Voimaa opiskeluun -hanke

Facebook
21.11.2018 | Sosiaali- ja kuntatalous
Voimaa opiskeluun -hankkeen tavoitteena on vähentää opintojen keskeytyksiä korkeakouluissa ja toisella asteella. Tähän pyritään kehittämällä tukimalli riskiryhmässä oleville opiskelijoille, vahvistamalla opiskelijoiden mielenterveys- ja elämänhallintataitoja osana opintoja sekä tukemalla opiskelijoiden keskinäistä vertaistoimintaa. Hankkeen kohderyhmiä ovat ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen ammatilliset opiskelijat, henkilökunta ja opiskelijayhdistykset.– Hankkeessa on mukana Diakin lisäksi toisen asteen ammatillinen oppilaitos Suomen Diakoniaopisto, Nyyti, joka on opiskelijoiden hyvinvointia edistävä järjestö sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, joka on opiskelun ja koulutuksen tutkimuksiin ja selvityksiin keskittynyt toimija. Opintojen keskeyttämisen ehkäisy on se päätavoite, johon pyritään ja fokus meillä on opiskelijoiden mielenterveys- ja elämänhallintataitojen vahvistamisessa, projektipäällikkö Pyry Hannila esittelee.Lue koko artikkeli näköislehdestä sivulta 19.Sosiaali- ja kuntatalous 5/2018

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä