LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Kilpailukykyä yrityksille HitTek-hankkeella

Savonia-amk:n Savilahden uuden kampuksen laboratorio. 
Savonia-amk:n Savilahden uuden kampuksen laboratorio. 
21.09.2021 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoiman HitTek – Teknologiamuutos hitsaavassa teollisuudessa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa hitsaavien yritysten kilpailukykyä ja hallita teknologiamuutosta lisäämällä osaamista ja luomalla uusia toimintamalleja. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto, ja sen toiminta-aika on 1.10.2019–31.3.2022.

– Hankkeen taustalla on hitsaavan teollisuuden vauhdilla etenevä teknologinen kehitys. Vahvistamme yritysten kilpailukykyä uuden teknologian avulla, tiivistää projektipäällikkö Harri Komulainen.

– Kaiken ytimessä digitalisaation ja automaation hyödyntäminen. Yrityksissä kiirettä riittää omassa päivittäisessä toiminnassa, joten me keskitymme olemaan tutkimus- ja soveltamisoperaattorina teknologian uusien tuulien ja yritysten välillä.

Lähtökohtana yritysten tarpeet

Hankkeessa on mukana viisi kumppaniyritystä, joiden kanssa hanke toteuttaa tarkoin yksilöityä kehittämistyötä.

– Tarjoamme yrityksille uusia näkymiä ja mietimme, millaiset vaihtoehdot voisivat sopia heidän prosesseihinsa. Yritykset itse valitsevat heille parhaiten sopivat ratkaisut. Hankkeen aikana olemme voineet käydä yritysten kanssa useita eri kehittämiskohteita läpi, sillä yritysten tarpeet muuttuvat nykyisin nopeasti.

Harri Komulainen kertoo, että HitTek-hanke järjestää myös webinaareja ja työpajoja, joissa käsitellään hankkeessa esiin nousseita aiheita. Tilaisuudet on korona-aikana toteutettu pääosin etänä.

Mukana viisi yritystä

Hankkeessa ovat mukana Jormet Oy, Junttan Oy, Kirike Oy, Simetek Works Oy ja SP stainless Oy. Jokaisen yhteistyöyrityksen kanssa on tehty alkukartoitus ja keskusteltu heidän tavoitteistaan uusien teknologioiden hyödyntämisessä.

– Käytännössä hanke kartoittaa yrityksille vaihtoehtoja esimerkiksi hitsausautomaatioon, tuotannon digitaalisiin ratkaisuihin, tuotannonohjaukseen tai logistiikkaan, Komulainen kuvailee.

Hankkeessa mukana olevien yritysten yksilöllisiä kehittämishankkeita ovat mm.

  • tuotannon hienokuormituksen tarkentaminen,
  • tuotteiden robottihitsattavuuden lisääminen ja kehittäminen,
  • robotisoinnin etäohjelmointi,
  • tuotantosolujen LEAN layout suunnittelu ja
  • ERP / toiminnanohjausprosessin kehitysprojektin tukeminen.

– Olemme tehneet Savonian laboratoriotiloissa esimerkiksi automaattihitsauksen lujuustestejä, joiden perusteella olemme voineet esittää todennettua tietoa, minkä tyyppinen robotti tai millainen lisäaine voisi sopia yrityksen tarkoituksiin. Voimme valmistaa myös esi- tai pilottisarjoja, mutta operatiivinen työ ja lopullinen käytännön toteutus jää tietenkin kunkin yrityksen itsensä tehtäväksi. 

Kokonaisvaltainen muutos

Teknologinen muutos vaikuttaa tuotannon lisäksi myös yritysten tuotekehitykseen ja tuotannon suunnitteluun. Harri Komulainen korostaa, että uusien teknologioiden potentiaali tulisi ottaa käyttöön koko laajuudessaan, ja yrityksen sisäisten toimintojen tulisi tukea prosessia.

– HitTek-hankkeen avulla parannetun automaatiotason, lisätyn osaamisen ja tuotannon tehostamisen jälkeen yrityksistä tulee kilpailukykyisempiä.

Suomen teknologiateollisuus on tilanteessa, jossa ammattitaitoisen työvoiman tarve on hyvin suuri samalla kun kilpailu markkinoilla kovenee.

– Erityisesti osaavista hitsaajista ja hitsauksen toimihenkilöistä on pulaa. Suomen vahva osaaminen teknologioiden kehityksessä sekä tuotannon laadussa ovat kuitenkin avaintekijöitä, joiden avulla tuotanto voi olla Suomessa kilpailukykyistä.

Tarpeellinen hanke

Harri Komulaisen mukaan partneriyritykset ovat olleet HitTek-hankkeen toimintaan erittäin tyytyväisiä.

– Olemme pystyneet keskittymään kunkin mukana olevan yrityksen tarpeisiin yksilöllisesti. Jokainen yritys saa käyttöönsä kaiken heille hankkeen aikana tuotetun dokumentaation ja kehitysmateriaalin, jota he voivat hyödyntää myös hankkeen toiminta-ajan päättymisen jälkeen.

– Rahoittajan ominaisuudessa myös Etelä-Savon ELY-keskus on ollut kiinnostunut tämän tyyppisestä toimintamallista, jossa rajatulle määrälle yrityksiä tehdään räätälöityjä kehittämistoimia. Tuloksellisuus on parempaa kuin perinteisessä hanketoiminnassa.

Savonia-ammattikorkeakoululle itselleen HitTek-hankkeen kokemukset ovat hyödyllisiä, sillä vastaavaa toimintamallia voidaan käyttää jatkossa myös muissa hankkeissa.

– Teknologisen kehityksen seuraaminen on edellyttänyt meiltä omien tietojemme ja taitojemme jatkuvaa päivittämistä. Laaja-alaisena ammattikorkeakouluna käytettävissämme on ollut eri alojen osaamista talon sisältä, Komulainen mainitsee.

Vielä tapahtuu

Hanke päättyy ensi keväänä, ja loppusuoran aikana jatkuvat yrityskohtaiset kehittämishankkeet suunnitellusti.

– Tarkoitus on järjestää lopputapahtuma ainakin webinaarina, ja odottelemme myös, että korona hellittäisi, jolloin voisimme kokoontua paikan päälle.

Hanke on järjestänyt ajankohtaisista teemoista webinaareja ja työpajoja, joita on tulossa vielä lisää.

– Hitsaustekniikan tieto- ja työpajoihin ja webinaareihin ovat tervetulleita myös muut yritykset kuin hankkeessa virallisesti mukana olevat. Hitsaustekniikan kehittämisestä kiinnostuneet yritykset voivat ottaa yhteyttä minuun, Harri Komulainen vinkkaa.

Teknologiamuutos hitsaavassa teollisuudessa, HitTek -hanke
Projektipäällikkö Harri Komulainen
[email protected]
Puh. 044 785 5548

savonia.fi

  • Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia seitsemällä eri koulutusalalla.
  • Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.
  • Kampuksemme ovat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Yhteensä Savoniassa työskentelee noin 530 työntekijää ja opiskelijoita on yli 7000.
  • Savonia on kestävän kasvun kumppani työelämälle. Tutkimus- ja kehitystoimintamme tarjoaa osaavaa palvelua ja yksilöllisiä ratkaisuja yritysten ja työyhteisöjen kehittämis- ja testaustarpeisiin. Toimintamme profiili tiivistyy vahvuusaloihin, jotka ovat hyvinvointiteknologia, ruokaliiketoiminta, vesiturvallisuus, kone- ja energiateollisuus sekä bio- ja kiertotalous.