Pyydä tarjous

Ylivieskan R-Yrityspuistossa lähes siirtomaksutonta sähköä

Digipalvelut
17.05.2022 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

SkartaNYAB-konserniin kuuluva Skarta Energy Oy, Ylivieskan kaupunki sekä Ylivieskan teollisuusalueella sijaitseva, vaativia putkistoratkaisuja voimalaitoksiin, prosessiteollisuuteen ja teollisuuteen tarjoava Recion Oy ovat tehneet aiesopimuksen uudesta Vierivoima®-hankkeesta, jonka tarkoituksena on rakentaa teollisuusalueelle hiilineutraali yrityspuisto.

Recionin omistamaa teollisuuskiinteistöä kehitetään hankkeessa kohti hiilineutraalia yrityspuistoa. Käytännössä teollisuusalueelle suunnitellaan oma sähköenergian sisäverkko, jolla sähkön tuottaminen on mahdollista lähes kokonaan ilman siirtomaksuja. Sähköverkko tuottaisi yrityspuiston yrityksille edullista sähköä, joka on tuotettu aurinkovoimalla. Recion toimii yrityspuiston ankkuriyrityksenä ja markkinoi puistoa toimitiloja tarvitseville yrityksille.

R-Yrityspuiston yritykset tuottavat toisilleen synergiaetua

Yritysten toimitilat puistossa mahdollistetaan olemassa olevien tilojen ja alueen uudisrakentamisen avulla. Uudistetun piha-alueen laajennus toteutetaan yrityspuiston tarpeiden mukaisesti. Alueella jo toimivan yrityksen rinnalla uudet yritykset hyötyvät mm. sijainnista, raaka-aineista sekä toimijoiden välisistä synergioista.

R-Yrityspuisto tarjoaa alueelle sijoittuville yrityksille mm. konepajan tuotantolaitteita ja tiloja, laitteiden huolto- ja kunnossapitopalveluita sekä osaamista teräsmateriaalien hitsauksesta, lämpökäsittelystä ja metallurgiasta. Recionin tarjoamat palvelut edesauttavat yritysten asettumista puistoon ja saamaan liiketoiminnan nopeammin käyntiin pienemmillä alkupanostuksilla.

– Recion on urakointiyritys, joka valmistaa korkea- ja matalapaineputkistoratkaisuita voimalaitoksiin ja teollisuuteen Suomessa sekä Pohjoismaissa. Teemme myös putkistomuutostöitä ydinvoimalaitosten säteilevälle puolelle. Toimintaamme kuuluu lisäksi voimalaitoshuoltoja sekä maakaasuputkistourakointeja. Tulevaisuudessa tähtäämme vetyputkistopuolelle ja tälläkin hetkellä meillä on jo menossa muutamia vetyputkistoprojekteja. Tältäkin osin olemme tähtäämässä uuteen teknologiaan ja uuden energiamuodon hyödyntämiseen, Recion Oy:n toimitusjohtaja Jari Salo toteaa.

Salo kertoo, että Recion Oy:n liikevaihto tulee olemaan tänä vuonna noin 40 miljoonaa.

– Meillä on menossa kasvun vuosi, sillä viime vuonna liikevaihtomme oli 30 miljoonaa ja nyt se nousee 40 miljoonaan.

Vierivoima® tuottaa puhtaita energiaratkaisuita

Vierivoima® on Skartan kehittämä konsepti, jonka tarkoituksena on tarjota kaupungeille, kunnille sekä niiden alueella toimiville teollisille toimijoille puhtaita energiaratkaisuja. Uusiutuvan, päästöttömän ja hiilineutraalin energian tuottamisessa hyödynnetään paikallisesti tuotettua aurinko- ja tuulivoimaa, energian varastointi- ja akkuteknologiaa sekä tulevaisuudessa mahdollisesti myös vedyllä tuotettua sähköä.

– Skarta Energy on osa isompaa SkartaNYAB:ta. Olemme virallisesti hankekehittäjä, mutta konsernin kautta pystymme toteuttamaan uusiutuvan energian hankkeita, joissa meillä on isossa fokuksessa aurinkoenergia ja osittain tuulienergia sekä isona pilkkeenä silmäkulmassa vetyratkaisut. Hoidamme koko prosessin hankesuunnittelusta, toteuttamisen kautta jopa sinne energianmyyntiin asti. Tätä kautta me erottaudumme alan muista toimijoista, Skarta Energyn varatoimitusjohtaja Vikke Saarelainen kertoo.

Ylivieska tarjoaa yrityksille hedelmällisen maaperän

Ylivieska on Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa sijaitseva, reilun 15 300 ihmisen kaupunki ja talousalueensa keskus.

– Olemme kokeneet viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, ja erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, positiivisen rakennemuutoksen, joka on aika poikkeuksellista kuntakentässä. Meidän kokoiset kaupungit tyypillisesti menettävät asukkaitaan, mutta Ylivieskan kaupungin väkiluku on kasvanut vuodesta 2003 lähtien yli 2000 asukkaalla ilman kuntaliitoksia. Työpaikkojen lukumääräkin on kasvanut 2010-luvulla 1000 uudella työpaikalla. Olemme näistä asioista todella ylpeitä, Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto toteaa.

Ylivieskan kasvun ovat mahdollistaneet alueella toimivat yritykset, kuten Recion, jolla on jo pitkä historia kaupungissa.

– Recion ja vastaavantyyppiset työnantajat ovat meidän kaupunkimme teollisuuden kivijalka. Meillä on yllättävän paljon teollisuuden työpaikkoja, toki kauppa ja palvelut muodostavat 2/3 meidän työpaikoista. Alueella toimii myös pieni määrä maatalouden toimijoita.

Uusiutuvaa energiaa markkinahintaa edullisemmin

Recionin tehdas toimii Ylivieskassa, mutta projektinjohto ja muut toiminnot sijaitsevat pääasiassa Helsingin seudulla. Yhtiön kokonaisvahvuus on tällä hetkellä noin 200 työntekijää, joista reilu 100 toimii Ylivieskan tuotantoyksikössä.

– Ylivieskan tehdas sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla, josta pystymme tarjoamaan tiloja ja palveluita myös muille yrityksille. Pyrimme siihen, että yritykset voisivat sijoittua R-Yrityspuistoon hyvin matalalla kynnyksellä, Jari Salo toteaa.

Skarta Energy on käynyt vuoropuhelua Vierivoima-hankkeeseen liittyen jo jonkin aikaa Recionin ja Ylivieskan kaupungin kanssa, jonka seurauksena löydettiin R-Yrityspuiston tarjoamat mahdollisuudet.

– Hankkeen puitteissa tuomme R-Yrityspuiston tarpeisiin edullista uusiutuvaa energiaa, joka toteutetaan aurinkosähköllä. Aurinkosähkön ansiosta alueen houkuttelevuus ja energiaomavaraisuus paranevat merkittävästi, koska Vierivoima-ajattelulla pystymme tuomaan yrityksille energiaa markkinahintaa edullisemmin. Tätä kautta R-Yrityspuiston uutta yritystoimintaa pystytään palvelemaan paljon kattavammin. Tämä puolestaan vauhdittaa hienosti Ylivieskan käynnissä olevaa kasvutrendiä. Näemme että kun asioita tehdään yhdessä, koko kaupungin ekosysteemi kasvaa, Vikke Saarelainen kuvailee.

R-Yrityspuiston Vierivoima-hanke tukee Ylivieskan vahvaa kasvustrategiaa

– Meillä Ylivieskassa on tulevaisuuteenkin katsoen vahva kasvustrategia, jota tämä hanke tukee mainiosti. Kaupunki luo tätä kautta yrityksille suotuisia olosuhteita, jonka lisäksi tarjoamme yrityspalveluidemme asiantuntemusta myös Ylivieskaan sijoittuvien yritysten käyttöön. Olemme mukana etsimässä uusia toimijoita R-Yrityspuistoon, Maria Sorvisto toteaa.

Kaikenlaiset yritykset ovat tervetulleita R-Yrityspuistoon

– Recionin puolelta olemme hyvin avoimia meille sijoittuvien yritysten toimialoille. Pystymme tarjoamaan tiloja hyvin eri tyyppisten yritysten käyttöön. Tavoitteenamme on saada tänne eri tyyppisiä toimijoita, jonka seurauksena alueelle voisi syntyä jotain aivan uudenlaistakin toimintaa, Jari Salo painottaa.

