Pyydä tarjous

Siemens on mukana matkalla kohti häiriötöntä tuotantoa

Kuva: Niko Laurila
Kuva: Niko Laurila
02.03.2023 | Teollisuus

Sahalinjoja on ohjattu kymmenien vuosien ajan Siemensin ohjelmoitavilla logiikoilla. Logiikoiden lisäksi Siemens tarjoaa myös uusia tapoja tehostaa suomalaisen sahateollisuuden tuotantoa sekä kilpailukykyä, mm. rahoituksen, virtuaalisen mallintamisen sekä elinkaarianalyysien kautta.

– Meidän mielestä matka kohti häiriötöntä tuotantoa alkaa vikaherkän linjan modernisoinnilla tai korvaamisella. Kun lähdetään tekemään tämän kaltaisia investointeja, rahoituksen tulee olla kunnossa, Siemensin teollisuusasiakkuuksien myyntijohtaja Jaakko Rantala kertoo.

Jaakko Rantala
Kuva: Päivi Lukka

Siemens on tarjonnut rahoituspalveluita Suomessa jo vuodesta 1989 lähtien. Viime vuosina yhtiö on tehnyt aktiivista yhteistyötä sahayritysten kanssa.

– Tyypillisiä rahoitusmalleja ovat leasing, vuokra, osamaksu sekä erilaiset räätälöidyt rahoitusratkaisut. SFS (Siemens Financial Services) on äärimmäisen notkea rahoituskumppani, mutta meidän tavoitteena ei ole kilpailla pankkien kanssa, vaan tuottaa teollisuusasiakkaille pankkien tarjontaa täydentäviä rahoituspalveluja.

Siemensin rahoittamat kohteet ovat olleet tyypillisesti uusia sahalaitoksia, linjojen modernisointeja sekä erityyppisiä energiatehokkuushankkeita.

– Tuotannossa saatetaan ajaa vanhoilla ja huonon hyötysuhteen sähkömoottoreilla. Kun tehdään energiatehokkuuskatselmus ja määritellään tehostamiskohteet, saavutetaan todella nopeat takaisinmaksuajat, kun nykyiset energiasyöpöt moottorit korvataan korkeamman hyötysuhteen moottoreilla. Tällaisiin hankkeisiin voidaan kytkeä Siemensin rahoituspalvelut, jolloin investointi alkaa tuottamaan heti toimituksesta.

Rantala mainitsee, että Siemens on rahoittanut ja rahoittaa erikokoisia hankkeita muutamasta tuhannesta useisiin miljooniin euroihin.

– Meihin kannattaa olla yhteydessä kaikenlaisissa rahoitustarpeissa. Pystymme täydentämään yrityksen nykyisiä rahoitusjärjestelyitä hyvin joustavasti.

Virtuaaliset palvelut tuovat mukanaan monia etuja

Rantala kertoo, että investointeja tehtäessä projektien aikatauluvaateet ovat kiristyneet merkittävästi. Tästä syystä automaatiosovellus, erilaiset sahalinjan sekvenssit, turvatoiminnot sekä kommunikoinnit pitäisi pystyä testaamaan jo suunnittelun aikana.

– Mikäli testaaminen jätetään kireään käyttöönottoon, on vaarana, että ohjelmointivirheiden kautta tapahtuu mekaanisten laitteiden törmäilyitä, jolloin niitä joudutaan pahimmassa tapauksessa uusimaan. Virtuaalisten palveluiden etuina on budjetissa ja aikataulussa pysyminen, käyttöönoton tehostaminen sekä turvallisuustason nostaminen.

Virtuaalista mallintamista eri tasoilla

– Mallintaminen voi käsittää automaatiosovelluksen ja sen sekvenssit, toimilaitteiden ja järjestelmien toimivuuden sekä turvatoiminnot. Mallintamisen korkein aste on tehdä linjasta millintarkkuudella mekaanisten 3D-suunnittelukuvien pohjalta mallinnus, joka herätetään kinemaattisesti henkiin ja ajetaan sitä tietokoneen näytöllä. Jos sovelluskoodi ohjaa laitteet törmäämään toisiinsa, ne törmäävät myös tietokoneen näytöllä.

Rantala painottaa, että mahdollisten ongelmatilanteiden korjaaminen tietokoneen näytöllä on paljon helpompaa kuin käyttöönotossa, jos raudat ovat oikeasti solmussa.

– Kun linjasta tehdään digitaalinen kaksonen, voidaan automaatiosovelluksella ajaa linjaa ja testata eri skenaariot sekä reseptiikat jo ennen käyttöönottovaihetta.

Rauten toimittamaa viilunpakkauslinjaa testattiin virtuaalisesti

– Rauten projektin suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa päästiin 4,7 % alle budjetin. On hyvä ottaa huomioon, että ensimmäisessä virtualisointiprojektissa menee aina vähän enemmän aikaa harjoitteluun, mutta kun näitä tehdään useampia ja ohjelmaympäristöjen käyttäminen tehostuu, jolloin puhutaan entistä suuremmasta prosentuaalisesta hyödystä. Tyypillisesti ensimmäinen projekti tehdään yhteistyössä Siemensin kanssa, Rantala kertoo.

Yrityksen on mahdollista toteuttaa digitaalinen kaksonen myös omatoimisesti, hyödyntäen Siemensin ohjelmistoa, mikäli yrityksen sisältä löytyy tarvittavaa osaamista.

Kun linja on saatu käyntiin, alkaa digitaalisen kaksosen hyödyntäminen entistä laajamittaisemmin.

– Kun linjaa halutaan jatkossa tehostaa, voi uudet ideat testata ensin digitaalisessa kaksosessa. Sen jälkeen muutokset on helppo siirtää hallitusti tuotantolinjalle.

Kuva: Niko Laurila

Digitaalinen kaksonen apuna operaattoreiden perehdyttämisessä

– Suomessa on menossa hyvä sahateollisuuden buumi ja uusia linjoja rakennetaan paljon. Tämä tarkoittaa sitä, että palkataan myös uusia operaattoreita ja välttämättä kaikilla ei ole sahalinjoilta aiempaa kokemusta, Rantala toteaa.

Linjastosta tehty digitaalinen kaksonen mahdollistaa luokkahuoneissa tehdyn operaattoreiden virtuaalisen perehdytyksen ja koulutuksen, joka mahdollistaa tuotannon ajamisen sekä virhetilanteiden harjoittelun turvallisesti. Veisto Oy:llä on meneillään kehitystyö virtuaalisesta operattorikoulutusympäristöstä sahalinjatoimituksiin.

Elinkaarianalyysit apuna hankkeiden aikatauluttamisessa

Siemens tarjoaa sahalaitosten elinkaarianalyysipalveluita. Elinkaarinanalyysissä käydään läpi koko laitoksen kaikki automaatio- ja käyttökomponentit sekä käyttöliittymä- ja verkkokomponentit. Nykyään Siemens pystyy tekemään tämän analyysin myös kolmannen osapuolen laitteisiin.

– Asiakas saa käyttöönsä kattavan raportin, josta nähdään laitekannan elinkaaren jakauma. Mitkä käytössä olevista tuotteista ovat vielä aktiivituotannossa, mitkä tuotteet saa vielä helposti varaosina, mitkä tuotteet ovat jo elinkaarensa lopussa ja minkä tuotteiden kohdalla valmistus on jo loppunut.

Rantala täsmentää, että tästä muodostuu kriittisyysnäkymä, jota asiakas voi käyttää linjastonsa käytettävyyden ja häiriöttömän tuotannon varmistamiseen.

– Elinkaarianalyysi toimii myös työkaluna tulevien hankkeiden sekä modernisointien priorisointiin ja aikataulutukseen – kun nähdään että tietyllä konelinjalla on paljon tuotteita, joiden valmistus on kokonaan lopetettu, tiedetään että kysymyksessä voi olla koko sahan kannalta kriittinen tuotannon osa, jonka modernisointi kannattaa nostaa prioriteetissa aika korkealle tasolle.

Ethernet-pohjaiset verkkoratkaisut

– Tuotantolinjojen ethernet-pohjaisten verkkoratkaisuiden vaatimustaso on noussut. Ethernet-pohjainen kommunikointi tuo paljon tehokkuutta kone- ja linjatason kommunikointiin, mutta samalla se nostaa sahan oman väen osaamistason vaadetta.

– Jos suunnitellaan vaikkapa uutta linjaa, Siemens tarjoaa palveluna koko IT/OT -verkon rakenteen suunnittelun, laitemäärittelyt sekä laitevalmistajien perehdyttämisen, ulottuen aina käyttöönoton aikaiseen, paikan päällä tapahtuvaan verkon rakenteen ja toiminnallisuuden auditointiin. Tämän voimme tarjota asiakkaalle palvelupakettina, Rantala mainitsee loppuun.

www.siemens.fi

Muita uutisia