Haminaan rakentuva akkumateriaalitehdas on monella tapaa merkityksellinen hanke

Facebook
02.05.2023 | Teollisuus

Kiinalaisen CNGR Advanced Materialin (60 %) ja Suomen Malmijalostuksen (40 %) omistama CNGR Finland Oy rakentaa pCAM-akkumateriaalitehtaan Haminaan. Poikkeuksellista tästä tekee se, että kiinalaiset tietävät miten tehdään maailman parasta pCAM tuotetta, ja nyt tätä osaamista tuodaan Kiinasta Suomeen.

– Jätimme meidän ympäristölupahakemuksen helmikuun lopussa ja päätös saadaan viranomaisilta vuoden loppuun mennessä. Meidän työpanos keskittyi viime vuonna ja alkuvuodesta pääasiassa ympäristölupahakemuksen ympärille, CNGR Finlandin suunnittelupäällikkö Risto Pieviläinen toteaa.

Haminan akkumateriaalitehtaan lupahakemusprosessi etenee ja se tulee kohta julkiseksi.

Nyt CNGR Finlandilla tehdään hankkeeseen liittyviä valmistelevia töitä ja käydään keskusteluita alueen toimijoiden kanssa.

– Tehtaan rakennustyöt aloitetaan näillä tiedoilla aikaisintaan ensi vuoden puolivälin tienoilla – joka on aika optimistinen aikataulu, Pieviläinen mainitsee.

Lupapäätös tullaan Pieviläisen mukaan saamaan 100 % varmuudella, mutta päätöksen sisältö on vielä arvoitus.

– Viranomaiset antavat päätöksessään tiettyjä ehtoja, joiden mukaisesti hankkeessa etenemme.

Merkittävä hanke suomalaisen akkuteollisuuden näkökulmasta

Haminan tehtaassa valmistettava prekursorimateriaali (pCAM) on jauhemainen tuote, joka on esiaste katodiaktiivimateriaalille (CAM). Katodiaktiivimateriaali muodostaa noin 30% lopputuotteen – eli akun – rahallisesta arvosta. Prekursorimateriaali taas muodostaa noin 60% katodiaktiivimateriaalin arvosta.

– Akkuteollisuuden kannalta tämä tulee olemaan hyvin tärkeä laitos Suomelle. Valmistamme Haminan tehtaassa katodiaktiivisen materiaalin esiastetta, eli pCAM:ia, joka voisi olla Suomen Malmijalostuksen Kotkan Keltakalliolle rakentuvan akkumateriaalitehtaan tuotteiden raaka-ainetta. Kotkan CAM-tehtaan tuote tulisi olemaan puolestaan seuraavaan vaiheen raaka-aine. Olemme täällä Haminassa akkuarvoketjun alkupäässä, vaikka toki mekin tarvitaan raaka-aineita tuotannossamme, Pieviläinen selventää kuviota.

Haminan tehtaan tärkein raaka-aine tulee olemaan nikkelisulfaatti, jo pelkästään tarvittavien nikkelimäärien ja nikkelin markkinahinnan takia.

– Meidän raaka-aineen yksi potentiaalinen toimittaja on Terrafamen kaivos, jonka Suomen Malmijalostus Oy omistaa. Raaka-ainetta tullaan tuomaan myös ulkomailta, koska emme voi lähteä nojaamaan pelkästään Terrafameen. Olemme tehneet jo pitkään töitä raaka-aineen saatavuuden varmistamiseksi.

Akkumateriaalitehtaiden käyttämät raaka-aineet tuodaan eri puolilta maailmaa. Pieviläinen avaa, että CNGR Advanced Materialilla on liiketoimia mm. Indonesiassa. Indonesia on yksi maailman suurimpia nikkelin tuottajia ja siellä on isot nikkelivarannot.

– Indonesia on yksi mahdollinen nikkelin toimittaja, mutta toki tässä on tarjolla paljon muitakin vaihtoehtoja. CNGR Finlandin toimitusjohtaja ja Kiinan emoyhtiö, tekevät hartiavoimin töitä raaka-ainepuolen osalta, koska niiden saatavuus on tärkeää varmistaa.

Vaikka raaka-aineita tullaan hankkimaan eri puolilta maailmaa, CNRG Finlandille on todella tärkeää, että raaka-aineet on tuotettu vastuullisesti.

Merkittävä hanke myös EU-tasolla

Pieviläisen mukaan hanke on merkittävä myös koko EU:n alueen akkuteollisuudelle, juuri akkumateriaalien toimitusvarmuuden näkökulmasta.

– Nyt esim. USA on rajaamassa tällaisten tuotteiden toimitusta Kiinasta. Kiina kuitenkin tuottaa valtaosan näistä materiaaleista. EU-alueella ollaan myös tekemässä tai ainakin suunnittelemassa regulaatiota näille tuotteille, koska Eurooppaan halutaan rakentaa omaa akkuteollisuutta.

Pieviläinen mainitsee, että Haminan akkumateriaalitehtaan taloudellinen puoli on tärkeä, koska sitä kautta Suomeen saadaan uutta osaamista sekä työpaikkoja. Välittömät hyödyt näkyvät vahvimmin Kymenlaakson suunnalla, mutta välillisesti ne jakautuvat koko Suomen alueelle.

– Näitä vastaavan kokoisia laitoksia tullaan tarvitsemaan useita Euroopassa, koska meidän akkumateriaalitehtaan vuosikapasiteetti riittää noin 500 000 täyssähköauton akkuun (77 kWh). Vuonna 2021 EU-alueella valmistettiin 9,9 miljoonaa autoa.

Tarvittava teknologiaosaaminen tulee Kiinasta

Suomen Malmijalostus on Suomen valtion omistama yritys, jonka tavoitteena on kehittää akkuarvoketjua Suomeen. CNGR Finlandin osaomistajana Suomen Malmijalostus tarjoaa yritykselle merkittävää tukea.

– Meidän kiinalainen pääomistaja, CNGR Advanced Material, on tärkeä monessakin mielessä. Erityisesti siinä mielessä, että Haminaan tulevan laitoksen teknologia tulee meidän emoyhtiön kautta. Kiinalaiset tietävät miten tehdään maailman parasta pCAM tuotetta, joten valmistuksessa käytettävä teknologia tuodaan Kiinasta Suomeen.

Pieviläinen myöntää, että ilman CNGR Advanced Materialin kautta tulevaa tukea, osaamista ja teknologiaa, pCAM:in laadukas valmistaminen ei olisi Haminassa mahdollista.

– Tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että nyt tuotantoa tuodaankin poikkeuksellisesti Kiinasta Suomeen, kun aiemmin se on ollut toisinpäin.

Autojen valmistajat haluavat käyttää Euroopassa valmistettuja akkuja

Syitä kiinalaisen toimijan rantautumiseen on Pieviläisen mukaan monia, mutta yksi tärkeimmistä lienee EU:n suunnittelema regulaatio.

– Poliitikot haluavat, että näitä tuotteita tuotetaan Euroopassa. Meidän loppuasiakkaat ovat eurooppalaisia sähköautonvalmistajia, joten tässä puhutaan nimenomaan sähköautojen akuista. Autonvalmistajilta on tullut sellaista signaalia, että he haluaisivat ostaa ja asentaa autoihinsa Euroopassa tuotettuja tuotteita.

Pieviläinen mainitsee, että mukana poliittisissa linjauksissa ovat myös ympäristönäkökulmat.

– Akkutuotannon CO2eq-päästöt ovat pienemmät EU:ssa, kuin Aasiassa ja niitä on helpompaa valvoa täällä.

Yhteistyökumppaneita kaivataan kaikilta toimialoilta

Haminan akkumateriaalitehtaan rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat Pieviläisen mukaan aika isot, puhutaan noin 5000 henkilötyövuodesta. Suoria työpaikkoja CNGR Finlandille tulee syntymään noin 150 henkilölle. Näiden lisäksi työpaikkoja syntyy muihinkin yhtiöihin, joita Haminan tehdas tulee työllistämään oman toimintansa ohessa.

– Kartoitamme nyt mahdollisia yhteistyökumppaneita, käytännössä kaikenlaisia yrityksiä, jotka voisivat tarjota meille palveluitaan. Nettisivuiltamme löytyy urakoitsijarekisteri, jonne toivomme mahdollisimman monen yrityksen käyvän rekisteröitymässä.

CNGR Finlandin Haminan tehtaan urakoitsijarekisteriin rekisteröitymisen yhteydessä on mahdollista rekisteröityä myös Kotkan akkumateriaalitehtaan projektiin sekä muihinkin Suomen Malmijalostuksen projekteihin.

– Jos yritys kokee, että pystyy tarjoamaan palveluita, joita voitaisiin käyttää erilaisissa laitoksissa, kannattaa sinne rekisteröityä aika matalalla kynnyksellä. Rakennusalan yritysten lisäksi tarvitsemme lisäksi laitetoimittajia, suunnittelu- ja konsulttipalveluita, turvallisuuspalveluita, vuokratyövoimaa, tietotekniikan konsultointia, eli oikeastaan kaikki toimialat ovat tervetulleita rekisteröitymään, Pieviläinen rohkaisee.

cngr.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä