Pyydä tarjous

Poraukset, paalutukset ja kunnossapito

Digipalvelut
20.10.2022 | Teollisuus, Rakentaminen

Juvatec Oy palvelee rakennus- ja kaivosteollisuutta lähes 30 vuoden kokemuksella. Juvatec Oy tarjoaa porausosaamistaan kaivosteollisuuden tarpeisiin. Porausten lisäksi yhtiö toteuttaa putkituksia ja sementti-injektointeja. Juvatec Oy lupaa olla luotettava ja ketterä kumppani haastavissakin tarpeissa.

Juvatec toteuttaa kaivosteollisuuden tarpeisiin perinteisiä kaivostöitä, eli varusteluporauksia, jonka lisäksi yhtiö on suorittanut myös paaluporauksia, lyöntipaalutuksia sekä lämpökaivojen porauksia. Juvatec on urakoinut myös Ruotsin puolella, tehden ankkurointitöitä, porapaalutuksia sekä siiviläputkiporauksia. Yritys on toteuttanut mm. Jällivaaran kaupungin uuden vedenottamon poraukset.

Juvatec on urakoinut sekä maanalaisissa että -päällisissä kaivoskohteissa.

– Olemme tehneet siellä lähinnä porauksia ja putkituksia – lähinnä varustelureikäporauksia. Kaivoskohteissa operoimme tällä hetkellä Kittilässä, Kemissä, Kiirunassa sekä Jällivaarassa, Juvatec Oy:n toimitusjohtaja Kai Juvani kertoo.

Down the Hole -poraukset

Juvani mainitsee, että yritys urakoi kaivoskohteissa kevyillä ja ketterillä poravaunuilla, jotka hyödyntävät Down the Hole Drilling (DHD) -poraustekniikkaa.

– Menetelmällä pystytään poraamaan kustannustehokkaasti melko isojakin reikiä, jopa 1200 milliin sakka, mutta meillä reikien koot rajoittuvat noin 600 milliin.

Lämpökaivoja kysytään yhä enemmän

– Lämpökaivojen kysyntä on vilkastunut ja olemme olleet mukana varsin monissa kohteissa tämän vuoden aikana. Kyseessä on erittäin kustannustehokas lämmitystapa, joka lienee suurin syy lämpökaivojen kasvavaan suosioon, Juvani toteaa.

Mitä suurempi kiinteistö on kyseessä, sitä parempi hyötysuhde maalämmöllä saavutetaan.

– Ennen lämpökaivon porausta on selvitettävä maaperän soveltuvuus kyseiseen operaatioon. Lämpökaivokohteessa teemme ensin testireiät ja mikäli kohde soveltuu lämpökaivolle, porausta lähdetään viemään eteenpäin.

Pastalinja Agnico Eagle Finland Oy:lle

Yksi Juvatec Oy:n kaivosteollisuuden referensseistä on Agnico Eagle Finlandille tehty pastalinjan poraukset, putkitukset ja injektoinnit.

– Teimme sinne hiekka-sementtitäyttöihin käytettävän pastalinjan vertikaaliosuudet. Poraukset tehtiin maan päältä noin kilometrin syvyyteen, tasolta toiselle, johon kuuluivat poraukset. Tämän jälkeen linja putkitettiin linjareikien osalta ja tehtiin tulppavalujen injektoinnit sekä putken ja kallion välin ns. välitilan injektoinnit koko linjan osalta, Juvani mainitsee.

Poravaunuja ja -autoja

Juvatecin kalustoon kuuluu sekä poravaunuja että -autoja. Pora-autoja käytetään pääasiassa maanpäällisiin porauksiin ja poravaunuilla voidaan toimia molemmissa. Poravaunut soveltuvat myös haastavampiin maasto-olosuhteisiin. Pora-autoja käytetään myös maalämpö- ja poravesikaivojen porauksissa sekä tietyiltä osin myös teräsputkipaalutuksissa.

– Kaivosteollisuudelle tarjoamme varustelureikien porauksia, putkituksia ja injektointeja, tutkimusporauksia sekä siivilä- ja pohjaveden tarkistuskaivojen porauksia. Myös kallion vahvistusinjektoinnit kuuluvat palveluihimme sekä kallioankkuroinnit, Juvani listaa.

RC-poraukseen hyvin soveltuva kalusto

Juvatecin konekanta soveltuu hyvin niin kaivoksella kuin maastossakin tapahtuvaan RC-poraukseen. RC-porauksella näytteet saadaan otettua maanpinnasta varmaan kalliokontaktiin asti siten, että näyte pysyy puhtaana eikä siihen sekoitu muita likaavia ainesosia. Myös kalliosta voidaan ottaa näytettä tällä menetelmällä. RC-poraus on ns. käänteishuuhtelumenetelmä. Paineilmakompressori kulkee metsätraktorin päällä vaikeassakin maastossa ja telakuorma-autolla tarvittavat artikkelit ja näytteet voidaan kuljettaa maastossa.

Joustava kumppani

– Olemme joustava ja ketterä kumppani moneen haastavaankin tarpeeseen. Maaperän- ja kallion vahvistus- sekä tiivistysinjektointitöissä meillä on erikoisosaamista ja kykyä toteuttaa niitä. Erikoisosaamista ja kalustoa löytyy myös varustelureikien putkitukseen, Juvani mainitsee.

www.juvatec.com