Pyydä tarjous

Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö

Digipalvelut
23.09.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö -hanke lähti alun perin vastaamaan haasteeseen, jossa opiskelijat keskeyttivät opintojaan. Hankkeen myötä on rakentunut vahva ja juurrutettu verkostotoimijoiden ryhmä ja Huoltaja-sivu, jotka pyrkivät yhdessä ennalta ehkäisemään syntyviä ongelmia sekä tarjoamaan matalan kynnyksen apua erilaisissa elämän tilanteissa.

– Huoltajien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä on lähdetty kehittämään nostamalla huoltajien merkitystä nuorten hyvinvoinnin tukemisessa aiempaa suurempaan rooliin. Lisäksi kolmannella sektorilla toimivat huippuosaajat on haluttu valjastaa tukemaan nuorten koulukuntoisuutta. Yhteistyöverkosto on vahvistanut oppilaitoksen yhteisöllistä opiskeluhuoltoa jo oppilaitoksessa hyvin toimivan opiskeluhuollon rinnalla. Apua on siis mahdollista hakea myös kolmannelta sektorilta. Käytännössä haluamme helpottaa palveluiden löytämistä huoltajien tueksi ja osallisuuden lisäämiseksi, Savon ammattiopiston hankepäällikkö Margit Patronen esittelee.

– Hankkeeseen on liittynyt kaksi isoa ja tärkeää asiaa. Ensinnäkin olemme rakentaneet yhteistyöverkoston, joka tulee jäämään pysyväksi osaksi Savon ammattiopiston yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Verkostoon kuuluu monia kolmannen sektorin toimijoita sekä nuorisopalveluiden edustajia. Toinen tärkeä hankkeessa toteutettu asia on Savon ammattiopiston oma Huoltaja-sivu, joka on meille suuri ylpeydenaihe, Humanistisen ammattikorkeakoulun asiantuntija Nina-Elise Koivumäki kertoo.

Vastaavan laajuista huoltajille suunnattua infopakettia ei Koivumäen mukaan löydy muilta ammattiopistoilta.

– Olemme halunneet nostaa esille huoltajien tärkeää roolia nuorten jaksamisen näkökulmasta, unohtamatta opintojen sujumisen tukemista. Huoltajat on tärkeää tunnustaa merkityksellisinä yhteistyökumppaneina, joita haluamme tukea heidän kasvatustehtävässään.

Huoltaja-sivulla paneudutaan nuorille ajankohtaisiin teemoihin

Huoltaja-sivulle on tuotettu sisältöä yhteistyössä opiskelijahuollon ja Savon ammattiopiston yhteistyöverkoston kanssa. Vanhempien tarpeitakin on kuunneltu sivun rakentamisen yhteydessä tehtyjen kyselyiden kautta.

– Sivulla kuuluu myös opiskelijoiden oma ääni ja sisällöissä on pyritty huomioimaan ajankohtaiset Savon ammattiopiston opiskelijoita puhuttelevat teemat. Olemme hakeneet myös näkökulmia, kuinka vanhemmat voisivat olla nuoren tukena ja mistä apua on saatavilla opiskeluhuollon lisäksi, Koivumäki toteaa.

Sivulla tarjottava materiaali on pyritty Koivumäen mukaan pitämään mahdollisimman monipuolisena, joten sieltä löytyy tekstimuotoisen informaation lisäksi paljon videoita ja podcasteja eri aihealueilta kuten esim. jännittämisestä, yksinäisyydestä, kiusaamisesta sekä puheenvuoroja päihteistä.

– Sivulta löytyy opiskeluun liittyviä käytännön asioita, podcast-sarja, streamattuja webinaaritallenteita sekä yhteistyökumppaneiden toimintaa esitteleviä videoita.

Tärkeä varhaisen tuen työkalu

Patronen mainitsee, että Huoltaja-sivusta on ollut suurta hyötyä myös opettajille, kun keskustellaan nuoren tilanteesta huoltajan kanssa. Huoltaja-sivulta huoltajat ja opiskelijat löytävät tietoa askarruttavista asioista sekä yhteystietoja avun ja tuen saamiseksi.

– Kaikki opettajat eivät ole sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisia, koska ammattiopistossa opetetaan pääasiassa ammatillisia aineita. Sivulta löytyvä aineisto on helpottanut opettajien työtä esimerkiksi puheeksiottamistilanteissa.

Opettajat ovat Patrosen mukaan tärkeässä roolissa kodin ja oppilaitoksen välisessä yhteistyössä, koska usein he ovat ensimmäisiä aikuisia, jotka huomaavat mahdolliset muutokset opiskelijan käytöksessä.

– Yksi opettaja totesi Huoltaja-sivusta, että tämähän on todella kätevää, voin laittaa tämän linkin vanhemmille vaikka Wilma-viestissä, kun minua vähän huolettaa yhden opiskelijan päihteiden käyttö. Tämä on laskenut kynnystä asioihin tarttumisen suhteen, Koivumäki kertoo.

Sivusta toivotaan olevan apua erityisesti ongelmien ennaltaehkäisyssä, koska sivun materiaali on kaikkien käytettävissä milloin tahansa.

– Sivulle voi mennä tutkimaan esimerkiksi nuorten elämässä vaikuttavia isoja teemoja ja hakemaan tietoa jo ennen mahdollisten ongelmien ilmentymistä. Siellä on pyritty antamaan vanhemmille ihan konkreettisia vinkkejä, miten omaa nuorta voitaisiin tukea haasteellisissa elämän tilanteissa. Toki nuorten elämässä sattuu ja tapahtuu, kuten pitääkin, koska se kuuluu olennaisesti siihen elämänvaiheeseen, Koivumäki rauhoittelee.

Sivulla opiskelijat voivat itsekin perehtyä asioihin ja ilmiöihin hyvin matalalla kynnyksellä, mikäli opiskelijalla on huoli omasta tilanteestaan tai opiskelukaveristaan.

– Vertaisesta huolehtiminen ja yhteisöllisyys korostuu siinä, että kaverit voivat itsekin hakea tietoa ja ohjata omaa ystäväänsä näiden tietojen pariin, Patronen painottaa. Sakkyssä opiskelee myös aikuisopiskelijoita, jotka hyötyvät sivun materiaaleista omien lastensa kohdalla.

Joustavuutta vanhempien osallistumiseen

Vanhempien ajanpuute voi joskus aiheuttaa sen, ettei löydetä aikaa huoltajailtoihin osallistumiselle, jolloin sivulta löytyvät podcastit ja vanhempainiltojen suoratoistot tuovat joustoa ja mahdollisuuden osallistua joko etänä tai katsoa tallenne jälkikäteen.

– Nyt ei ole enää kiinni siitä, että vanhemman täytyisi löytää aikaa tulla paikan päälle oppilaitokseen, että hän pääsisi käsiksi ajankohtaisiin nuorten elämän haasteisiin tai trendeihin, Patronen toteaa.

Järjestötoimijoiden jalkautuminen ja Hyvinvointimessut

Järjestötoimijat ovat säännöllisesti myös jalkautuneet oppilaitokseen ja pitäneet tietoiskuja nuorille. Tämä on merkittävästi lisännyt tietoa saatavilla olevista palveluista ja samalla madaltanut kynnystä avun hakemiseen.

– Hankkeen puitteissa järjestetään lokakuussa Hyvinvointimessut, missä hankkeen verkostotoimijat esittäytyvät isosti ja järjestävät nuorille mukavia toiminnallisia päiviä kaikilla kampuksilla, Koivumäki toteaa.

Patronen mainitsee, että yksi tärkeä verkostokumppani on ollut Liikenneturva. Yhteistyön kautta nuoria on saatu miettimään muun muassa omaa liikennekäyttäytymistään. Toisella asteella annettu liikennekasvatus on ollut Patrosen mukaan äärettömän tärkeää.

Koivumäki lisää, että mediassa uutisoiduissa liikenneonnettomuuksissa on ollut aika usein osallisena 15–24 -vuotias nuori, jonka takia liikennevalistuksella on suuri merkitys toisella asteella.

– Liikenneturvalta Liikenneturvan ja opiskelijoiden kanssa on tehty toimivia tempauksia kuten Tappomopo ja Musta maanantai. Yhteistyöverkostossamme on mukana hyvin laaja kirjo erilaisia toimijoita mielenterveysjärjestöistä aina urheiluseuroihin asti.

Hanke on juurruttanut toiminnan osaksi Savon ammattiopiston arkea

Kaikki Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö -hankkeen kautta tuotetut toiminnot on juurrutettu pysyväksi osaksi Savon ammattiopiston toimintaa.

– Kynnys palveluihin hakeutumiseen on jo nyt madaltunut. Olemme tehneet töitä sen eteen, että häpeän leima katoaisi, joita tiettyihin ongelmiin voi liittyä. Ei ole yhtään hävettävää, jos minua masentaa, ahdistaa tai minulla on sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Pyrimme siihen, että ihminen saa apua silloin kun sille on tarvetta. Ei ole myöskään häpeä, jos minun nuori jää päihteistä kiinni, koska hän ei ole varmasti ainoa nuori jolle käy näin. Olennaista on se, että avun hakemiseen tarvittavat työkalut ovat helposti saatavilla, Patronen painottaa.

Hanke jättää jälkeensä kaikille avoimen Huoltaja-sivuston (www.sakky.fi/huoltajille) sekä yhteistyöverkoston nuorten, heidän vanhempiensa sekä opettajien tueksi.

– Koulutuskuntayhtymän johtaja, Heikki Helve, on luvannut oman huoltajille suunnatun tervehdyksensä Huoltaja-sivustolle joka kevät ja syksy. Tämä on osoitus siitä, että Savon ammattiopiston koko henkilöstö ylintä johtoa myöten tunnistaa ja tunnustaa huoltajien merkityksen oppilaitoksen ja huoltajien välisessä yhteistyössä sekä opiskelijoiden hyvinvoinnissa, Patronen kertoo.

Huoltajille tullaan jatkossakin toteuttamaan säännöllisesti kyselyitä, joiden kautta vahvistetaan heidän osallisuuttaan Huoltaja-sivun sisällön kehittämisessä ja oppilaitoksen yhteisöllisessä työssä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Tarkoituksena on että yhteistyöverkostomme tuottaa sivulle ajantasaista materiaalia, yhteistyössä Savon ammattiopiston kanssa. Tätä kautta juuri sillä hetkellä tärkeät teemat pääsevät esille myös Huoltaja-sivulla, Koivumäki mainitsee.

www.sakky.fi/fi/opiskelijalle/huoltajille

1.9.2020 alkanut Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö -hanke päättyy 31.12.2022.
Hanketta tukee EU:n Euroopan sosiaalirahasto, ja sen rahoittaja on Etelä-Savon ELY-keskus. Yhdessä!-hankkeen toteuttajina toimivat Savon ammattiopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.