Eurofins Labtium Oy:ltä tehokkaasti keskitetyt näytteenkäsittely- ja analyysipalvelut Sodankylästä

Facebook
17.05.2024 | Teollisuus

Eurofins Labtium Oy:n laboratorio Sodankylässä on ainoa laboratorio Pohjoismaissa, joka tarjoaa paikallisesti näytteenkäsittely- ja analyysipalveluita sekä malminetsinnän että kaivosteollisuuden tarpeisiin.

- Pystymme palvelemaan asiakkaita etsintä- ja kehitysvaiheessa sekä kaivoksen ollessa jo tuotannossa. Eurofins-konsernin ympäristö- ja teollisuuspalveluiden kautta tarjoamme palveluita myös ympäristön seurantaan. Suomen johtavana ympäristö- ja teollisuuslaboratorioiden verkostona tarjoamme maamme laajimmat analyysipalvelut. Rakennamme asiakkaidemme kanssa elinvoimaista yhteiskuntaa, jossa sekä ihminen että ympäristö voivat tutkitusti hyvin. Apuna on jo yli 400 osaajaa ympäri Suomen, Espoosta Sodankylään, kertoo Eurofins Labtium Oy:n yksikön päällikkö Sanna Junttila.

Eurofins on suoraviivaistanut palveluvalikoimaansa ja toimintoja on uudelleenjärjestelty

Junttila sanoo, että Eurofinsin toiminnan lähtökohtana on palvella lähellä ja paikallisilla resursseilla.

- Kaikki analyysipalvelut saa Eurofins Labtiumilta Suomesta ja nykyisin toiminnot on keskitetty Sodankylään. Lisäksi Oulussa on esikäsittelyresurssit sekä muun muassa matalien määritysrajojen ICP-MS-analytiikkaa. Asiakkaat voivat tulla tutustumaan oman näytteensä analyysiketjuun paikanpäälle, sanoo Junttila.

Monipuoliset ja tasokkaat menetelmät

Eurofins Labtiumin malminetsinnän menetelmävalikoima on kattava sisältäen lähes kaikki parhaiden käytäntöjen mukaiset analyysimenetelmät. Näytteiden esikäsittely- ja analyysimenetelmät täyttävät kansainvälisesti hyväksytyt raportointia (esim. NI43-101 ja JORC) koskevat vaatimukset. Laboratorio osallistuu säännöllisesti kansainvälisiin analytiikkatasovertailuihin.

Sodankylän laboratorio on jo vuodesta 1996 lähtien ollut FINAS-akkreditoitu. Myös muut Eurofins -ympäristölaboratoriot ovat akkreditoituja. Palveluiden ydintä on geokemiallinen analytiikka perusmetalleista jalometalleihin. Sodankylän laboratorion erikoisuus on Fire Assay -menetelmä kullan ja platinaryhmän metallien (Pt, Pd) määrittämiseen.

- Olemme ainoa kaupallinen laboratorio, joka sitä näillä leveyspiireillä tekee tässä mittakaavassa.Myös kaivosten louhinnan ja rikastuksen tarpeisiin on tarjolla laaja valikoima palveluja.

- Yhteistyö kaivosten kanssa on meille hyvin tärkeää. On asiakkaan etu, kun sama laboratorio voi palvella malminetsintävaiheesta kaivoksen tuotannon päättymiseen. Tällöin säilyvät menetelmien yhtäläisyys ja tulosten vertailtavuus, huomauttaa Junttila.

Yhteydenotto hyvissä ajoin

Sodankylän laboratorio käsittelee suuria näytemääriä, vuodessa 300–500 tonnia. Sanna Junttila rohkaisee asiakkaita ottamaan yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta laboratorio pystyy palvelemaan jouhevasti.

- Kun pääsemme suunnittelemaan analytiikkaa hyvissä ajoin, pystymme varaamaan tarvittavan resurssin. Siten voimme taata nopean tulosten toimitusajan.

Eurofinsin Mineral Testingissä analyysitulosten vakiintunut toimitusaika malminetsintänäytteille on 2–4 viikkoa, mutta kiireellisissä tapauksissa se voi olla vain 2–3 päivää. Keskimäärin toimitusajat ovat tällä hetkellä 10 päivää.

- Asiakas voi tarvittaessa laittaa etusijalle haluamansa näytteet, jos esimerkiksi kairakoneen siirto on sen varassa, että ensisijaisesti tietyltä alueelta pitäisi saada tulokset. Kaivosten tarvitsemia analyysituloksia toimitamme jopa saman päivän sisällä, lisää Junttila.

Asiakaslähtöistä palvelua

- Meille asiakkaidemme tarpeet ja niihin reagointi ovat kaikista tärkein asia. Haluamme toimia aina ratkaisukeskeisesti. Kehitämme kaiken aikaa palvelujamme entisestään, niin että palvelemme entistä paremmin jo olemassa olevia sekä tulevia kaivosteollisuusalan yrityksiä.

Sanna Junttilan mukaan Eurofins Labtium on saanut asiakkailtaan positiivista palautetta tavoitettavuudesta ja joustavuudesta.

- Mietimme asiakkaan kanssa yhdessä, miten analyysi saataisiin sujuvasti tehtyä. Malminetsinnässä on usein deadlineja, joihin mennessä tulosten tulisi olla käytettävissä, samoin kaivostoiminnassa. Pyrimme toimimaan asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Eurofins Labtium voi räätälöidä palvelut asiakkaan tarpeiden, hankkeen strategisen vaiheen ja tutkittavan mineralisaation ominaisuuksien mukaan

- Osaamme auttaa asiakasta määritysrajoiltaan ja liuotusteholtaan parhaiten tarpeeseen sopivan menetelmän valinnassa, mainitsee Junttila.

- Jos tarvitaan erityisen tarkkaa analyysia, se onnistuu Eurofinsin ympäristötestauksen divisioonaan kuuluvassa laboratoriossa Oulussa, jonne näytteet saadaan Sodankylästä yhdessä päivässä.

Sodankyläläistä osaamista

Sodankylässä laboratoriotoiminta on alkanut v. 1996 GTK:n laboratoriona. Toiminta yhtiöitettiin Labtium Oy:ksi 2007, ja vuodesta 2018 yhtiö on ollut osa Eurofins-konsernia.

Eurofins-konserni on viime vuosina kohdentanut ja vahvistanut tytäryhtiöidensä toimintoja siten, että esimerkiksi Eurofins Labtium keskittyy täysin malminetsinnän ja kaivosteollisuuden palveluihin. Sodankylään Poikajuntin teollisuusalueelle on syntynyt malminetsintää palveleva yrityskeskittymä, kun Eurofins Labtiumin naapuriksi tuli Palsatech Oy ja Rupert Finland Oy. Yritysten palvelut tukevat hyvin toisiaan. Omaa toimintaamme pyrimme jatkuvasti tehostamaan, toteaa Sanna Junttila.

- Eurofins Labtium on tätä nykyä sodankyläläinen yritys. Olemme paikallisesti merkittävä työnantaja: meillä on lähes 40 vakituista työntekijää, joista lähes kaikki sodankyläläisiä. Kesäisin työllistämme muun muassa paikallisia nuoria.

Isona haasteena Junttila pitää työvoiman saatavuutta.

- Työvoima- ja koulutustarve on oleellinen osa alan kehittämistä, koska osaavan työvoiman saatavuus ratkaisee alan menestyksen nyt ja tulevaisuudessa.

Junttila näkee esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen osaamista ja ammattitaitoa edistäväksi tekijäksi.

- Haluamme yrityksenä varmistaa oman henkilöstömme ammattitaidon ja oppisopimuskoulutus tarjoaa hyvän välineen työssä oppimiselle ja pätevöitymiselle.

www.eurofins.fi/ymparisto-ja-teollisuus/malminetsintae-ja-kaivostoiminta/


Eurofins Labtium Oy:n palveluita:

 • Jalometallianalyysi FireAssay-menetelmällä (Au, Pd, Pt)
 • Perusmetallianalyysejä eri tarkoituksiin:
  • Totaalipitoisuuksia
  • Osittaisliuotuksia
  • Mineraalispesifisiä heikkouuttoja
 • Analyysejä sivu- ja jätekivelle:
  • Neutralointipotentiaali
  • Happontuottopotentiaali
  • Liuokoisuustestausta


Eurofins Mineral Testing – osaavaa analytiikkaa jo 100 vuoden kokemuksella

 • Eurofinsillä on yli 900 laboratorioita 62 eri maassa ja työntekijöitä maailmanlaajuisesti yli 62 000.
 • Maailmalla Eurofins tunnetaan lääketieteen, ruuan ja ympäristönäytteiden analysoinnista. Suomessa meidät tunnetaan johtavana ympäristö- ja teollisuuslaboratorioiden verkostona, joka tarjoaa maamme laajimmat analyysipalvelut
 • Geoanalytiikkaa tarjotaan tällä hetkellä maailmanlaajuisesti ainoastaan Suomessa.
 • Eurofins Mineral Testing -laboratorio on saanut ISO 17025 -akkreditoinnin jo 1990-luvulla, ensimmäisenä geoanalytiikkaa tarjoavana toimijana Suomessa. Suurin osa laboratorioissa käytetyistä analyysimenetelmistä on akkreditoinnin piirissä.
 • Tulevaisuudessa tavoitteena on laajentaa toimintaa myös muihin Pohjoismaihin, sillä asiakkaita pystytään palvelemaan esimerkiksi Ruotsissa yhtä nopeasti kuin Suomessa. Monelle Ruotsin puolellakin toimivalle kaivokselle Eurofins on jo ”se lähilaboratorio”.


Eurofins Labtium Oy Likiliike Sodankylän Väärtiksi

Eurofins Labtium solmi Väärti -kumppanuussopimuksen Likiliike Sodankylä ry:n kanssa. Likiliike on paikallisyritysten ja -toimijoiden yhdistys, jonka tavoitteena on edistää kotipaikkakuntansa elinvoimaa sekä kannustaa tekemään hankintoja vastuullisesti ja paikallisesti.

Eurofins Labtium kokee Likiliikkeen tavoitteiden sopivan erinomaisesti myös omiin arvoihinsa.

- Me olemme täällä pohjoisessa, lähellä asiakkaitamme ja haluamme tarjota laadukasta ja nopeaa palvelua paikallisella henkilöstöllä. Ammattitaitoinen henkilöstömme on helposti asiakkaan lähestyttävissä, ihan kasvotusten. Palvelumme ovat tietysti saatavilla myös koko Suomen tasolla ja kansainvälisestikin.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä