Oamk kouluttaa: tekniikan YAMK-tutkinnolla osaaminen ajan tasalle yrityslähtöisesti

Facebook
07.05.2024 | Teollisuus, Koulutus ja opiskelu

Modernissa maailmassa ihmisen on välttämätöntä päivittää henkilökohtaista osaamistaan jatkuvasti. Oulun ammattikorkeakoulussa korostuvat jatkuvan oppimisen malli ja tiivis työelämäyhteistyö.

– Oamk tarjoaa tekniikan alan ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin sellaisia tulokulmia, jotka mahdollistavat uusia pätevyyksiä ja tarjoavat työelämän kannalta Oamk tarjoaa tekniikan alan ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin sellaisia tulokulmia, jotka mahdollistavat uusia pätevyyksiä ja tarjoavat työelämän kannalta ajantasaista, hyödyllistä tietoa, toteaa opintovastaava Tero Hietanen.

Monipuoliset tutkinto-ohjelmat

Kaikkia Oamkin tekniikan alan YAMK-ohjelmia läpileikkaa kaksi perusajatusta: syvällinen käytännön substanssi sekä tekniikassa yleisesti tarvittava osaaminen. Molempia teemoja kehitetään yritysten kanssa toteutettavilla hankkeilla.

Tekniikan YAMK-tutkintoon sisältyy 15 tai 25 opintopistettä pakollisia opintoja, 5 tai 15 op valinnaisia opintoja sekä 30 op opinnäytetyö, joka pureutuu yleensä jonkin yrityksen toiminnan kehittämiseen. YAMK-koulutus on lukukausimaksutonta.

– Palveluliiketoiminnan kehittämisen YAMK-ohjelman ytimessä on palvelumuotoilu, jota opettavat Oamkin liiketalouden opettajat. Lean-johtamisen teemat osoittavat toimivuutensa vuodesta toiseen, luonnehtii tutkinto-ohjelmia Tero Hietanen.

– Rakennusprojektin tehokkaan johtamisen opinnäytetöiden teemoissa on viime aikoina sovellettu digitaalisuutta ja tekoälyä mm. projektin hallinnassa.

Talotekniikan ohjelmassa on mm. kylmätekniikkaa ja digitaalista suunnittelua. Autoalalla on esim. mobiilihydrauliikkaa, älykkäässä automaatiossa ja robotiikassa tekoälyn käyttämistä ja automaatiosuunnittelun kehittämistä.


Oamk on mukana Pohjoinen Teollisuus 2024 -tapahtumassa osastolla 310D. Tervetuloa!


Ketterästi uudistettavat sisällöt

Tero Hietanen mainitsee, että Oamk voi joustavasti muotoilla YAMK-koulutuksen sisältöjä yrityskentän tarpeiden mukaan.

– Vaikka tutkinto-ohjelmien nimet eivät sitä paljasta, on ohjelmissa ajantasaisia ja ennakoivia teemoja. Esimerkiksi älykäs automaatio ja robotiikka -ohjelmassa on uusittu sisältö, ja talotekniikan ohjelmaan tulee käytännössä ihan uusi sisältö seuraavaan hakuun. Tällainen reagointikyky on YAMK-tutkinnon valttikortti verrattuna DI-koulutukseen.

Tekniikan YAMK-tutkinto on monessa suhteessa työelämälähtöisempi kuin diplomi-insinöörin tutkinto.

– Siinä missä DI-tutkinnot ovat yleensä päiväopiskeluna suoritettavia ja suoraa jatkoa tekniikan kandidaatin tutkintoon, YAMK-tutkintoon edellytetään kahden vuoden työkokemusta, ja tutkinto voidaan suorittaa etäopiskeluna töiden ohessa.

Hankkeita yritysten eduksi

Oamk kokoaa ja kehittää painopisteitä yritysten kanssa hankkeiden avulla.

Hankkeilla haetaan alueellista vaikuttavuutta yritysten kautta. Jokainen hanke pyrkii ratkaisemaan jotakin yrityskentältä esiin noussutta haastetta. Osa hankkeiden rahoituksesta tulee yleensä Euroopan rakennerahastoista tai opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja osa paikallisilta yrityksiltä.

– Teemme laajalla skaalalla kehittämistyötä, joka tuo meille uutta osaamista ja resursseja, jotka puolestaan voisivat toimia koulutusohjelmien perustana, Tero Hietanen sanoo.

– Esimerkiksi hitsauksen työvoimapulaan vastaamme kehittämällä sille alalle koulutusohjelmaa. Muita koulutuksen kehittämisen kohteita meillä on esimerkiksi turva-automaatiossa ja sähköpätevyyksissä.

– Otamme itsekin yhteyttä yrityksiin, mutta yritykset voivat myös ottaa meihin yhteyttä, jos johonkin osaamisen osa-alueeseen pitäisi panostaa enemmän. Meitä saa haastaa ja meiltä saa vaatia, Hietanen korostaa.

