Pyydä tarjous

Tekoälyyn pohjautuva työvuorosuunnittelu parantaa työhyvinvointia ja tuo säästöjä sosiaali- ja terveydenhuoltoon – työvuorosuunnitelmat minuuteissa

Tekoäly säästää 99 % työvuorosuunnitteluun käytettävästä ajasta, kertovat Plain Complex Oy:n perustajat Sasu Liuhanen (oikealla) ja Tuomo Peltola.
Tekoäly säästää 99 % työvuorosuunnitteluun käytettävästä ajasta, kertovat Plain Complex Oy:n perustajat Sasu Liuhanen (oikealla) ja Tuomo Peltola.
05.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

SOTE-alan resurssipula ja työntekijöiden haasteet sovittaa vaativa kolmivuorotyö yhteen oman elämän kanssa on jatkuva keskustelun aihe. Julkisuudessa on toistuvasti nostettu esiin, kuinka henkilökunnan työssä jaksamista tulisi tukea ja etsitty keinoja parantaa työssä sekä alalla viihtymistä. Työvuorosuunnittelu itsessään on monitahoinen ja aikaa vievä kokonaisuus, ja valitettavan usein henkilökunta joutuu tekemään merkittäviä joustoja työvuorolistojen kokoamiseksi. Suomalaisen startup-yrityksen kehittämä Vuorox -työvuorosuunnitteluohjelmisto on tehty ratkaisemaan nämä jo vuosia näkyvissä olleet työvuorosuunnittelun haasteet.

Toimiva työvuorosuunnittelu yhdistää henkilökohtaisen elämän ja työt saumattomasti yhteen

Plain Complex Oy on vuonna 2021 perustettu startup-yritys. Anestesialääkäri Sasu Liuhanen törmäsi toistuvasti työssään työvuorosuunnittelun haasteisiin; prosessi on hidas, suunnittelu sitoo työvoimaa, ja valmiiden työvuorolistojen laatu jättää usein paljon toivomisen varaa. Kolmivuorotyön haasteet olivat Liuhasen työpaikalla lähes päivittäinen puheenaihe. Tietojenkäsittelytieteilijän kokemuksella Liuhanen alkoi kehittää järjestelmää, joka toisi uudenlaiset mahdollisuudet työvuorosuunnitteluun. Lopputuloksena syntyi tekoälyyn perustuva Vuorox -työvuorosuunnitteluohjelmisto, jonka yritys on nyt tuonut markkinoille.

- Yksi kolmivuorotyön suurista haasteista on työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Kun työvuoroja suunniteltaessa on huomioitava niin lait, sopimukset, työyksikön tarpeet, hyvä työvuoroergonomia kuin työntekijöiden toiveetkin, muodostuu kokonaisuudesta vaikea palapeli, jossa työntekijän toiveille jää usein kovin vähän sijaa. Tekoäly kykenee käsittelemään kaiken tämän ja kokoamaan palapelin tavalla, jossa kaikki voittavat. Kokonaisuuden kaikki osat huomioiva työvuorosuunnitelma on valmis minuuteissa päivien tai viikkojen sijaan, kertoo Liuhanen, joka toimii Plaincomplex Oy:n toimitusjohtajana.

Tekoäly toteuttaa työvuorosuunnitelmat minuuteissa, työntekijöiden toiveet huomioiden

Käyttö on jo nyt osoittanut, että tekoäly kykenee luomaan työvuorosuunnitelmia, joissa kolmivuorotyö on mahdollista yhdistää henkilökohtaisen elämän kanssa oleellisesti aiempaa paremmin. Niin työntekijät kuin kokeneet listasuunnittelijat ovat kiitelleet työvuorolistojen laatua ja olleet samalla aidosti hämmästyneitä siitä nopeudesta, johon edistyksellinen järjestelmä kykenee. Pitkän ja työlään prosessin tiivistäminen minuutteihin avaa työvuorosuunnitteluun täysin uusia mahdollisuuksia.

Pilotointien aikana syväoppivan tekoälyn mallia kehitettiin vastaamaan täydellisesti organisaatioiden tarpeita. Malli kykenee tuottamaan työvuorosuunnitelmia, jossa henkilökohtaiset vapaatoiveet pystytään toteuttamaan 100-prosenttisesti, muita työvuorosuunnitteluun liittyviä asioita unohtamatta.

-Työvuorot koskettavat koko hoitohenkilöstöä ja heidän perheitään. Työvuorolistoilla on siten valtava merkitys työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden kannalta. Tekoälyn avulla löydetään parhaat mahdolliset vuorot kullekin työntekijälle. Työntekijät voivat syöttää työvuorotoiveet matkapuhelimen sovelluksella, ja valmiit työvuorosuunnitelmat kulkevat aina mukana. Lähtökohtana meillä on tyytyväiset työntekijät, mutta samalla organisaatio pystyy saavuttamaan merkittäviä säästöjä tasalaatuisten ja tasapuolisten työvuorosuunnitelmien kautta, kertoo Plain Complex Oy:n Tuomo Peltola.

plaincomplex.fi