Pyydä tarjous

OSAO Taivalkoskelta valmistuu kaivosalan osaajia

Kaivosalan koulutuksen rinnalla OSAOn Taivalkosken yksikössä myös maarakennuskoneen kuljettajat saavat vahvan kokemuksen murskaus- ja kaivannaisalan toiminnasta.
Kaivosalan koulutuksen rinnalla OSAOn Taivalkosken yksikössä myös maarakennuskoneen kuljettajat saavat vahvan kokemuksen murskaus- ja kaivannaisalan toiminnasta.
17.05.2022 | Teollisuus, Koulutus ja opiskelu

OSAOn pohjoisin toimipiste on Taivalkosken yksikkö, joka kouluttaa kaivosalan lisäksi metsä- ja maarakennuksen tulevaisuuden ammattilaisia. Ajanmukainen opetuskalusto ja yksikön läheisyydessä sijaitsevat harjoitustyömaat tarjoavat erinomaiset puitteet ammatin oppimiselle. Yksiköstä valmistuneet työllistyvät lähes sataprosenttisesti.

– Yhä suurempi osa koulutuksesta tapahtuu työelämässä. Se on suuri muutos, jonka tavoitteena on nopeuttaa tutkintojen suorittamista ja nostaa läpäisyastetta niin, että opiskelijat valmistuvat ajoissa. Myös ammatillisen koulutuksen kenttä uudistuu kaiken aikaa: koulutuksen järjestäjät joutuvat ajattelemaan koulutusta aiempaa enemmän työelämän kannalta, kertoo Oulun seudun ammattiopiston tekniikan ja liikenteen koulutuspäällikkö Osmo Pyykkönen.

Hän vastaa OSAOn Taivalkosken yksikössä tekniikan ja liikenteen kaivostyöntekijöiden ja maarakennuskoneenkuljettajien koulutuksista.

– Näen uudistuksen mahdollisuutena, vaikka suuria muutoksia koulutuksessa tehdään nopeallakin aikataululla. Uudistuksen myötä säästetään valtion varoja, lyhennetään opiskeluaikoja ja saadaan opiskelijat työllistymään nopeammin yrityksiin. Uskon, että ne lisäävät myös työelämän, oppilaitosten ja opiskelijoiden aktiivisuutta ja parantavat opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja liikkuvuutta. Opiskelijan työelämässä tapahtuva oppiminen edesauttaa opettajien ammattitaidon ylläpitämistä.

Kaivosalan koulutuksen kehittäjä

Taivalkoskella on koulutettu kaivosalan ammattilaisia vuodesta 2013 lähtien. Koulutusta varten yksikköön on perustettu monipuolinen oppimisympäristö.

– Opiskelijoiden osaamisen kehittämisessä kaivannaisalan toimintaympäristö on laaja. Taivalkoskella on kaivosalan opetukseen huippukalusto. Olemme hankkineet esimerkiksi 1,5 miljoonaa euroa maksaneen Metson laitosautomatisoidun, tela-alustaisen murskausaseman. Yhdessä prosessiautomaation ja simulaattoreiden kanssa se palvelee laaja-alaisesti kaivos- ja maarakennuskoneenkuljettajien oppimista. Tällaista kalustoa ei ole missään toisessa oppilaitoksessa Suomessa, toteaa Pyykkönen.

Kaivoskoulutuksen opetuksessa Taivalkosken yksiköllä on käytössä leukamurskain, kartiomurskain, seula ja valvomolaitteet. Opiskelijat valmistavat asiakastöinä erilaisia kallio- ja soramurskeita.

– Tuotteiden laatu tutkitaan laboratoriossamme tai puolueettomassa tutkimuslaitoksessa, jotta ne varmasti täyttävät asiakkaiden vaatimukset, korostaa Pyykkönen.

OSAO on panostanut kaivosalan opiskelijoiden työturvallisuuteen. Työkoneiden käyttäjillä on uudet, nauhoittavat valvontakamerat, joiden avulla työskenteleminen on entistä turvallisempaa mutta myös kaluston kannalta entistä tehokkaampaa.

Nauhoittavien valvontakameroiden ensisijainen tarkoitus on turvallisuuden lisääminen ja reaaliaikainen opettaminen paikasta riippumatta. Illalla ja yöllä myös ilkivallan torjunta (nauhoittava).

Kaivos- ja maarakennusala toimivat yhdessä

Taivalkosken yksikkö kouluttaa kaivostyöntekijöitä, jotka tekevät louhinnan keskeisiä työtehtäviä. Opiskelijat osaavat huoltaa käyttämiään koneita ja laitteita sekä tehdä ennakoivaa ja korjaavaa kunnossapitoa. Prosessin käynnissäpito on keskeisin tehtävä; opiskelija osaa säätää ja valvoa koneautomaation avulla prosessia käynnin aikana.

Myös rikastusta käsitellään mekaanisen hienonnuksen ja rikastuksen yksikköprosessien osalta. Näin opiskelijat oppivat ymmärtämään kaivos- ja rikastustekniikkaa. Uusien tutkinnon perusteiden myötä C-kuljettajakortti mahdollistaa opiskelijan toimimisen myös kaivannaisalan lopputuotteiden kuljetustehtävissä.

Kaivosalan koulutuksen rinnalla OSAOn Taivalkosken yksikössä myös maarakennuskoneen kuljettajat saavat vahvan kokemuksen murskaus- ja kaivannaisalan toiminnasta.

– Kaivosalan ja maarakennuksen koulutukset tukevat toisiaan hyvin. Kaivosalan opiskelijat opettelevat myös maarakennuskoneiden ja mittalaitteiden käyttöä, joista on heille paljon hyötyä tulevaisuuden työelämässä. Maarakennusalan opintoihin kuuluu mm. murskauksen perusteita, jotta opiskelijat voivat helpommin työllistyä kaivosalan tehtäviin.

– Toisaalta tutkinnon perusteet ovat sellaiset, että kaivosalan opiskelijamme saavat niin laajan ammattitaidon, että he voivat halutessaan työskennellä maarakennuksen eri tehtävissä, esimerkiksi maarakennuskoneiden kuljettajina, maa- ja kiviainesten jalostuksessa, kuljetustehtävissä tai perinteisissä maarakennuksen töissä. Laaja-alainen tutkinto parantaa opiskelijoidemme työllistymismahdollisuuksia, jatkaa Pyykkönen.

Yhteistyötä yritysten ja ammattikorkeakoulujen kanssa

OSAOlla on hyvät suhteet kaivos- ja maarakennusalan yrityksiin. Yhteistyöverkostoa rakennetaan tulevaisuuden tarpeisiin.

– Olemme lisänneet opettajiemme työelämäyhteyksiä niin, että ammattitaito pysyy ajan tasalla ja yhteydenpito sekä vierailut yrityksiin ovat säännöllisiä. Myös oma yritystoimintamme kehittyy myönteisesti: murskausurakoille on kysyntää, asiakaskanta on hyvä ja asiakassuhteet kehittyvät.

Kaivos- ja maarakennusalan koulutuksissa voidaan käyttää koulutussopimuksien sijasta myös oppisopimuksia. Esimerkkinä viimeisin tästä on OSAO Taivalkosken ja Sotkamo Silver hopeakaivoksen oppisopimusyhteistyö.

– Oppisopimus on työntekijän ja työnantajan välinen palkkasopimus, josta hyötyvät molemmat osapuolet: opiskelija saa työstään palkkaa ja työnantaja voi kouluttaa opiskelijaa oman yrityksensä tarpeita varten vakituiseen työhön. Osaan koulutuksen kustannuksista työnantajalle maksetaan myös koulutustukea.

– Kaivoskoulutuksessa olemme ajan hermolla. Tästä on osoituksena tutkinnon perusteiden uudistus, joka astui voimaan kaivosalalla 1.8.2020 ja rakennusalalla 1.2021. Viimeisin uudistus astuu voimaan 12.8.2022 molemmissa perustutkinnoissa, jossa näkyvimpänä muutoksena on ilmastovastuullinen toiminta omalla ammattialalla. Uudistuksessa OSAO on yhdessä kaivosteollisuuden ja teknologiateollisuuden kanssa ollut vaikuttamassa kaivostyöntekijöiden työelämävaatimuksiin samalla huomioiden kaivannaisalan suhdanneherkkyyden tuomat askeleet myös muissa tehtävissä.

Toinen olennainen yhteistyön kehittämisen alue on OSAOn, Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulujen sekä kaivosalan toimijoiden välinen yhteistyö.

– Kaivos- ja maarakennusalalla tarvitaan myös esimiehiä eli insinööritason koulutusta. Olisi suotavaa, että osa opiskelijoistamme jatkaisi opintojaan tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakouluissa, sanoo Pyykkönen.

www.osao.fi
facebook.com/osaobook/
twitter.com/osaotweet
instagram.com/osaoinstagram/

YouTube
snapchat.com/add/osaosnap
linkedin.com/school/oulu-vocational-college/