Yhdessä työhön -hankkeesta hyviä tuloksia

Facebook
08.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
Korona romahdutti kesätyöpaikkojen määrän ja monen ensikosketus työelämään lykkääntyi. Lisäksi työn kuormittavuus on nousussa. Burger Kingin, Diakonissalaitoksen ja Diakonissalaitoksen Hoivan Yhdessä työhön -hankkeen tavoitteena on helpottaa nuorten työhön pääsemistä ja parantaa nuorten työelämätaitoja.Vamos on Diakonissalaitoksen nuorten palvelut, joka tarjoaa nuorille valmennusta työelämään ja arkisiin asioihin liittyen. Uravalmennuksen puitteissa nuoria tuetaan mm. työnhaussa, työelämätaitojen opettelussa, kouluun hakemisessa, työhaastatteluiden harjoittelussa sekä työkokeiluissa.– Yhdessä työhön -hankkeessa on ajatuksena tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, kun ollaan jo työelämän puolella – tuemme myös jo työelämässä olevia nuoria. Toki tähän liittyy myös uravalmennusta nuorille, jotka ovat työttömiä ja hakevat työelämään, hankkeen projektipäällikkö Aino Bain toteaa.Yhdessä työhön -hankkeessa pohditaan yhdessä yritysten kanssa, millaista tukea nuoret tarvitsevat työnantajalta, että he kiinnittyisivät kunnolla työelämään.– Olemme yhdistäneet meidän valmennusosaamista yritysten toiveisiin ja tuoneet valmennusosaamista myös yrityksiin. Hankkeen kautta on pyritty luomaan toimintamalleja, joiden kautta työnantajat voisivat tukea nuoria entistä paremmin. Tämä on ollut hankkeen ajatus ja lähtökohta, Bain esittelee.Hankkeen neljä tärkeää tavoitettaHankkeen virallisena tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja työssä pysymistä. Toinen tavoite on tukea lähiesimiehiä ja antaa heille keinoja nuorten tukemisessa. Kolmantena tavoitteena on pilotoida yritysten kanssa sellaisia toimintamalleja, jotka tukevat nuoria olemaan töissä. Neljäntenä tavoitteena on puolestaan lisätä nuorten ja työnantajan välistä ymmärrystä, jota on koetettu luoda nuoren ja työnantajan välisen viestinnän kautta.Yritysyhteistyö jatkuu Yhdessä työhön -hankkeen jälkeenkinHankkeessa pääasiallisesti mukana olevat yritykset, Burger King ja Diakonissalaitoksen tytäryhtiö Hoiva Oy, ovat rahoittaneet hanketta omalta osaltaan. Hanke päättyy kesällä, eikä hankkeeseen oteta enää uusia yrityksiä.– Vaikka Yhdessä työhön -hanke ei enää kesän jälkeen jatkukaan, Vamoksella on alkanut yhteistyössä Työeläkeyhtiö Varman kanssa Nuoret työelämään -ohjelma, joka on nuorten työllistämisen malli. Ohjelmassa työn ja koulutuksen ulkopuolella oleva nuori saa työmahdollisuuksia, arvokasta kokemusta työnhausta sekä tukea hakuun ja yritys saa nuoren työntekijän, jonka työuran alkua ovat ammattilaiset tukemassa. Kyseessä on vähän saman tyyppinen toimintakonsepti, kuin tässäkin hankkeessa pilotoitiin. Haluamme tehdä tämän kaltaista yhteistyötä yrityssektorin kanssa myös tulevaisuudessa. Yhdessä työhön -hankkeen kautta hankittu osaaminen sekä sen kautta tulleet yrityskontaktit jäävät elämään ja niitä voidaan toivottavasti hyödyntää myös jatkossa, Bain mainitsee.Toimintamallit jäävät elämään kumppaniyritysten arkeenHankkeeseen kuului sekä uravalmennusta että työpaikoilla tehtävää toimintaa. Hankkeessa on ollut mukana 35 työtöntä nuorta uravalmennuksessa.– Hankkeeseen osallistuneista nuorista 15 on työllistynyt. Burger Kingin järjestämiin työpajoihin on lisäksi osallistunut 37 työelämässä jo olevaa nuorta. Työpajoissa on työstetty mm. vuorovaikutustaitoja, eli mallin pilotointia. Tulemme vielä valmentamaan 15 nuorta esimiestä.Burger Kingin kanssa tehtiin ensin kartoitustyötä ja sitten viisi työpajaa, joissa nuoret esimiehet pääsivät harjoittelemaan vertaistuen keinoin vuorovaikutustaitoja.– Indentifoimme kartoituksen aikana, että nuorilla esimiehillä olisi tuen tarvetta vuorovaikutustaidoissa. Burger Kingin toiveesta osallistuimme myös varhaiseen välittämiseen liittyvän pelin kehittämiseen. Yksinkertainen peli keskusteluttaa ravintola- ja vuoropäälliköitä, jolloin he pääsevät miettimään haastavia vuorovaikutustilanteita.Bain toteaa, että Hoiva Oy:ssä keskityttiin enemmänkin kartoitustyöhön, koska Hoivan yksiköihin ei ole voitu mennä koronanepidemian takia.– Hoivalla toiminta on ollut Teamsin kautta tapahtuvaa kartoitustyötä, jonka kautta on selvitetty mitä tarpeita heidän nuorillaan on. Saimme kerättyä tietoa 34 nuorelta heidän tarpeistaan ja sen pohjalta luotiin perehdytysvalmennus. Valmennusta ei ole voitu epidemiatilanteen takia pilotoida, mutta valmennus jää kuitenkin Hoivan käyttöön tulevaisuudessa.Nuorten toiveet ja tarpeet eivät ole Bainin mukaan aina näkyviä, joten hankkeen yksi tehtävistä oli tuoda näitä asioita työnantajien tietoon.– On ollut ilahduttavaa nähdä, että näissä yrityksissä on oikeasti tahto tukea nuoria, työllistää ja parantaa heidän työssä viihtymistään. Itselleni on ollut innostavaa ja inspiroivaa nähdä, että järjestö- ja yrityskentän yhteistyö on todella mahdollista.www.hdl.fiArtikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä