Kaivosalan opiskelua pelillisessä oppimisympäristössä

Facebook
30.10.2019 | Teollisuus
Lapin ammattikorkeakoulun Mining Game for Education and Learning eli MiGaEL-hankkeen tavoitteena on kaivosalan koulutuksen pelillisen oppimisympäristön kehittäminen. Ympäristön sisältötarjonnassa vastataan vallitseviin olosuhteisiin, erityisesti kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen sekä kestävään kaivostoimintaan. Opetuksen paremman laadun varmistamiseksi hyödynnetään modernia teknologiaa, kuten virtuaalitodellisuutta ja opetussisällöt tuotetaan eri sidosryhmien yhteistyönä.– MiGaEL-hanke on aloitettu virallisesti elokuussa ja nyt aloitellaan ensimmäisiä toimenpiteitä. Kyseessä on ESR-rahoitteinen hanke ja siinä on rahoittajana ELY-keskus. Hankkeen puitteissa on tarkoitus rakentaa kaivosalan pelillinen oppimisympäristö, joka jatkaa siitä mihin aiemmin toteutettu KAIVI-oppimisympäristö jäi. Siinä harjoitellaan maanalaisessa tunnelissa tapahtuvaa kaivostoimintaa, vuoropohjaisesti, monipelattavasti. Opiskelijat voivat johtaa maanalaista kaivostoimintaa työnjohtajan roolissa, kuka tekee mitäkin, missä vaiheessa ja millä koneella, Pertti Rauhala esittelee.Lue koko artikkeli näköislehdestä sivulta 25.Teollisuusuutiset 7/2019, kaivosteollisuus

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä