Pyydä tarjous

Umacon on voimalaitospurkujen rautainen ammattilainen

Digipalvelut
15.02.2022 | Teollisuus

Umacon toteuttaa kokonaisvaltaiset voimalaitosten purkutyöt sekä osittain tehtävät purkutyöt, jolloin puretaan vain laitoksen tekniset osat ja itse rakennukset jäävät myöhäisempää käyttöä varten. Rakennukset ennallaan pitävät purkutyöt edustavat Umaconin vahvinta erityisosaamista. Umacon on toteuttanut jo vuosikymmenten ajan monipuolisesti erilaisia teollisuuden purkutöitä sekä haalauksia.

– Tällä hetkellä meillä on käynnissä useampia voimalaitoksen kokonaispurkuja sekä osittaisia remontointipurkuja. Tällä hetkellä teemme Fortumin Suomenojalla sijaitsevan voimalaitoksen purkua. Sen lisäksi olemme tehneet voimalaitospurkuja viime aikoina mm. Lohjalla, Nokialla sekä Rovaniemellä, joissa olemme purkaneet lähinnä kattiloita, toimitusjohtaja Juha Nyberg toteaa.

Nybergin mukaan polttotekniikka ja yhteiskunnan energiatarve ovat kehittyneet niin vahvasti, että voimalaitosten laite- ja laitoskanta tarvitsee uusintoja. Umaconilla on vahvaa kokemusta mm. pölyisissä ympäristöissä tapahtuvista purkutöistä.

– Jos kyseessä on vaikkapa hiilivoimalaitos, purkutöihin kuuluvat hiilikentät, -siilot ja -kuljettimet, joissa on paljon hiilipölyä, jolloin siellä on pystyttävä toimimaan turvallisesti ja huolehtimaan tarvittavasta pölynpoistosta. Mikäli kohteissa on asbestirakenteita, nekin pystytään viemään läpi kokonaishankkeina.

Purkutyöt tiukkojen aikataulujen rajoissa

– Energiantuotantolaitosten purkutöissä on varsinkin talviaikaan hyvin kriittistä pysyä annetussa purkuaikataulussa. Meidän suurimpiin kilpailuvaltteihin kuuluu juuri tiukoissa aikatauluissa pysyminen, jonka ansiosta kohteissa päästään aloittamaan seuraavat työvaiheet suunnittellusti.

Nyberg kertoo, että voimalaitosten purkuprojekteja tehdään koko Suomen alueella. Vaikka yhtiön kiinteät toimipaikat sijaitsevat Kouvolassa, Lahdessa ja Helsingissä, on henkilöstöä kattavasti koko Suomen alueella.

Tehokasta purkumetallin hyödyntämistä

– Koska kierrätysmetallin kauppa on liiketoiminnassamme erittäin suuressa roolissa, osaamme hyödyntää tehokkaasti kaiken purkutyömailta tulevan kierrätykseen kelpaavan metallin.

Nybergin mukaan asiakkaan suuntaan isona hyötynä näyttäytyy Umaconin kyky hoitaa purkumetalli suoraan ostajille, ilman ylimääräisiä välikäsiä.

– Kierrätettävää metallia käyttävät lähinnä metallisulattamot. Toimitamme purkumetallin pääasiassa ulkomaisille sulattamoille kuljetuskumppaneidemme kautta, koska siellä on jatkuvaa kysyntää ja vältymme näin tavaran välivarastoinnilta.

Nyberg kertoo, että kierrätysmetallin kysyntä on kasvanut ja näyttää kasvavan edelleen, johtuen maasta louhittavien mineraalien merkittävästä hinnannoususta.

– Tämä on lisännyt meilläkin volyymia kierrätettävien metallien osalta. Varsinkin polttavissa laitoksissa on paljon kierrätykseen kelpaavaa metallia, muita voimalaitoksia unohtamatta. Näiden metallien hyötykäyttöön saattaminen on ekoteko.

Nyberg toteaa, että oikeat purkutavat ovat keskeisiä, että mahdollisimman suuri osa metalleista saataisiin kierrätykseen.

– Purettaessa materiaalivirtaa täytyy lajitella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ettei sekametallikasoja pääse syntymään. Toinen keskeinen teema on purkukohteen huolellinen valmistelu, että purettavat osat saadaan paloiteltua juuri oikealla tavalla.

Hinnoittelu

– Ensin purkukohde kokonaisarvioidaan, jonka jälkeen purettavalle metallille lasketaan hyvitykset. Tässä kohtaa katsotaan, puretaanko ainoastaan voimalaitoksen laitteistot vai mahdollisesti koko kiinteistö. Jos puretaan pelkät laitteistot, arvioidaan purettavalle metallille tonnimäärät, jolla sitten hyvitetään itse purkutyötä. Kun purkutyön kustannukset on kerätty, katsotaan metalleista saatava hyötyvirta, jonka jälkeen lopputulema on asiakkaalle joko plussaa tai miinusta. Joissakin tapauksissa hyvitämme tilaajalle purkutyöstä tai vaihtoehtoisesti tilaajalle tulee jonkin verran maksettavaa, Nyberg kertoo.

www.umacon.fi