Lisäksi hankkeessa kehitetään innovaatiokumppanuuden avulla konenäön hyödyntämistä ravitsemuksen seurannassa ja ohjauksessa.

- Kotihoidon työntekijöiden pilottikohteiksi on valittu mm. exoskeletonit eli ulkoiset tukirangat sekä osaamista tukevat virtuaaliympäristöt. Exoskeletoneiden käytön tavoitteena on ollut keventää henkilöstön fyysistä kuormitusta ja lisätä työhyvinvointia. Virtuaaliympäristöillä on puolestaan tavoiteltu turvallista, nykyaikaista ja osallistavaa koulutusympäristöä erilaisten harjoitussimulaatioiden toteuttamiseen ja perehdytyksen tueksi.

Lisätietoa hankkeesta:
https://lab.fi/fi/projekti/kohti-kotona-asumista-ja-hoitotyota-tukeva-teknologia