Pyydä tarjous

Työpaikan kautta velkaneuvonta tavoittaa apua tarvitsevat

Takuusäätiön talousasiantuntijat Marika Haikola ja Marjut Puputti.
Takuusäätiön talousasiantuntijat Marika Haikola ja Marjut Puputti.
27.09.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Takuusäätiön ja Tradeka-konsernin yhdessä toteuttama Palkka haltuun -hanke on auttanut ja neuvonut Tradekan työntekijöitä heidän talousongelmiensa ratkaisussa jo kolmen vuoden ajan.

Hankkeessa neuvontatyötä tehneet Takuusäätiön talousasiantuntijat Marika Haikola ja Marjut Puputti korostavat, että työpaikat ovat hyvä väylä tavoittaa työssäkäyviä aikuisia ja nuoria, jotka painivat rahavaikeuksien kanssa.

Tradeka tarjoaa Takuusäätiön neuvonnan työntekijöilleen

Tradekaan kuuluvan Restel Oy:n henkilöstöhallinnossa heräsi muutama vuosi sitten huoli siitä, miten nuoria työntekijöitä voitaisiin auttaa henkilökohtaisen talouden hallinnassa. Huolesta syntyi ajatus yhteistyöstä kotitalouksien talous- ja velkaongelmia ehkäisevän ja ratkaisevan Takuusäätiön kanssa.

Tuloksena oli vuonna 2019 käynnistynyt Palkka haltuun -hanke, jonka neuvontapalvelu on alusta lähtien ollut avoinna koko konsernin henkilöstölle, eli Tradekan, Restelin, Lehtipisteen ja Med Groupin yhteensä n. 5 000 työntekijälle. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

– Vaikka alkuperäinen oletus kohderyhmästä oli nuoret, olemme Marikan kanssa päivittäisessä työssä huomanneet, että apua talouden hallintaan kaipaavat kaikenikäiset, kertoo Marjut Puputti.

Talousneuvonta on tyhy-asia

– Nykyisin keksitään jatkuvasti uusia rahankäytön kohteita ja maksamisen muotoja. Tällaisessa maailmassa luoviminen voi olla hyvinkin hankalaa. Lisäksi viime aikoina elinkustannukset ovat lähteneet hurjaan nousuun. Tilanne koskettaa kaikkia, Marika Haikola toteaa.

– Ongelmat raha-asioissa lisäävät stressiä, aiheuttavat unettomuutta ja vaikuttavat monin tavoin negatiivisesti ihmisen yleiseen hyvinvointiin ja samalla myös työssä jaksamiseen, jatkaa Marjut Puputti.

Kun työnantaja tukee työntekijöitään muissakin työhyvinvointiin liittyvissä asioissa, niin miksei myös talouden hallinnassa? Haikolan ja Puputin mukaan Tradeka haluaa nostaa esille nimenomaan tätä näkökulmaa.

Takuusäätiön Palkka haltuun -hankkeessa antama neuvonta on sisällöltään täysin Tradekasta riippumatonta. Tradeka on toivonut, että hankkeessa tuotettu materiaali olisi mahdollisuuksien mukaan yleisesti käytettävissä.

Väline esimiehille

Avun saamisen mahdollisuudesta tiedottaminen on ollut tärkeä osa hanketta. Kriisitilanteessa oleva ahdistunut ihminen ei useinkaan tiedä, mistä tai keneltä apua voisi saada, eikä hänellä ehkä ole voimia ryhtyä etsimään tietoa itse.

– Monissa tapauksissa esimies on vinkannut meistä alaiselleen, kun vaikea tilanne on tullut esille heidän välisessään keskustelussa, mainitsee Marika Haikola.

Rahankäytön raamit

Marikaan ja Marjutiin otetaan yhteyttä useimmiten siinä vaiheessa, kun on jo huolta ja pelkoa omasta taloudesta.

– Keskusteluissa käsitellään usein oman rahankäytön rajojen hahmottamista. Luotonsaannin helppous on noussut usein esille. Jonkin verran kysytään neuvoja taloudellisten valintojen äärellä.

– Henkilökohtaisesta neuvonnasta suurin osa on ollut puhelinkeskusteluja ja WhatsApp-viestejä. Jonkin verran olemme neuvoneet myös sähköpostitse, kertovat Haikola ja Puputti.

Takuusäätiön tavanomaisesta neuvontatyöstä Palkka haltuun -hanke on erottautunut siten, että Tradekan työntekijöitä varten on ollut käytössä omat puhelinnumerot ja sähköpostiosoite. Chat-palvelua hankkeessa ei ole käytetty.

Puhuminen helpottaa

– Moni on sanonut, että jo se helpottaa oloa, kun saa kertoa jollekin omasta tilanteesta. Lisäksi tämä joku kuuntelee tuomitsematta ja antaa neuvoja. Ymmärrettävästi kynnys pyytää apua on korkea, kun kyseessä on näin henkilökohtainen aihe, Marika Haikola toteaa.

Marjut Puputti huomauttaa, että ihmisten on vaikea puhua rahasta edes yleisellä tasolla, saati jos rahan kanssa on ongelmia.

– Yksi tämän hankkeen tavoitteista onkin ollut normalisoida rahasta ja henkilökohtaisesta taloudesta puhumista.

Verkkokurssilta eväitä pohdintaan

Tänä vuonna Palkka haltuun -hanke on saanut valmiiksi Eroon veloista -verkkokurssin, joka sisältää perusteita oman talouden raamien hahmottamiseen.

Kurssi herättää henkilön pohtimaan, millainen rahankäyttäjä hän on ja miksi. Lisäksi verkkokurssi valaisee, millaista on hyvä velka, millaista huono, ja millaisia tapoja on olemassa velan maksuun tai velkajärjestelyyn. Verkkokurssi jää Tradekan käyttöön myös hankkeen päätyttyä.

– Verkkokurssin kautta voi löytyä rohkeus ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti, Marika Haikola sanoo.

Neuvonta jatkuu Tradekan omana palveluna

Alun perin kaksivuotiseksi aiottu yhteishanke sai ensin vuoden ja sitten vielä puolen vuoden jatkon. Nyt hanke on loppusuoralla, mutta tarkoitus on avata neuvonta yhdeksi Tradekan sairauskassan palveluksi.

– Olemme parhaillaan kouluttamassa Tradekan sairauskassan henkilöstöä neuvontatyöhön. Heidän työnsä tueksi on tekeillä oma verkkokurssi, toteaa Marika Haikola.

www.takuusaatio.fi