LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Pohjoismaisesta asennus- ja kunnossapito-osaamisesta kannattaa pitää kiinni

Digipalvelut
12.11.2021 | Teollisuus

TapiService Kalajoelta on Euroopan markkinoilla toimiva asennus- sekä kunnossapitoyritys, jonka laaja kokemus teollisuuden eri aloilta sekä kunnossapito- että asennustöistä mahdollistaa kokonaisvaltaisen palveluiden tuottamisen. Laiteasennuksissa, modernisoinneissa, kunnossapitotöissä ja hitsaustöissä työkohteita ovat olleet esimerkiksi metsä-, kaivos-, energia- sekä terästeollisuuden projektit.

– Teemme kattavasti kunnossapito- ja projektiasennuksia eri teollisuuden haaroille. Suomessa olemme mukana mm. metsäteollisuuden huoltoseisokeissa sellutehtailla sekä sahoilla, myös vaneritehtailla. Voimalaitoksilla seisakeissa sekä projekteissa soodakattiloista jätteenpolttolaitoksien leijupetikattiloihin. Mineraalipuollella työskentelemme kaivoksilla sekä satamissa. Operoimme asennuksissa koko Euroopan alueella. Esimerkiksi Ruotsin puolella meillä on ollut toimintaa heti yrityksen perustamisesta lähtien, siellä olemme olleet mukana Pohjois-Ruotsin kaivoskentiltä - Etelä-Ruotsin voimalaitoksiin. Viime aikoina isommissa projekteissa olemme olleet mm Suomessa kaivoksilla ja satama sektorilla kuljetinasennusten puitteissa Roxonille, perinteisten huoltoseisakkien lisäksi, Tanskassa voimalaitoksien käyttöönottoja sekä pienempiä hommia ympäriinsä. Työkohteisiimme vaikuttavat aika voimakkaasti teollisuuden suhdanteet, jotka määrittävät sen, missä ja mitä töitä tehdään, toimitusjohtaja Tapio Räihä mainitsee.

Isojen laitetoimittajien alihankintahuoltoja ja -asennuksia

TapiServicen pääasiakkaat ovat isoja laitetoimittajia, jotka valmistavat isoja laitekokonaisuuksia sekä vastaavat niiden huollosta.

– Teemme heidän kouluttaminaan huoltoja heidän koneisiinsa, kuorimolta sellukuivureille saakka, kaikki laitteet ovat meille tuttuja. Teemme töitä esimerkiksi Valmetin kenttähuollolle, jonka alihankinnassa olemme mukana lähes jokaisella suomen sellutehtaalla. Lisäksi teemme Valmet Powerille sooda- ja voimakattiloiden huoltoja ja korjauksia sekä käyttöönottoja.

Räihä kertoo, että yritys on erikoistunut myös käyttöönottopuolelle, kun laitosta käynnistellään.

– Käyttöönotossa on tärkeää, että kommunikointi tapahtuu täsmällisesti ja asiat ymmärretään oikein, sillä virheille ei ole sijaa tämän kokoluokan kohteissa.

Pohjoismaissa kattava osaajaverkosto teollisuuden asennuksiin ja kunnossapitoon

– Toimimme aika isolla alueella, jos Kalajoelta piirretään harpilla 500 kilometrin säteellä ympyrä. Alueelle mahtuu Ruotsin hankkeita sekä monet Suomen isot teollisuushankkeet. On tärkeää ymmärtää, että Pohjoismaista löytyy tarvittava määrä osaajia omasta takaa.

Kun mietitään liikkuvan työvoiman riskejä, varsinkin nyt korona-aikana, näen pohjoismaiden ulkopuolelta tulevat työntekijät suurehkona riskinä mahdollisten tartuntaryppäiden vuoksi. Mikäli projekti jouduttaisiin ajamaan alas koronatartuntojen vuoksi, siitä muodostuisi nopeasti suuria kustannuksia. Myös kommunikoinnin täsmällisyys on heikompaa, mikäli tekijöillä ei ole yhteistä kieltä.

Räihän mukaan pohjoismainen yhteistyö on tällä hetkellä hyvällä tasolla, mutta tiiviimpääkin yhteistyötä olisi mahdollista tehdä. Tämä on mahdollista mm. osaajavaihdannan kautta.

– Olemme parasta aikaa alihankkijana Ruotsin suurella akkutehtaalla, joka on meidän suurin projekti tällä hetkellä. Siellä jouduttiin kohtaamaan koronan aiheuttamia suuria haasteita.

Laajemmat toimituskokonaisuudet mahdollistaisivat uusien osaajien alalle tulon

TapiServicen resurssilistalta löytyy 40 ammattilaista, sekä yhteistyökumppaneita, joten resursseja on mutta töitä tehdään aina projekti kerrallaan.

– Projektit ovat sellaisia, että välillä töissä on vähemmän työmiehiä, kuin mitä kapasiteettimme mahdollistaisi. Viime aikoina pohjoismaalaisille on enemmän jäänyt pelkästään laitosten käyttöönotot, kun rakennustöitä on teetetty halvemman kustannustason maista tulleilla asennusporukoilla. Olisi äärimmäisen tärkeää, että pohjoismaisilla tekijöillä olisi työkuormaa läpi vuoden tasaisesti, jolloin alalle olisi mahdollista saada nuoremman polven osaajiakin, joita tullaan tarvitsemaan lähitulevaisuudessa varsin kipeästi. Jos töitä ei ole tarjolla suurimmaksi osaksi vuotta, on uusien osaajien saaminen alalle todella haastavaa, Räihä painottaa.

Päätavoitteena tyytyväinen loppuasiakas

TapiServicen toiminnan päätavoitteena on tehdä asiakkaan kone kerralla valmiiksi. Kun laiteasennuksia tehdään yhteistyössä laitevalmistajan kanssa ja huomataan mahdollisesti jotain kehitettävää, voidaan yhdessä asiakkaan suunnittelijoiden kanssa pyrkiä esim. laitteiden asennettavuuden parantamiseen.

– Pystymme toimimaan yhteistyössä asiakkaan suunnittelijoiden kanssa niin, että lopputulos olisi mahdollisimman kustannustehokas ja toimiva. Päätavoitteemme on rakentaa toimiva ja tuottava laitos loppuasiakkaalle. Mielestäni parasta mahdollista asiakaspalvelua edustaa asiakkaan tehtaan toimintavalmiiksi saattaminen heti ensimmäisellä yrittämällä, Räihä toteaa.

Kokoonpanoa asennuskohteiden läheisyydessä

TapiService on valmistellut jo vuoden ajan hanketta, jonka puitteissa se panostaa valmiuteensa suorittaa ns. liikkuvaa kokoonpanotoimintaa, jonka puitteissa kokoonpanopalvelu viedään asiakkaan asennuskohteen välittömään läheisyyteen.

– Tätä kautta pystymme jatkossa siirtymään lähelle tehdashankkeita tai vastaavasti perustamaan meidän alueelleen kokoonpanoyksikön, jonka kautta pystymme kasaamaan isoja laitekokonaisuuksia ja sen jälkeen asentamaan ne kohteeseen. Kokoonpanotyö olisi tehokkainta saada tehtyä mahdollisimman lähellä asennuskohdetta. Olemme hankkeessa jo aika pitkällä ja haemme siihen nyt uusia kumppaneita.

Räihä painottaa, että TapiServicen päätoimialaa ovat edelleenkin kunnossapito- ja asennustyöt, eikä aikomuksena ole perustaa konepajayritystä.

– Kokoonpanoa silmällä pitäen olemme investoineet ajoneuvonostinkalustoon, jota voidaan käyttää apuna nostoissa. Meidän on mahdollista hyödyntää myös vuokratiloja missä tahansa kohteessa ja hoitaa siellä kokoonpanoa oman työnjohdon alaisuudessa ja omalla työporukalla. Tämän kautta saadaan entistäkin parempaa varmuutta asiakkaan suuntaan, että kokoonpantu laite tulee varmasti oikein asennettuna työmaalle.

Asennusalihankintaa isoille teknologiateollisuuden toimijoille

TapiService tekee asennusalihankintaa isoille teknologiateollisuuden yrityksille asennusalihankintaa ja sitä kautta yrityksen ammattilaiset ovat mukana heidän koulutuksissa päivittämässä osaamistaan.

– Toimiva yhteistyöverkosto on tärkeässä roolissa, koska alihankintayhteistyötä on tarpeellista tehdä välillä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Siellä korostuu sama päämäärä kuin meilläkin, eli saada asiakkaalle mahdollisimman hyvä lopputulos, Räihä painottaa.

Paikalliset tekijät kartuttavat osaltaan Suomen kansantaloutta

– Paikallisten työntekijöiden työllistämisen alueellinen vaikutus on hyvä muistaa, koska jos raha jää Suomeen, paikalliset työntekijät myös kuluttavat rahaa Suomessa omalla paikkakunnallaan. Mikäli raha valuu ulkomaisille tekijöille, ei valtiokaan hyödy kulutuksen kautta tulevista veroeuroista samalla tavalla.

Varsinkin nyt, kun korona on kurittanut valtion kassaa, sitä olisi saatava vahvistettua pikaisesti. Nyt olisi mielestäni ihan viimeinen aika herätä tähän asiaan, Räihä painottaa.

TapiServicen nuori toimitusjohtaja näkee alan tulevaisuuden positiivisena ja uskoo töitä riittävän myös tulevaisuudessa.

www.tapiservice.fi