Laadukkaat komponentit vähentävät merkittävästi prosessin häiriöherkkyyttä

Facebook
07.06.2024 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

Prosessiteollisuudessa tehokkuus ja luotettavuus ovat ratkaisevia menestystekijöitä. Laadukkaat komponentit ja kokoonpanot instrumentoinnissa ovat keskeinen osa prosessien sujuvuutta ja vakautta. Hyvän laadun varmistaminen mahdollistaa vähemmän vikaantumisia ja paremman suorituskyvyn prosesseissa.

Laadukkaat kokoonpanot ja komponentit tuovat pitkällä aikavälillä myös merkittäviä säästöjä. Niiden vähäisempi korjaustarve ja pidempi käyttöikä maksavat itsensä takaisin samalla, kun prosessi pysyy vakaana ja tehokkaana.

Mikä tekee komponentista laadukkaan?

Komponenttien laatuun on tärkeää tutustua monipuolisesti. Laadun kannalta merkittäviä tekijöitä ovat valmistusmateriaalit ja -prosessi, testausmenetelmät sekä standardien noudattaminen. Yhteistyö luotettavien toimittajien kanssa varmistaa, että komponentit täyttävät vaaditut laatuvaatimukset.

Komponenttien testausta tehdään usein neutraaleilla aineilla, vaikka todellisuudessa ne voivat joutua käyttöympäristössä kohtaamaan huomattavasti vaativampia olosuhteita.

”Esimerkiksi kaasu- ja nestejärjestelmissä käytettävien komponenttien painetestejä suori-tetaan yleisesti neutraaleilla aineilla, kuten typellä tai heliumilla. On kuitenkin tärkeää, että komponentti valinnoissa otetaan huomioon myös kohteessa käytettävät aineet ja erilaiset käyttöolosuhteet. Todelliset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi komponenttien kestävyy-teen ja toimintaan”, korostaa Swagelok Helsingin myynti-insinööri Tuomas Ukkola.


Eri valmistajien komponenttiosia ei ole järkevää käyttää ristiin, yhdistämisestä koituu aina enemmän haittaa, kuin hyötyjä. Takuut eivät ole enää voimassa ja vastuu vian tai vaaratilanteen sattuessa on kyseenalainen.
Ukkolan mukaan niitä ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu yhdisteltäviksi.

– Eri valmistajien komponentit voivat näennäisesti vaikuttaa samanlaisilta, mutta laatuerot ovat usein näkymättömiä. Laatuerot syntyvät mm. valmistusprosessien sekä
materiaaliseosten eroavaisuuksista. Vaikka laadukkaampi vaihtoehto saattaa usein maksaa hieman enemmän, meidän tapauksessamme se takaa muun muassa liitoksen vuotovapauden, helpon ja jatkuvasti samanlaisen asennuskokemuksen sekä sitä kautta prosessin luotettavuuden ja turvallisuuden.

Laatua on lupa vaatia

Isoissa projekteissa on useita toimijatahoja, kuten loppukäyttäjä, suunnittelutoimisto ja itse asennustyöstä vastaava taho, joka on usein myös tilaaja. Nämä tahot voivat osaltaan ottaa kantaa ja vaikuttaa kohteen komponenttivalintoihin. Loppukäyttäjä voi kuitenkin aina esittää oman vaatimuksensa käytettävien komponenttien laadun osalta.


– Kokonaislaadukkuus tarkoittaa meille sitä, että ymmärrämme asiakkaan prosessin täysin. Näin voimme tarjota komponentteja ja kokoonpanoja, jotka perustuvat prosessiarvoihin ja käyttötarkoituksiin. Tavoitteenamme on varmistaa, että tarjoamamme ratkaisut ovat toiminnaltaan ja materiaaleiltaan riittävän laadukkaita.

Laadukkaissa kokonaisuuksissa ei ole sijaa kompromisseille

Swagelok Helsingillä on etulyöntiasema asiakkaittensa kautta kotimaisen teknologia- ja teollisuusosaamisen aitiopaikalle. Swagelok Helsingin avainasiakkaina Bluefors Oy ja Rosendahl Nextrom Oy kuvaavat komponenttien merkitystä asiakastarinoissaan seuraavasti.

Bluefors Oy valmistaa äärimmäisen tarkkoja korkean teknologian jäähdytysjärjestelmiä kvanttitietokoneisiin sekä kokeellisen fysiikan tarpeisiin, joissa hyödynnetään suljettua Helium-3-kiertoa. Näissä järjestelmissä ei saa esiintyä pienintäkään vuotoa, joten laadukkaat komponentit ovat tässä erittäin keskeisessä roolissa.

– Emme halua tehdä kompromisseja tuotteidemme laadun suhteen. Tätä ajattelutapaa tukee yhteistyömme Swagelok Helsingin kanssa, joka kykenee toimittamaan järjestelmiemme vaatimat laadukkaat komponentit, Bluefors Oy:n Co-Founder Pieter Vorselman toteaa.

Rosendahl Nextrom Oy valmistaa puolestaan koneita ja laitteita, joilla valmistetaan optista kuitua ja optisia kuitukaapeleita. Optista kuitua käytetään mm. telekommunikaatiossa, erikoiskuitujärjestelmissä, anturointijärjestelmissä.

– Rosendahlin koneissa on erityisen tärkeää käytettävien kaasujen puhtaus, että lopputuotteen laatu olisi mahdollisimman hyvä. Koneilla käsitellään useita erilaisia kaasuja, jonka takia liitosten vuotamattomuus on erittäin tärkeä asia. Tästä syystä Rosendahl käyttää koneissaan vain ensiluokkaisia komponentteja. Yksi näistä toimittajista on Swagelok Helsinki, toteaa Rosendahl Nextrom Oy:n Head of Cleanroom Production Matias Roos.

Tutustu asiakastarinoihin kokonaisuudessaan Swagelok Helsingin verkkosivuilla.

Swagelok Helsinki - Refrenssit ja blogi

Vetytalouden hankkeet nostavat laatuvaatimuksia

– Nyt kovassa nosteessa oleva vety on vaativa aine ja tässä tulee hyvin esille materiaaliseosten erot. Vaikka puhutaan esim. 316 haponkestävästä materiaalista, ja tarjolla on eri valmistajien samalla ASTM-standardilla olevia tuotteita, voi niiden materiaaliseoksissa olla ratkaisevia eroja tuotteen pitkäaikaisen toimivuuden kannalta.
Esimerkiksi lisäämällä kromia ja nikkeliä yli ASTM-standardin minimivaatimusten, voidaan 316 haponkestävästä teräksestä saada paremmin korroosiota ja vetyhaurastumista kestävää, Ukkola mainitsee.

Laatu on kannattava sijoitus

Kun on kyseessä turvallisuus ja toimintavarmuus esim. vaarallisten aineiden tai korkeapaineinen prosessi, laatua kannattaa vaatia.
Komponenttien laadun lisäksi eroja löytyy toimittajien toimitusketjuissa ja toimitusvarmuudessa.

– Komponenttitoimittajia vertailtaessa kannattaa aina kysyä komponenttien materiaalitodistus, mistä käy selville valmistuksessa käytetyt seossuhteet. On myös järkevää tarkastella komponenttitoimittajaa itsessään, kuten mikä on yrityksen liikevaihto, löytyykö siltä maailmanlaajuinen jakeluverkosto ja mitkä ovat yrityksen vastuullisuusargumentit. Näiden kautta pääsee vertailemaan eri toimittajia ja pohtimaan, ovatko heidän komponenttinsa tarpeeksi laadukkaita käyttökohteeseesi, Ukkola summaa.

Swagelok Helsinki

Swagelok Helsinki tarjoaa kokonaisvaltaista instrumentoinnin kumppanuutta erilaisten kaasu- ja nestejärjestelmien osalta, jotta asiakkaan prosessi olisi mahdollisimman laadukas.

Kaikilla Swagelok® tuotteilla on elinikäinen valmistustakuu, joka koskee myös yrityksen tekemiä kokoonpanoja. Yrityksen asiakaskunta on hyvin laaja, kattaen lähes kaikki teollisuuden alat, öljynjalostusteollisuudesta puolijohdeteollisuuteen.

Swagelok Helsinki on Swagelok tuotteiden- ja palveluiden yksinoikeutettu toimittaja Suomen ja Baltian maiden toimialueella.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä