Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakennuttamisessa huomioidaan käyttäjien tarpeet

Tyks Majakkasairaala. Kuva: Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha
Tyks Majakkasairaala. Kuva: Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha
27.01.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen kuuluvalla Turun yliopistollisella keskussairaalalla (Tyks) on useita sairaaloita Turussa ja muissa kunnissa. Viimeisimpänä suuren mittaluokan rakennushankkeena Tyksiin valmistui Majakkasairaala (T3-sairaala), joka rakennettiin betonikannelle rautatien ja Helsinginkadun päälle.

Uuteen sairaalaan sijoittuvat mm. lasten ja nuorten sairauksien sekä naistentautien ja synnytysten hoito. Nimensä uudisrakennus on saanut visuaalisesta ilmeestään ja tarinasta, joka johdattelee majakkasaareen hakemaan hoitoa ja hoivaa.

– Majakkasairaala on ollut käytössä noin vuoden verran, kertoo Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakennuttamis- ja hankintapäällikkö Mika Reiman.

– Kohde oli sijaintinsa vuoksi logistisesti ja rakennusteknisesti haastava. Leikkaussaleja rakennettiin 16 sisältäen sektiosalit. Rakennukseen tehtiin myös erityisiä kuulontutkimushuoneita, joissa oli tiettyjä erityisvaatimuksia akustiikan ja äänieristyksen kannalta.

– Majakkasairaalaan liittyen valmistui jo aiemmin pysäköintirakennus, joka sekin on katualueen päällä, Reiman lisää.

Rakennukset rakennetaan käyttäjiä varten

Rakennuttamisen lähtökohtana on toiminnallinen suunnittelu, jota rakennuksen käyttäjät ovat mukana laatimassa. Myös prosessin edetessä käyttäjien mielipiteet huomioidaan.

– Yhteistuumin pyrimme löytämään järkevimmät ratkaisut, Reiman kiteyttää.

– Aluksi käyttäjiltä tiedustellaan, millaisia ominaisuuksia missäkin huonetilassa tulisi olla. Suunnittelun edetessä hyödynnämme 3D-malleja käyttäjien näkökulmien keräämisessä. Majakkasairaala-hankkeessa meillä oli käytettävissä CAVE-studio, jossa katsoja voi virtuaalisen 3D-mallin sisällä liikkua ja tarkastella, miltä tilojen toiminnallisuus näyttää.

– Tietomallintaminen auttaa myös urakoitsijoita. He voivat tietomallien avulla miettiä etukäteen, kuka ryhtyy asentamaan mitäkin ja missä järjestyksessä.

Uusi psykiatrinen sairaala, havainnekuva Joukahaisenkadulta. Kuva: Varha / arkkitehtitoimistot Kontukoski, Tähti-Set ja Raami Arkkitehdit

Psykiatrinen sairaala valmistuu 2024

Mika Reimanin mukaan sairaalarakentaminen jatkuu Tyksissä vilkkaana.

– Psykiatrisen sairaalan ensimmäisen vaiheen rakentaminen on tällä hetkellä käynnissä. Runkotyöt alkoivat kesän jälkeen. Valmista on tarkoitus olla elokuussa 2024.

Uusi psykiatrinen sairaala rakentuu samalle alueelle Tyksin kantasairaalan rakennusten kanssa, ja se sisältää avohoito- ja vuodeosastotilat.

– Erityispiirteet tässä kohteessa liittyvät mm. kulunvalvontaan ja turvallisuuteen, Reiman sanoo.

Psykiatrisen sairaalan toisen vaiheen suhteen tarvitaan kaavamuutoksia, joten sen aikataulu on vielä avoin.

Ohjaksissa projektinjohtourakoitsija

Uuden psykiatrisen sairaalan rakentamisen aloitus viivästyi aiotusta.

– Laskentavaiheessa iski päälle Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutunut epävarmuus, joten painoimme hieman jarrua ja annoimme laskennalle lisäaikaa, Mika Reiman kertoo.

– Kustannukset ovat kieltämättä nousseet verrattuna siihen, mitä hankkeita suunnitellessa ennakoitiin. Toivottavasti tilanne vähitellen normalisoituu.

– Valitsemme aina projektinjohtourakoitsijan, joka hallitsee rakennustekniset työt. Talotekniset urakoitsijat kilpailutetaan erikseen, ja ne tulevat projektinjohtourakan alaisuuteen. Tällä tavoin voimme edistää suunnittelutyötä ja varmistua siitä, että lopputulos on aidosti halutunlainen, kuvailee Reiman.

Sairaalamaailmassa rakentaminen ei lopu koskaan

Parhaillaan on lähdössä liikkeelle Tyks Salon sairaalan uudistaminen. Projektinjohtourakka on kilpailutusvaiheessa.

– Tämäkin on pitkäkestoinen projekti, kuten sairaalarakentamisen projektit yleensä ovat. Tähän mennessä projektia on suunniteltu noin kaksi vuotta edeten tarveselvityksestä hankesuunnitteluun ja tällä hetkellä käynnissä olevaan toteutussuunnitteluun. Työt etenevät useassa vaiheessa, kun vanhaa puretaan ja uutta rakennetaan sairaalan toimintojen ollessa koko ajan turvallisesti käynnissä. Salon sairaalan uudistaminen on valmis vuoden 2027 lopussa tai -28 alussa, Reiman kuvailee.

Suunnitteluvaiheessa Tyksin rakentamisessa on T-sairaalan lisäosa. Vanha U-sairaala, jonka toiminnoista suurin osa siirtyi Majakkasairaalaan, on käyttöikänsä lopussa. T-sairaalan lisäosaan on tarkoitus sijoittaa U-sairaalassa vielä olevat toiminnot.

– Tämän hankkeen suhteen saadaan toivottavasti hankesuunnitelma lähiaikoina hyväksyntävaiheeseen.

Mika Reimanin kokemuksen mukaan rakennusprojekti etenee sujuvasti, kun kaikki osapuolet ovat tosissaan mukana ja sitoutuneet yhdessä tekemään lopputuotetta.

– Tietenkin rakentamisessa tulee aina ongelmia eteen, mutta yllättävissä tilanteissa kannattaa aina etsiä ratkaisua eikä syyllistä.

www.varha.fi

www.tyks.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä