Pyydä tarjous

Lankapaja-konserni on metalliteollisuuden joustava sopimusvalmistaja

Digipalvelut
15.09.2023 | Teollisuus

Metallialan sopimusvalmistajien edelläkävijä Lankapaja Oy sekä Lankapajan konserniin kuuluva kangasniemeläinen Reifer Oy ovat viime vuosina kehittäneet toimintaansa entistä vaativampien tuotteiden ja kokonaisvaltaisempien asiakkuuksien suuntaan. Kehittämisen punaisena lankana on kyvykkyys palvella asiakkaita.

– Käytännössä se on tarkoittanut prosessien hiomista ja monimutkaisempien tuotteiden valmistamista. Todistaaksemme osaamistamme olemme hankkineet tarvittavia hitsaussertifikaatteja – uskomme, että aina vain haastavampia töitä tekemällä olemme pystyneet erottautumaan kilpailijoistamme. Voimmekin todeta, että olemme siirtyneet uudelle tasolle vaativien osien tekemisessä, kertoo Lankapaja Oy:n toimitusjohtaja Kari Timgren.

Osana tätä ajatusmallia Lankapaja Oy osti Reifer Oy:n toiminnot kaksi vuotta sitten. Reifer tulee ostosta huolimatta säilymään itsenäisenä yhtiönä. Lankapajan sarjatuotantoresurssit sekä Reiferin kyvykkyys omilla osaamisalueillaan täydentävät toisiaan.

– Jo nyt on löytynyt selkeitä synergiapolkuja, joilla yhtiöt ovat pystyneet tukemaan toisiaan ratkaisevalla tavalla, Timgren sanoo.

Levytöihin, hitsaukseen, pintakäsittelyyn ja kokoonpanoon panostavan Reifer Oy:n toimitusjohtaja Santtu Keto kertoo kehityksen näkyvän erityisesti palveluiden laajuudessa ja asiakasymmärryksessä.

– Kokonaistoimitukset helpottavat ostajien työtä, mutta vaikutus näkyy myös toimitusvarmuudessa, laadussa ja yhteydenpidon helppoudessa. Asiakasyrityksemme kykenee suunnittelemaan toimintaansa paremmin ja tästä saimmekin hyvää palautetta asiakaskyselyssämme, Keto kertoo.

Asiakkaiden auditointiprosessit pitävät laadun huipussaan

Lankapaja Oy tunnetaan tehokkaana, joustavana ja luotettavana valmistajana, jonka tuoteskaala yltää pienistä komponenteista isoihin kokonaisuuksiin. Ostaessaan Reifer Oy:n Lankapaja lisäsi hallittavuutta levypohjaisten piensarjojen sekä sai vaikutuspiiriin myös raskaiden kappaleiden koneistusta sekä pintakäsittelyä.

Lankapaja Oy sekä Reifer Oy ovat toimineet isojen asiakkuuksien kanssa, jotka auditoivat yhtiöiden toimintaa säännöllisesti. Auditoinneissa käydään läpi myös vastuullisuusasiat, kuten työehtosopimusten mukaiset palkat, ympäristöasiat ja riskiluokat.

– Ympäristöasiat ovat teollisuuden kumppanuuksissa nostaneet päätään, emmekä me ole tässäkään asiassa jälkijunassa. Esimerkiksi Lankapajan Nummelan tehtaan katoilla on 1300 aurinkopaneelia tukemassa Suomen energiantuotantoa, Timgren toteaa.

Palveluita on turvattu suurilla investoinneilla

Lankapaja Oy investoi vuosittain 2–4 miljoonaa euroa tuotannon modernisointiin ja tehokkuuden parantamiseen. Investoinnit ovat olennaisen tärkeitä yrityksen kilpailukyvyn kannalta.

– Maailma muuttuu ympärillämme nopeasti eikä se ole kenenkään vika. Meidän on pysyttävä kehityksen kärjessä, Timgren sanoo.

Lankapajan palvelukonseptina on tarjota asiakkaalle kaikki tarvittava helposti yhdestä ja samasta paikasta. Toimintamalli kiteytyy käsitteeseen ”one-stop-shop”. Lisäpalveluina Lankapaja Oy voi huolehtia asiakkaan tuotteen tuotekehityksestä, kokoonpanosta, puskurivarastoinnista sekä logistisista palveluista.

Myös vakavarainen, 12,5 M€ liikevaihdoltaan oleva Reifer Oy panostaa konekantansa kehittämiseen. Viimeisin miljoonaluokan investointi, uusi Fermat WFT13CNC -avarruskone, lisää edelleen laaja-alaisen yrityksen koneistuksen mahdollisuuksia. Aiemman, jo 16-vuotiaan, koneen kumppaniksi tullut Fermat lisää kapasiteettia, tehokkuutta ja turvaa toiminnoille.

Reiferin uusi avarruskone tuo harppauksen myös käsiteltävien kappaleiden kokoon. Aiemmin pöydän painoraja oli 6000 kiloa, nykyisen 20 000 kiloa. Myös kappaleenkiinnitys- ja liikealueet ovat aiempaa suuremmat, ulottuen x-akselilla jopa 4000 millimetriin. 3D-kappaleenmittausjärjestelmä ja 3D-mittausraportointi ovat osa uuden avarruskoneen nykyteknologisia piirteitä.

Syvää kumppanuutta

Kari Timgren kuvailee Lankapajaa ja Reiferiä menestyviksi yritykseksi, jotka uivat vikkelästi vastavirtaan ja menestyvät yhdessä asiakkaidensa kanssa.

– Olemme erittäin kiinnostuneita asiakkaidemme menestymisestä ja heidän kilpailukyvystään. Moni konsernimme avainasiakkaista on kansainvälistynyt, ja monesti tässä tapahtumaketjussa on mukana uusi kansainvälinen emokonserni. Näemme että meidän on kuljettava mukana ennakoimalla ja tukemalla tätä kansainvälistymisprosessia.

Reifer Oy panostaa tuotannon kapasiteetin kehittämisen lisäksi erityisesti asiakassuhteiden vaalintaan ja uusien asiakkuuksien vakiinnuttamiseen.

– Meillä on luottamukselliset ja pitkäaikaiset suhteet moniin asiakkaisiimme. Yhteydenpito on helppoa ja kommunikointi on ennakoivaa, Keto toteaa.

Kari Timgren mainitsee Lankapajan asiakaskunnan olevan vakaalla pohjalla. Useissa tapauksissa Lankapaja osallistuu asiakkaan tuotteen valmistuksen lisäksi myös sen teollistamisprosessiin.

– Meillä on useita varmoja avainasiakkuuksia jo kymmenien vuosien ajalta. He ovat tukipilarimme. Myös uusasiakashankintamme on vahvaa.

Kari Timgren kuvailee Lankapajaa menestyväksi kasvuyritykseksi, joka ui vikkelästi vastavirtaan.

– Lankapaja on menestynyt yhdessä asiakkaidensa kanssa.

– Olemme erittäin kiinnostuneita asiakkaidemme menestymisestä ja heidän kilpailukyvystään. Moni Lankapajan avainasiakkaista on kansainvälistynyt, ja monesti tässä tapahtumaketjussa on mukana uusi kansainvälinen emokonserni. Näemme, että Lankapajan on kuljettava mukana ennakoimalla ja tukemalla tätä kansainvälistymisprosessia.

– Lankapaja arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia nopeaan kasvuun myös yritysostoin.

lankapaja.fi | reifer.fi