Vedyn mahdollisuudet vahvana pilkkeenä silmäkulmassa

– Tuomme aurinkoenergiaa alueelle, mutta samalla näemme tulevaisuudessa siintävät vedyn mahdollisuudet. Kuten Recionkin on jo mukana vetyliiketoiminnassa, toteuttamassa uudenlaisia vetyratkaisuita, mekin näemme asian samalla tavalla – vety tulee olemaan yksi tärkeistä uusiutuvan energian elementeistä lähitulevaisuudessa. Hankkeen kautta pystymme varmistamaan, että tulevaisuuden vetyratkaisut ovat myös yksi osa Ylivieskan toimialakentällä, sillä R-Yrityspuistossa on saatavilla vedyn valmistukseen tarvittavaa uusiutuvaa energiaa, Vikke Saarelainen toteaa.

Ylivieska tarjoaa sujuvaa arkea

Ylivieska sekä muut seutukaupungit ovat profiloituneet sujuvan elämän ja arjen seutukaupunkeina. Isommassa mittakaavassa ajattelen, Ylivieskassa on moni asia kohdallaan, minkä vuoksi Ylivieskan, Skartan ja Recionin yhteisellä hankkeella on hyvät mahdollisuudet onnistua.

– R-Yrityspuisto sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Tontille kääntyy liittymä Valtatie 27:lta, joka on itä-länsisuunnassa tärkeä väylä. Ylivieska on myös kantateiden 63 ja 86 risteyskohdassa, joka on niin ikään tärkeä liikenneväylä ja samalla lyhin reitti Etelän-Suomen satamiin. Ylivieska sijaitsee pääradan varressa, rautateiden risteyskohdassa ja lisäksi Recionin tontin vieressä kulkee pistoraide, Maria Sorvisto kertoo.

Työvoiman saatavuus hyvällä tasolla

– Osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta, mistä meillä kaikilla on Suomessa huutava pula, Ylivieskassa on kohtalaisen hyvä tilanne. Meillä Ylivieskassa toimii Centria AMK:n kampus, mistä valmistuu monien eri tekniikanalojen osaajia. Kampuksella koulutetaan sähkö-, tieto- ja viestintätekniikan sekä tuotantotalouden insinöörejä, mutta myöskin koneinsinöörejä. Hyvien tavaralogististen liikenneyhteyksien ja osaavan työvoiman lisäksi, meillä on myös sujuvat ja nopeat henkilöliikenneyhteydet sekä etelään että pohjoiseen, Maria Sorvisto muistuttaa.

Uusiutuvaa energiaa omaan sisäiseen sähköverkkoon

Hankkeen perusajatuksena on tuottaa uusiutuvaa energiaa R-Yrityspuiston sisäiseen sähköverkkoon.

– Ajatuksena on vähän sama, kuin mikrotasolla ajatellen laittaisi aurinkopaneelit oman talonsa katolle. Tässä aurinkopaneelit asennetaan kuitenkin koko kiinteistöryhmän alueelle ja siellä toimivien yritysten käyttöön, Vikke Saarelainen kuvailee.

Saarelaisen mukaan R-Yrityspuiston hanketta lähdetään toteuttamaan vaiheittain, jonka ensimmäisessä vaiheessa jo olemassa olevan tehtaan 1,3 hehtaarin laajuisia kattorakenteita hyödynnetään aurinkopaneeleiden asentamiseen.

– Kun ymmärrämme R-Yrityspuiston energiatarpeet, voimme tuottaa lisää aurinkoenergiaa. esim. erillisen puistokentän avustamana, jonka kautta pystytään tuottamaan hyvinkin merkittäviä määriä aurinkoenergiaa.

Saarelainen mainitsee, että Recion on hyvin merkittävä energiankuluttaja, koska se tekee teollista hitsausta.

– On hyvin tärkeää myös yrityksen kehittämisen kannalta, että pystymme löytämään energiaa säästäviä ratkaisuita – niin hinnaltaan kuin myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

Jari Salo lisää, että Recionilla tehdään hitsaavaa työtä, mutta myös lämpökäsittelyä ja -taivutusta, joten tehtaalla käytetään hyvin merkittäviä virtamääriä.

– Uudella aurinkopaneelitekniikalla pystytään tuottamaan energiaa, jota voidaan hyödyntää meidän toiminnassa.

Aurinkoa ja tuulta

– Uusiutuvaa energiaa ajatellen, Suomessa niihin luetaan aurinko ja tuuli sekä vesivoima. Tuulivoimaintegraatio keskelle keskustaa ei ole mahdollista, eikä käytännössä järkevääkään. Jos tätä hanketta ajatellaan Vierivoiman kannalta, se tulee olemaan vahvasti aurinkovoittoinen, joka tulee olemaan meidän pääenergianlähde tässä kohteessa. Aurinkoenergia on siinä mielessä hieno energiantuotantomuoto, että se on hyvin huomaamatonta ja se soveltuu hienosti myös asutuskeskuksiin, Vikke Saarelainen perustelee.

Jos laitetaan tuuli- ja aurinkoenergia yhteen, saavutetaan kokonaisuus, jossa aurinko tukee Saarelaisen mukaan valtavan hyvin tuulen tuotantoa.

– Suomessa tuulee talvikausina enemmän ja taas kesällä aurinko paistaa vähän enemmän. Tämä mahdollistaa uusiutuvan energian hyvinkin tasaisen ja läpi vuoden jatkuvan tuotannon.

R-Yrityspuistonkin tapauksessa tullaan Saarelaisen mukaan keskustelemaan akkuratkaisuista, joilla pystytään balansoimaan vartti- tai tuntitaseen sähkönheilahteluita.

– Akkuratkaisuilla voidaan tuoda nopeaa energiaa tuotannossa syntyviä tehopiikkejä varten.

Saarelainen toteaa, että R-Yrityspuiston saarekeajattelussa pystytään rakentamaan ympäristö, joka on käytännössä energiaomavarainen, joka tukee myös suomalaista huoltovarmuutta.

– Kaikissa tilanteissa pystymme toteuttamaan tuotantoa luotettavasti ja turvallisesti, jonka kautta voimme varmistaa Oy Suomi Ab:n etua ja toimintavarmuutta.

Vierivoima-hanke on Ylivieskalle tärkeä askel kohti HINKU-tavoitteita

– Kaupungin näkökulmasta tämä on erityisen tärkeä hanke, koska olemme Ylivieskassa HINKU-kuntaverkostossa (hiilineutraali kunta) sitoutuneet valtuuston päätöksellä 80 %:n päästövähennykseen vuoden 2007-tasosta vuoteen 2030 mennessä. Viimeisin varmistettu luku oli -28 % ja asukasta kohden se oli -36 %, koska Ylivieskan kaupungin väkiluku on tarkastelujakson aikana kasvanut. Tämä R-Yrityspuiston yhteishanke tukee loistavasti myös tätä meidän ilmastotavoitetta, Maria Sorvisto painottaa.

Jari Salo mainitsee Recionin valmistamista teollisuuden putkistoratkaisuista, jotka menevät monessa tapauksessa bioenergialla toimiviin laitoksiin.

– On tärkeää että näiden putkistojen valmistuksessakin tähdätään hiilineutraalisuuteen.

Yhteinen ponnistus, josta hyötyy koko seutukuntaa

– R-Yrityspuiston hanke on meidän kolmen toimijan yhteinen ponnistus, joka on merkityksellinen koko seutukunnalle, ajatellen alueen teollisuutta sekä alueelle suuntautuvia uusia investointeja. Tulemme varmasti siirtymään vetytalouteen arvioitua nopeammin, johtuen vallitsevista geopoliittisista tilanteista. Tämä voi mahdollistaa jopa kokonaan uudenlaisen teollisen toiminnan Ylivieskassa, Vikke Saarelainen visioi.

Jari Salo jatkaa, että Suomessa on meneillään isompiakin vetyhankkeita, joten odotettavissa on iso energiamurros.

– Mikä sen mukavampaa, että Ylivieska on varmasti energiamurroksen yhtenä keihäänkärkenä.

Vikke Saarelainen toteaa, että jos Suomessa halutaan siirtyä vety-yhteiskuntaan, se tapahtuu tyypillisesti isosta pieneen.

– Me näemme, että se voi tapahtua myös pienestä isoon. Ylivieska on nyt hyvä esimerkki, miten pystymme kiihdyttämään vetytaloutta tulevaisuudessa myös pienestä isoon.

Maria Sorvisto on yhtä mieltä, että R-Yrityspuiston kaltaiset hankkeet voivat olla myös kansantalouden kilpailukyvyn näkökulmasta merkittäviä tekijöitä.

– Olemme ennenkin tehneet Ylivieskassa rohkeita ratkaisuita. Jopa se, että meille on tullut aikoinaan rautatie, on vaatinut päättäjiltämme visionäärisyyttä. Olemme tällaisissa asioissa rohkeasti mukana.

www.ylivieska.fi

skartagroup.fi

www.recion.fi