LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Sulkavuoren keskuspuhdistamo: laadukasta jätevedenkäsittelyä seuraavaksi sadaksi vuodeksi

Keskuspuhdistamon esiselkeytys, havainnekuva
Keskuspuhdistamon esiselkeytys, havainnekuva
08.10.2021 | Teollisuus
Täältä alkaa yrityksesi tie menestykseen

Tampereelle, Sulkavuoreen kallion sisään rakennetaan seudullista jätevedenpuhdistamoa, joka otetaan käyttöön vuonna 2025. Keskitetty jätevedenpuhdistus on Tampereen seudun merkittävimpiä ympäristöinvestointeja, jolla omistajakunnat edistävät alueellaan vesiensuojelua ja kestävää kehitystä sekä parantavat kiertotalouden toteuttamisen edellytyksiä.

Yhteisellä jätevedenpuhdistuksella tavoitellaan lisäksi kustannustehokkuutta ja sen tuomien etujen jakautumista tasapuolisesti sopimuksen piirissä olevien vesihuoltolaitosten sekä asukkaiden ja elinkeinotoiminnan hyväksi.

Keskuspuhdistamo-hankkeeseen kuuluu Sulkavuoren keskuspuhdistamon lisäksi Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden paikalle sijoitettavien jätevesipumppaamoiden rakentaminen. Näiden lisäksi kokonaisuus sisältää siirtoviemäreiden ja -tunneleiden sekä Pyhäjärven purkuputken rakentamisen. Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen vapauttaa nykyisten jätevedenpuhdistamoiden arvokkaat rantatontit muulle rakentamiselle.

Seudullinen keskuspuhdistamo on jo yli 20 vuotta vireillä ollut suurhanke, jota on vuodesta 2015 lähtien hallinnoinut ja hoitanut Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy. Keskuspuhdistamon asiakkaita ovat kuntien vesihuoltolaitokset.

- Keskuspuhdistamo on Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven yhteishanke. Se turvaa jätevesien seudullisen käsittelyn pitkälle tulevaisuuteen ja vastaa kiristyviin lupaehtoihin. Sulkavuoren kalliotiloissa jätevettä voidaan käsitellä seuraavat sata vuotta, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoo.

Uusin tekniikka toimii vesistöjen parhaaksi

Suurin osa Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolla käsiteltävästä jätevesimäärästä muodostuu kotitalouksien jätevesistä. Tämän jälkeen jätevesiä muodostuu eniten jätevesiviemäriin ikävä kyllä päätyvistä sadevesistä. Näiden lisäksi keskuspuhdistamo käsittelee seudun teollisuudesta ja palveluelinkeinoista tulevat jätevedet. Puhdistamossa työskennellään normaalina työaikana. Tämä lisää sen kustannustehokkuutta, mutta toisaalta automaatio- ja ohjausjärjestelmien tulee olla mahdollisimman toimintavarmoja.

Heinonen kertoo, että uusinta tekniikkaa hyödyntävän puhdistamon ansiosta purkuvesistöön päätyvä kuormitus pienenee, vaikka käsiteltävän jäteveden määrä kasvaa.

- Pirkanmaalle ennustetun väestömäärän kasvun painopiste on Tampereen kaupunkiseudulla, jossa myös jätevesimäärien kasvu on suurin. Jätevesikuormituksen kasvun myötä jäteveden käsittelykapasiteettia tarvitaan lisää. Uusinta tekniikkaa hyödyntävä keskuspuhdistamo on merkittävä ympäristöinvestointi. Tampereen Pyhäjärven ja sen alapuolisten vesistöjen kuormitus vähenee ja virkistyskäyttöarvo nousee.

- Vesistöjen lisäksi hankkeella on myönteinen vaikutus seudun kilpailukykyyn, sillä puhdistamo luo osaltaan edellytyksiä etenkin vettä käyttävän teollisuuden sijoittumiselle seudulle, Heinonen toteaa.

Pirkanmaan suurin yksittäinen ympäristöinvestointi-hanke

Jätevedenpuhdistamo rakennetaan Helsinki-Tampere-moottoritien, Vt 3 ja Tampereen itäisen kehätien, Vt9 liittymien tuntumaan Sulkavuoreen. Sulkavuoren keskuspuhdistamoa varten louhitaan maanalaiset prosessitilat ja siirtoviemäritunnelit. Maanpäällisiä rakennuksia tulevat olemaan lietteenkäsittely- ja biokaasulaitos, biokaasureaktorit, hallintorakennus, 60-metrinen poistoilmapiippu sekä muita teknisiä rakennuksia.

Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2018. Ensimmäiset siirtoviemäreiden rakennustyöt alkoivat vuoden 2019 alkupuolisolla. Puhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2025.

Hanke on Pirkanmaan suurin yksittäinen ympäristöinvestointi, hankkeen rahoitustarve on noin 318 milj. € vuoden 2017 rahan arvossa. Rakennusaikana Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja siirtoviemärien toteuttamisella on merkittävä työllistävä vaikutus. Rakennustöiden suoranainen työllistämisvaikutus on 2 350 henkilötyövuotta. Nyt meneillään olevan Sulkavuoren keskuspuhdistamon mittavan louhintaurakan toisen osan toteuttaa Skanska Infra Oy. Sopimuksen toisena tilaajana on Tampereen kaupunki louheen kuljetuksen ja sijoittamisen osalta.

- Sulkavuoressa ja ympäri kaupunkiseutua kaivetaan, louhitaan, ajetaan louhetta ja laitetaan viemäriputkia paikoilleen aivan poikkeuksellinen määrä. Loppumaisillaan on yli kolmen vuoden louhintajakso. Työmaalta tulee kaiken kaikkiaan noin 110 000 autokuormallista louhetta, joka käytetään eri tarkoituksiin, mm. vesistötäyttöön, Heinonen kertoo.

Keskuspuhdistamo on toimintavarma ja helposti laajennettava

Heinonen kertoo, että ensimmäisessä vaiheessa puhdistamoon rakennetaan 4-linjainen jätevedenpuhdistamo.

- Tulevaisuudessa on mahdollista rakentaa kaksi lisälinjaa, jolloin laitoksen kapasiteetti riittäisi yli 600 000 asukkaan jätevesien käsittelyyn. Lisäksi on varauduttu rakentamaan esimerkiksi lääke- tai haitta-aineiden puhdistusprosesseja, jos niille tulee konkreettisia käsittelyvaatimuksia. Mahdollisiin uusiin vaatimuksiin varautuminen jo ennakkoon vähentää uusien investointien tarvetta tulevaisuudessa, Timo Heinonen selvittää.

Louhinnan jälkeisistä rakennustöistä solmittiin urakkasopimukset

Keskuspuhdistamo on solminut viisi urakkasopimusta, joiden yhteisarvo on 161 miljoonaa euroa. Urakat alkavat vuoden 2022 alusta Sulkavuoressa ja päättyvät vuoden 2025 lopussa, jolloin uusi keskuspuhdistamo on valmis.Sulkavuoden keskuspuhdistamon louhinnan jälkeiset rakennus- ja asennustyöt toteutetaan viitenä urakkana. Pääurakoitsija on TYL Sulkavuori (työyhteenliittymä Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy), joka vastaa Sulkavuoren keskuspuhdistamon kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen rakennusteknisistä töistä. Prosessiputkisto- ja koneistourakan toteuttaa Skanska Infra Oy, sähköurakan Caverion Suomi Oy, joka toteuttaa myös LVI-urakan. Instrumentointi- ja automaatiourakan toteuttaa Valmet Automation Oy.

Ennen rakennustöiden aloitusta on urakoissa kehitysvaihe. Sen aikana urakoitsijat ja tilaaja kehittävät toteutusratkaisuja ja toteutukseen liittyviä toimintatapoja yhdessä.

Artikkeli on julkaistu Teollisuusuutiset-lehdessä nro 3/2021.

Muita uutisia

Verkkosivusto käyttää evästeitä paremman selauskokemuksen tarjoamiseksi.

Tämä sivusto käyttää evästeitä palveluiden toimittamisessa, mainosten personoinnissa ja liikenteen analysoinnissa. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Verkkosivusto käyttää evästeitä paremman selauskokemuksen tarjoamiseksi.

Tämä sivusto käyttää evästeitä palveluiden toimittamisessa, mainosten personoinnissa ja liikenteen analysoinnissa. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeasetukset on tallennettu.