Työkaluja ikääntyneiden merkityksellisen arjen tukemiseen

Facebook
25.04.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

Vanheneminen tuo eteen monenlaisia muutostilanteita. Voimavarojen tunnistaminen ja mielekkään tekemisen löytäminen rohkaisee omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä tukee toimintakyvyn ylläpitämistä. Kohtaamisissa iäkkäiden kanssa tarvitaan kuntoutumista edistävää ajattelua sekä konkreettisia keinoja tukea merkityksellistä arkea.

Miina Sillanpään Säätiössä on kehitetty maksuttomia työkaluja ikääntyneiden hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tueksi monialaisessa yhteistyössä sekä ikääntyneiden kanssa pilotoiden. Työkaluja voi käyttää yksin, yhdessä läheisen kanssa tai soveltaen ryhmä- ja kuntoutustoiminnassa. Ota ne käyttöösi erilaisiin arjen kohtaamisen tilanteisiin ikääntyneiden kanssa sekä vinkkaa eteenpäin muidenkin iloksi ja hyödyksi. Lisää työkaluja ikääntyvien parissa työskenteleville löydät nettisivuiltamme.

Luontosivusto.fi

Erityisesti ikäihmisille luonnon terveyttä edistävät vaikutukset ovat merkittäviä. Luonto auttaa rauhoittumaan, virkistymään ja voimaantumaan. Maksuttomalla ja helppokäyttöisellä sivustolla on mahdollista kokea, katsoa, lukea sekä muistella luontoelämyksiä eri vuodenaikoina. Näin on mahdollista päästä osaksi luonnon hyvinvointivaikutuksista myös silloin, kun toimintakyky tai sää ei salli luontoon menoa.

Muistipuisto.fi

Aivoterveys on toimintakyvyn ja hyvinvoinnin perusta. Muistipuisto® on muistisairaille henkilöille ja kaikille aivoterveydestään kiinnostuneille ikääntyville suunnattu helppokäyttöinen ja maksuton verkkopalvelu. Sivustolta löydät monipuolisia aivoterveyttä ja toimintakykyä edistäviä harjoituksia, kuten aivotreenejä, sekä tutkimuksiin perustuvaa tietoa. Sivusto on oiva keino pelillisyyden keinoin saada vinkkejä, miten monella tavalla aivoterveyttään voi arjessa vaalia, sekä lisätä tietoa aivoterveydestä.

TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajille

Omaishoitajuus on monesti kuormittava elämäntilanne, jossa omaishoitajan henkiseen hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota. Tunnevaaka-kirjanen käsittelee omaishoitajan eri rooleja, haastavia tilanteita sekä tunteita ja niiden säätelyä. TunneVaaka® on ensisijaisesti tarkoitettu omaishoitajille, jotka kaipaavat tukea ja kokevat olevansa yksin hankalilta tuntuvien tunteiden kanssa. Opas antaa myös omaishoitajien kanssa toimiville ammattilaisille keinoja voimavarojen ja huolten tasapainon puheeksi ottamiseen.

Miina Sillanpään Säätiö rohkeaa kehittämistyötä

Miina Sillanpään Säätiö haluaa rakentaa yhteiskuntaa ja olosuhteita, joissa meillä kaikilla on mahdollisuus ikääntyä paremmin. Ikääntyneitä koskeva TKIO-toimintamme kohdentuu osallisuuden, toimintakyvyn ja kuntoutuksen teemoihin. Yleishyödyllisen toimintamme perustana on Miina Sillanpään perintö sinnikkäästä vaikuttamistyöstä heikommassa asemassa olevien hyväksi.

Kehitämme ikääntyvien ihmisten sekä monialaisen yhteistyö- ja kumppanuusverkostomme kanssa arkilähtöisiä, innovatiivisia ja vaikuttavia ratkaisuja ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tarpeisiin. Säätiö omistaa Wilhelmiina Palvelut Oy:n, joka tarjoaa asumis- ja hoivapalveluja ikääntyneille Helsingissä.

Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyötahoja kehittämistoimintaan. Mitä voisimme tehdä yhdessä? Ota yhteyttä, tehdään yhdessä ikääntymisen myönteistä tulevaisuutta!

Elisa Virkola, TKIO-päällikkö, [email protected], p. 044 4914 605

Miina Sillanpään Säätiö rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.

www.miinasillanpaa.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä