Vaasaan valmistui tulevaisuuden lämpölaitos – jätevedestä lämpöä omakotitaloihin

Påttin jätevedenpuhdistamon yhteyteen on valmistunut lämpöpumppulaitos, jossa puhdistetun jäteveden sisältämä hukkalämpö siirretään kaukolämpöverkkoon. Kuva: Vaasan Sähkö
Påttin jätevedenpuhdistamon yhteyteen on valmistunut lämpöpumppulaitos, jossa puhdistetun jäteveden sisältämä hukkalämpö siirretään kaukolämpöverkkoon. Kuva: Vaasan Sähkö
22.05.2024 | Teollisuus

Påttin lämpöpumppulaitoksen edistyksellinen tekniikka tuottaa puhdistetusta jätevedestä lämpöä jopa kahteen tuhanteen omakotitaloon. Laitos on malliesimerkki teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisestä, joka avaa laajoja mahdollisuuksia teollisuudelle. Elomatic ja A-Insinöörit vastasivat toteutuksesta EMPC-mallilla.

Vaasan keskustan läheisyydessä sijaitsevan Påttin jätevedenpuhdistamon yhteyteen on valmistunut lämpöpumppulaitos, jossa puhdistetun jäteveden sisältämä hukkalämpö otetaan talteen kahden lämpöpumpun avulla ja siirretään kaukolämpöverkkoon.

Jätevedenpuhdistamossa puhdistetaan koko Vaasan kaupungin jätevedet sekä osa naapurikuntien Mustasaaren ja Maalahden jätevesistä. Laitokseen tulevan jäteveden lämpötila on vuodenajasta riippuen 8–17 astetta, ja kahden lämpöpumpun avulla siitä tuotetaan jopa 95-asteista kaukolämpöä.

Talteen otettava hukkalämpö vastaa energiamäärältään kaikkien Vaasan Sähkön kaukolämpöverkossa olevien omakotitalojen vuotuista lämmitysenergian määrää, eli noin 2000 omakotitaloa saa nyt lämpönsä jätevedestä.

– Påttin laitos tuottaa jäteveden hukkalämmöstä uusiutuvaa hiilidioksidivapaata kaukolämpöä 12 megawatin teholla. Laitos on yksi askel tavoitteessamme kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, kertoo hankepäällikkö Juha-Matti Karvala Vaasan Sähköstä.

Laitos valmistui vuoden 2023 lopulla ja lämmöntuotanto alkoi viime joulukuussa. Tällä hetkellä laitoksessa tehdään vielä viimeistelevää optimointia päälaitetoimittajan kanssa. Tähän mennessä saadut kokemukset näyttävät odotettua paremmilta.

Hukkalämmön talteenotto kasvava trendi

Laitoksen suunnittelusta ja toteutuksesta EPCM-mallilla (Engineering, Procurement and Construction Management) vastasivat teollisuuden suunnittelu- ja konsultointitoimisto Elomatic ja rakennetun ympäristön konsultti A-Insinöörit.

Vaasa on Suomen neljäs kaupunki, jossa on suuren mittakaavan lämpöpumppulaitos. Muita vastaavia laitoksia on Helsingissä, Espoossa ja Turussa. Påttin lämpölaitos on kokeneelle teollisuuden lämpölaitossuunnittelija Elomaticille suurin tähänastinen kokonaistoteutus.

– Lämpöpumpputeknologia on kehittynyt valtavin harppauksin viime vuosina ja tämänkaltaiset jätevesipuhdistamojen ratkaisut ovat selkeä nouseva trendi. Teollisuuden savukaasuissa, vesissä, lauhteissa ja prosesseissa on paljon hukkalämpöä, jota voimme ottaa talteen sen sijaan, että tuottaisimme aina uutta lämpöä. Lämmön talteenotto on yksi konkreettinen esimerkki vihreästä siirtymästä ja ehdottomasti tulevaisuuden juttu, Elomaticin projektipäällikkö Anne Kujanpää sanoo.

Elomatic vastasi hankkeessa kokonaisprojektin johtamisesta sekä teknisen prosessin suunnittelusta. A-Insinöörien vastuulla oli rakennuttamis- ja rakentamisen tehtävät, geo- ja rakennesuunnittelu sekä valvonta.

– Laitoksessa on erittäin paljon teknologiaa. Automaatiota, sähköä ja antureita on paljon, yksittäisiä automaatiopisteitä on tuhansia, ja toteutuksiin osallistui paljon toimijoita. Toimitusmalli, jossa rakentamisen projekti- ja suunnitteluosaaminen yhdistyi tiiviisti teknisen prosessin suunnitteluun, osoittautui hyvin toimivaksi ja kustannustehokkaaksi, rakennuttajapäällikkö Timo Juolevi A-Insinööreistä kertoo.

A-Insinöörien ja Elomaticin kumppanuus käynnistyi vuonna 2023. Yritykset tarjoavat yhdessä kokonaistoimituksia teollisuuden investointiprojektien suunnitteluun ja läpivientiin.


Tekstilähde: A-Insinöörit Oy

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia