Pyydä tarjous

Kokkola Material Week järjestetään marraskuussa 2022 jo kymmenettä kertaa

Digipalvelut
17.05.2022 | Teollisuus

Juhlavuoden Kokkola Material Week toteutetaan hybriditapahtumana Kokkolassa 14.–17. marraskuuta. Tapahtuma käsittelee kemianteollisuutta, biotaloutta ja akkuteknologiaa, tuoden esille niin Kokkolan alueella, valtakunnallisesti kuin myös kansainvälisesti tapahtuvaa ajankohtaista tutkimusta ja kehitysnäkymiä. Konferenssin maksuttomiin tilaisuuksiin on viime vuoden tapaan mahdollista osallistua Tullipakkahuoneella ja Kokkolan kaupungintalolla, jonka lisäksi mahdollistetaan verkostoituminen Industry Meeting Pointissa Wanhalla Kalahallilla. Viikon ohjelmaa voi Meeting Pointia lukuun ottamatta seurata myös kokonaisuudessaan striimin kautta.

- Vuoden 2022 pääteemana on Vastuullisesti kohti tulevaisuutta. Viikko koostuu virtuaalistudiolta lähetettävästä Pre-KMW -tilaisuudesta, avajaisseminaarista, sekä GeoKokkola-, ReKokkola- ja BioKokkola -osioista, jotka kukin käsittelevät vastuullisen tulevaisuuden teemoja omista näkökulmistaan. GeoKokkolassa paneudutaan erityisesti vastuullisiin akkuarvoketjuihin, ReKokkolassa ovat puolestaan näkökulmina mm. hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta ja kaupunkien ilmastotoimenpiteet, kun taas BioKokkola vie kuulijat esimerkiksi kestävän elintarviketuotannon ja kierrätyslannoitteiden äärelle, kertoo Kokkolanseudun kehitys oy KOSEKin Nora Birkman Neunstedt.

Kokkola Material Week on täysin maksuton ja tarkoitettu tutkijoille, yrityksille, päättäjille, opiskelijoille, aluekehittäjille, rahoittajille ja muille alasta kiinnostuneille. Järjestelyissä ovat mukana tänäkin vuonna: KOSEK, Kokkolan kaupunki, Biolaakso-klusteri, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Industrial Park, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, KPEDU, Luonnonvarakeskus, Mediakeskus Lime, Oulun yliopisto sekä Pohjanmaan ELY ja Team Finland-verkosto.

– Jo vuosia tehdyn tapahtuman taustalla vaikuttaa merkittävä joukko kokkolalaisia toimijoita ja organisaatioita. Tätä kautta mukaan on saatu tuotua kattavasti erityistietoutta, liittyen erityisesti akkualaan, kemianteollisuuteen sekä biotalouteen, jotka esiintyvät hienossa symbioosissa. Alueellamme tehdään monipuolisesti viikon aiheisiin liittyvää tutkimusta ja innovaatioita, joita tuomme esille Kokkola Material Weekin aikana, sanoo Nora Birkman Neunstedt.

Tänä vuonna tapahtuman yhteyteen on kytketty myös mahdollisuus tutustua laajemminkin Kokkolaan ja sen monipuolisuuteen. Jo ilmoittautumisen yhteydessä voi ilmaista kiinnostuksensa osallistua vaikkapa ohjatulle kävelykierrokselle Neristanissa, yhdessä Suomen yhtenäisimmistä ja laajimmin säilyneistä puukaupunkialueista, tai bussikierrokselle Pohjois-Euroopan suurimman epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemin, Kokkola Industrial Parkin, alueelle.

– Vaikka olemmekin marraskuussa erityisesti koolla näyttääksemme maailmalle, että Kokkola on tulevaisuuden rakentamisen keskiössä Kokkola Material Weekin teemoihin liittyen, haluamme samalla tuoda esille kauniin merenrantakaupunkimme muunkin tarjonnan, Birkman Neunstedt kertoo, ja toivottaa kävijät tervetulleiksi Kokkolaan ja Kokkola Material Weekille.