– Haluamme kehittää TKI-työtämme, hanketoimintaamme sekä koulutus- ja yhteistyömallejamme. Olemme äärimmäisen kiinnostuneita työelämän palautteesta ja yritysten tarpeisiin vastaamisesta.

Insinööri YAMK saa vastuuta ja etenee urallaan

YAMK-tutkinto mahdollistaa työelämässä etenemisen vastuullisempiin tehtäviin. Moneen työhön edellytetään nimenomaan ylempää korkeakoulututkintoa. YAMK-tutkinnon jälkeen voi jatko-opiskella esimerkiksi tohtoriksi.

– Insinöörin YAMK-tutkinnon tunnettuus paranee koko ajan. Julkisella sektorilla se on jo hyvin tiedetty ja tunnustettu. Opetustehtäviin korkeakoulussa vaaditaan YAMK-tutkinto, Tero Hietanen kertoo.

Oamkissa tekniikan YAMK-ohjelmat ovat etäopiskeltavia, mikä on keskeinen etu töissäkäyville ja mm. ulkomailla asuville suomalaisille.

– Kevään 2024 yhteishaussa tekniikan YAMK-ohjelmiin hakijoita oli kaikkialta Suomesta ja myös ulkomailta.

– Tietyn pituisella työkokemuksella YAMK-insinöörin lisä mediaanipalkkaan on n. 1 000 €/kk. Monelle YAMK-tutkinnon suorittaminen liittyy uusien mahdollisuuksien hakemiseen omalla työuralla. Harva enää nykyaikana työskentelee koko työuransa samoissa tehtävissä ja saman työnantajan palveluksessa, huomauttaa Hietanen.

Avoimen amk:n väylä

YAMK-tutkinnon menestyksekäs opiskelu edellyttää opiskelijalta sellaista elämäntilannetta, jossa opiskelu, perhe- ja työasiat sekä vapaa-aika on mahdollista sovittaa yhteen.

Tero Hietasen mukaan YAMK-ohjelmassa opiskelu vaatii aina oman aikansa, vaikkei se kokopäiväistä olisikaan.

– Jos henkilöllä on sellainen tilanne, että ei toistaiseksi tiedä, onko opiskeluun aikaa ja uskaltaako hakea, niin oivallinen vaihtoehto on avoimen korkeakoulun väylä, jossa kaikkiin koulutuksiin liittyviä opintoja voi lähteä suorittamaan, Hietanen vinkkaa.

– Kun opintoja on suorittanut vähintään 15 opintopistettä, voi hakea YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun väylähaun kautta.

Oamk on luotettava ja osaava kouluttaja

Tekniikan koulutuksella on Oulussa vahvat perinteet, tänä vuonna tuli täyteen 130 vuotta.

– Ison ammattikorkeakoulun vahvuuksia ovat vakaus ja ennustettavuus. Jos olemme luvanneet tarjota opiskelijalle koulutuksen tutkintoon, niin siitä lupauksesta myös pidämme kiinni, Tero Hietanen toteaa.

– Kevään yhteishaun osalta olen erittäin tyytyväinen siihen vetovoimaan, joka meillä tekniikan alalla on sekä perus- että jatkotutkintoihin.

Myös opiskelijoiden tyytyväisyys on hyvin korkealla tasolla. Loppuvaiheen opiskelijoille suunnatuissa NPS-kyselyissä (Net Promoter Score, tulosväli miinus sata – plus sata) Oamkin tekniikan koulutus on saanut pisteitä yli +70:n, jopa +80 tienoille.

– Parannettavaa on toki aina, ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti, mutta voidaan todeta, että opiskelijat ovat kokeneet Oamkin tekniikan koulutuksen erittäin positiivisesti.

– Perustutkinnoissa päiväopiskelun puolella meillä on uutuutena energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnoissa kiertotalouden suuntautumisvaihtoehto. Syksyllä 2023 käynnistyi englanninkielinen konetekniikan tutkinto-ohjelma Sustainable Product Development, joka kouluttaa kestävän kehityksen osaajaksi teollisuuteen ja tuotekehityksen etulinjaan, Hietanen kertoo.

Oamk panostaa parhaillaan TKI-toimintansa tehokkuuteen. Tekniikan osalta keskeisiä resursseja ovat mm. laboratoriot.

– Meillä on kovat tavoitteet käytössämme olevan teknologian uudistamiselle ja sitä kautta oman osaamisemme kehittämiselle.

Lisätietoja: oamk.fi/koulutus/koulutukset-alan-mukaan/tekniikka/


Tekniikan alan YAMK-tutkintojen ohjelmat Oamkissa:

  • Lean-johtaminen
  • Palveluliiketoiminnan kehittäminen
  • Rakennusprojektin tehokas johtaminen
  • Älykäs automaatio ja robotiikka
  • Talotekniikka
  • Autoala
  • Hitsausala

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä