Pyydä tarjous

Lankapaja Oy on metalliteollisuuden joustava sopimusvalmistaja

Digipalvelut
05.09.2022 | Teollisuus

Metallialan sopimusvalmistajien edelläkävijä Lankapaja Oy on viime vuosina kehittänyt toimintaansa entistä vaativampien tuotteiden ja kokonaisvaltaisempien asiakkuuksien suuntaan. Yrityksen kehittämisen punaisena lankana on kyvykkyys palvella asiakkaita.

– Käytännössä se on tarkoittanut prosessien hiomista ja monimutkaisempien tuotteiden valmistamista. Todistaaksemme osaamistamme olemme hankkineet tarvittavia hitsaussertifikaatteja. Aina vain haastavampia töitä tekemällä olemme pystyneet erottautumaan kilpailijoistamme. Voimmekin todeta, että olemme siirtyneet uudelle tasolle vaativien osien tekemisessä, kertoo toimitusjohtaja Kari Timgren.

Lankapaja Oy investoi vuosittain 2–4 miljoonaa euroa tuotannon modernisointiin ja tehokkuuden parantamiseen. Investoinnit ovat olennaisen tärkeitä yrityksen kilpailukyvyn kannalta.

– Uskomme siihen, että investoimalla korkealuokkaiseen tuotantotekniikkaan pystymme palvelemaan asiakkaita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Monipuolisesti suunnittelusta valmistukseen ja pintakäsittelystä pakkaukseen palveleva Lankapaja Oy tarjoaa kullekin asiakkaalle tämän tarpeiden mukaisen ratkaisun. Koska Lankapaja tuntee asiakkaidensa tarpeet, voidaan tulevaisuuden investoinneista keskustella luottamuksellisesti usean vuoden aikajänteellä. Luottamuksellinen kumppanuus mahdollistaa Lankapajan tuotannon kehittymisen asiakkaan mukana.

Kaikki mitä asiakas tarvitsee

Lankapaja tunnetaan tehokkaana, joustavana ja luotettavana valmistajana, jonka tuoteskaala yltää pienistä komponenteista isoihin kokonaisuuksiin. Lankapajan valmistamia tuotteita ovat mm. kylmäkalusteiden, varastoautomaattien, kiukaiden, henkilönostimien, ajoneuvoteollisuuden ja myymäläkalusteiden komponentit sekä rullakot ja muut logistiset ratkaisut.

Valmistusmateriaaleina käytetään ohutlevyä, teräsputkea ja -lankaa sekä kaikkien näiden yhdistelmiä. Tuotannossa hyödynnetään korkeaa automaatiotasoa sekä viimeisintä tuotantoteknologiaa. Yhtiöllä on mm. ISO 9001 -laatusertifikaatti ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.

Lankapajan palvelukonseptina on tarjota asiakkaalle kaikki tarvittava helposti yhdestä ja samasta paikasta. Toimintamalli kiteytyy käsitteeseen ”one-stop-shop”. Lisäpalveluina Lankapaja voi huolehtia asiakkaan tuotteen tuotekehityksestä, kokoonpanosta, puskurivarastoinnista sekä logistisista palveluista.

Taustalla tehokas tuotannonohjausjärjestelmä

Tuotantotilaa yhtiöllä on 29 000 m² ja tuotantokoneita satoja. Yhtiön pitkälle automatisoitu konekanta on Pohjoismaiden monipuolisin ja henkilöstö erittäin ammattitaitoista.

Lankapajan vahva kilpailuetu on oma tuotannonohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa laajan tuotevalikoiman valmistuksen hallinnan. Kun tuotetta on valmistettu kerran, ovat tuotteen valmistustiedot ja -kustannukset saatavissa reaaliajassa tuotannonohjausjärjestelmän kautta.

Suomessa Lankapajalla on oma kuljetuskalusto, jonka ansiosta logistiikka toimii sujuvasti.

Reifer Oy:n osaaminen täydentää tarjontaa

Syksyllä 2021 Lankapaja Oy hankki omistukseensa Reifer Oy:n vahvistamaan raskaamman valmistuksen osaamista. Reifer Oy on Kangasniemellä toimiva palvelukonepaja, joka on erikoistunut levypohjaisten piensarjojen sekä raskaiden kappaleiden valmistukseen. Yrityskaupan myötä asiakkaille tarjottavien palveluiden skaala laajeni.

– Yhteistyö on lähtenyt lennokkaasti liikkeelle, olemme uudistaneet Reiferin toimitiloja ja laitekantaa. Kuluneen kesän aikana olemme yhdistäneet kyvykkyyksiämme ja jakaneet valmistamista yhtiöiden osaamisen ja vahvuuksien mukaisesti, Kari Timgren kertoo.

Syvää kumppanuutta

Kari Timgren mainitsee Lankapajan asiakaskunnan olevan vakaalla pohjalla. Useissa tapauksissa Lankapaja osallistuu asiakkaan tuotteen valmistuksen lisäksi myös sen teollistamisprosessiin.

– Meillä on useita varmoja avainasiakkuuksia jo kymmenien vuosien ajalta. He ovat tukipilarimme. Myös uusasiakashankintamme on vahvaa.

Kari Timgren kuvailee Lankapajaa menestyväksi kasvuyritykseksi, joka ui vikkelästi vastavirtaan.

– Lankapaja on menestynyt yhdessä asiakkaidensa kanssa.

– Olemme erittäin kiinnostuneita asiakkaidemme menestymisestä ja heidän kilpailukyvystään. Moni Lankapajan avainasiakkaista on kansainvälistynyt, ja monesti tässä tapahtumaketjussa on mukana uusi kansainvälinen emokonserni. Näemme, että Lankapajan on kuljettava mukana ennakoimalla ja tukemalla tätä kansainvälistymisprosessia.

– Lankapaja arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia nopeaan kasvuun myös yritysostoin.

lankapaja.fi
[email protected]
Puh. +358 9 819 0020
Lankapaja LinkedInissä

Lankapaja Oy

Lankapaja on metallialan sopimusvalmistaja Nummelassa, Lahdessa ja Ruotsin Skillingarydissä.

Perusprosesseja ovat:

  • levytyöstö laserleikkuulla, lävistämällä ja niiden yhdistelmäkoneilla miehittämättömällä ajolla, jota tukee FinnPowerin NightTrain automaattivarasto
  • särmäys taivutusautomaateilla, roboteilla ja tietenkin manuaalikoneilla
  • putkityöstö laserilla, automaattisahalla ja taivuttamalla
  • hitsaaminen roboteilla ja manuaalisesti
  • maalaus neljällä automaattiradalla
  • puskurivarastointi ja logistiikkatoiminnot