Kokkola Material Week 14.–17.11.2022

Maanantaina 14.11. Pre-KMW Mitä tapahtuu juuri nyt ja tulevaisuudessa energia-alalla? Tähän kysymykseen vastaa Kokkola Material Weekin pre-tapahtuma, jonka järjestää maanantaina Biovalley Finland. Tapahtumassa kuullaan viimeisimmistä ja kiinnostavista energiaratkaisuista meillä ja maailmalla. Biovalley Finland on kansainvälisesti vaikuttava ja houkutteleva kestävän kehityksen osaamiskeskittymä, joka edistää bio- ja mineraalitaloutta digitalisaation ja kiertotalouden avulla. Biovalley Finland -verkostossa on 23 sopimuskumppania ja koordinoijana toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Tiistaina 15.11. Opening Seminar Kokkola Material Week käynnistyy toden teolla tiistaina Kokkolan Tullipakkahuoneella järjestettävällä avajaisseminaarilla. Avajaisten järjestelyistä vastaavat Kokkolan kaupunki ja KOSEK. Tiedossa on ajankohtaisten puheenvuorojen lisäksi myös mahdollisuus verkostoitumiselle hyvästä musiikista ja tarjoiluista nauttien.

Keskiviikkona 16.11. siirrytään Kokkolan kaupungintalolle, jossa aamupäivän ajan paneudutaan GeoKokkola-teeman puitteissa alueellisesti keskeisen vastuullisen akkuarvoketjun ja siihen läheisesti liittyvän mineraali- ja kiertotalouden teemaan. Tänä vuonna tapetilla ovat erityisesti akkumineraalien jalostus, akkukemikaalien valmistus sekä kiertotalouden ratkaisut. GeoKokkolan valmisteluista vastaavat yhteistyössä GTK, KPEDU ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/Oulun yliopisto.

Keskiviikon iltapäivässä 16.11. jatketaan puolestaan ReKokkola -teeman parissa, jossa tänä vuonna käsitellään laaja-alaisesti vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden teemoja. Näkökulmina ovat hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta, kaupunkien ilmastotoimenpiteet, sekä yritysvastuullisuus. Puheenvuoroissa kuullaan muun muassa siitä, miten nämä teemat näyttäytyvät Kokkolassa ja Kokkola Industrial Park KIP:n alueella. Tämän osion valmisteluista vastaavat erityisesti Kokkola Industrial Park, Centria ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Alkuillasta yrityksillä on mahdollisuus luoda uusia yhteyksiä ja verkostoitua Industry Meeting Point -tapahtumassa, jossa päästään myös kuulemaan mielenkiintoisia yritysesittelyitä. Industry Meeting Point järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa Wanhan Kalahallin tunnelmallisessa miljöössä. Verkostoitumisen mahdollistaa KOSEK.

Torstain 17.11. käynnistää BioKokkola -osio, joka tuo tänäkin vuonna esille biotalouden kuumat aiheet, mahdollisuudet ja yritysesimerkit. Puheenvuoroissa pinnalla ovat erityisesti kestävään elintarviketuotantoon, luonnonkuituihin osana valmistelevaa teollisuutta ja kierrätyslannoitteisiin liittyvät aiheet. BioKokkolan järjestelyistä vastaavat Centria ja Luke.

Torstain iltapäiväksi 17.11. siirrytään puolestaan kasvun ja viennin rahoittamista käsittelevien aiheiden pariin TeamFinland -verkoston, eli Pohjanmaan ely-keskuksen, TE-toimiston, Viexpon, Business Finlandin ja Finnveran, saattelemana. TeamFinland -osio koostuu paneelikeskustelusta ja esityksistä, jotka keskittyvät erityisesti kansainvälistymiseen ja vientiin yritysten ja ammattilaisten esimerkkien kautta.

Ohjelma rakentuu parhaillaan tilaisuuden verkkosivuille www.materialweek.fi.

TERVETULOA KOKKOLAAN!