LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Energiatalo Järvi tarjoaa kokonaisvaltaisia lämmitys- ja energiaratkaisuja

Digipalvelut
24.09.2021 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen

Lämmitysmuodon valinta vaikuttaa ratkaisevasti asumisviihtyvyyteen ja asumiskustannuksiin. Esimerkiksi maalämpö- ja ilmalämpö-järjestelmät soveltuvat mainiosti monenlaiseen käyttöön. Ilmalämpöpumppuja on ollut markkinoilla jo useita vuosia ja tällä hetkellä Suomessa myydään ennätysmäärä ilmalämpöpumppuja vuodessa.

Energiatalo Järvi Oy:n toimitusjohtaja Ari Järvi sanoo, että lämmitysjärjestelmän valinta on tärkeää, koska kyse on kauaskantoisesta päätöksestä, jolla on merkitystä talon koko käyttöiän ajan. Lämmityksen pitäisi mukautua vuosien saatossa elämäntilanteiden ja arvostusten sekä yhteiskunnan suosimien energiamuotojen muutoksiin.

Turvallinen ratkaisu tulevaisuuteen

- Erityyppisten lämpöpumppujen suosio omakotitalojen ja muidenkin kiinteistöjen energianlähteenä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, suurelta osin siksi, että osaaminen alalla on nykyään huippuluokkaa ja näin ollen myöskin luottamus lämpöpumppuihin on vahvistunut, Ari Järvi toteaa ja jatkaa:

- Energian hinnan nousua pidetään hyvin todennäköisenä koska ympäristöarvot ovat kasvaneet voimakkaasti ja valtakunnallisten päästövähennystavoitteiden mukaan pientaloasukkaita kannustetaan luopumaan fossiilisista polttoaineista. Se vaikuttaa lämpöpumppujen menekkiin merkittävästi ja työtä lisäävästi, Järvi toteaa.

Ratkaisukeskeinen, asiakkaistaan välittävä yhtiö

Energiatalo Järvi on salolainen perheyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia lämmitys- ja energiaratkaisuja, kuten suunnittelua, myyntiä, asennusta ja huoltoa. Lisäksi yrityksen yhtenä osa-alueena on ilmanvaihtokanavien puhdistus. Yrityksen palveluksessa on 21 henkilöä. Yritys on toiminut jo vuodesta 1964 lähtien. Vuonna 2019 toiminta siirtyi täysin energiapuolelle.

- Vuodesta lähtien 1999 yrityksen ohjelmaan tuli ilmalämpöpumput ja vuodesta 2005 lähtien myös ilmavesi -ja maalämpöpumput. Lisäksi yrityksen palveluihin kuuluvat aurinkosähköjärjestelmät. Yhä enenevässä määrin teemme kotitalouksien ilmastointikanavien puhdistuksia, Järvi mainitsee.

- Toimimme pääasiassa Turun ja Salon seudun talousalueilla. Yksityistaloudet ovat meidän suurin asiakasryhmämme, lisäksi palvelemme teollisuuden ja kaupan alaa sekä taloyhtiöitä. Laajasta palvelumallistamme etsimme kullekin kiinteistölle sen omistajien ja käyttäjien näkökulmasta toimivimman ja energiatehokkaan kokonaisratkaisun, jossa voidaan yhteen sovittaa automaation ja kiinteistön käyttäjien toiminnat, Järvi määrittelee.

Ilmalämpöpumppu on energiataloudellisesti edullinen ja lämmityskustannuksia säästävä laite

- Ilmalämpöpumppu on kodin tai pienemmän liiketilan lämmitykseen ja viilennykseen tarkoitettu, muista lämmitys- ja ilmastointijärjestelmistä riippumaton laitteisto. Kylmällä vuodenajalla, kun tarvitaan lämmitystä, voidaan ilmalämpöpumpulla kompressori- ja kylmätekniikan avulla tuoda lämpöä ulkoa sisälle, Taloudellisesti tehokkaimmin se toimii huonekohtaisen suoran lämmityksen rinnalla. Oikein mitoitetulla ilmalämpöpumpulla voi säästää lämmityssähkön kulutuksesta noin 30-50 %, Järvi selvittää.

- Ilmalämpöpumppu on energiataloudellisesti edullinen ja lämmityskustannuksia säästävä laite, joka lämmittää, poistaa kosteutta, puhdistaa ja kesällä myös jäähdyttää huoneilmaa ja näin ollen parantaa energiataloutta ja asumisen viihtyisyyttä. Oikein mitoitetulla ilmankiertoon perustuvalla ratkaisulla saavutetaan merkittäviä säästöjä lämmön- ja kosteudenhallintakuluissa sekä huomattava parannus sisäilman laadussa, Ilmalämpöpumppuja voi käyttää kaikenlaisissa kiinteistöissä. Pumppuja asennetaan kaikenlaisiin asuin-, vapaa-ajan-, toimisto- ja liikekiinteistöihin - sekä uusiin että vanhoihin rakennuksiin.

Järvi kertoo, että myös kerrostalokohteissa hyödynnetään yhä enenevässä määrin lämpöpumpputekniikkaa mm. poistoilman hukkalämmön talteenotossa ja toisaalta enenevissä määrin ilmalämpöpumppuja asuntojen jäähdytyksessä.

Maalämmöllä lämmön säätelyä ympäri vuoden

- Maalämpö on uusiutuva ja halpa energiamuoto, jota kyetään nykyään hyödyntämään erittäin tehokkaasti. Kesäisin auringonlämpö varastoituu maahan ja kallioperään, sekä vesistöihin auringonpaisteen, lämpimän ilman ja sateiden kautta. Talvella pohjoisella pallonpuoliskolla auringon lämmittävä vaikutus on mitätön, jonka vuoksi auringon energiaa hyödynnetään lämpimän maaperän ja kallioperän avulla. Maajäähdytyksestä käytetään myös nimeä passiivijäähdytys, maakylmä ja maaviileä.

- Maalämpö lämmitysmuotona on sitä edullisempi mitä enemmän lämmitysenergiaa rakennuksessa kuluu. Vuosittainen säästö on merkittävä erityisesti suurissa rakennuksissa. Maalämpöpumppu voidaan asentaa lähes kaikkiin rakennuksiin, joissa on vesikiertoinen patteri- tai lattialämmitys. ja nykyään se asennetaankin lähes 60 % uudisrakennuksista, Järvi kertoo.

- Asennamme Nibe- ja AlphaInnotec-merkkien maalämpöpumppuja uudiskohteisiin sekä olemassa oleviin rakennuksiin. Ammattilaisemme palvelevat kaikissa lämpöpumppukysymyksissä ja auttavat valitsemaan juuri oikean kokonaisuuden.

Aurinkosähkö on luonnollinen tapa sähköistää

- Uusin palvelumme, aurinkoenergia, otettiin ohjelmaan muutama vuosi sitten, Järvi toteaa ja jatkaa:

- Aurinkoenergia on uusiutuvaa ja puhdasta sekä asennuksen jälkeen ilmaista energiaa. Aurinkoenergia on jo nyt yhä tärkeämpi energianlähde. Nykyisin aurinkoenergian teknologiat kehittyvät nopeasti, mikä lisää niin yritysten kuin yksittäisten kansalaisten kiinnostusta. Aurinkoenergiaa voi hyödyntää omakotitaloissa, yritysten toimitiloissa, maatiloilla ja vapaa-ajan asunnoissa. Myös sähköautojen lisääntyminen vaikuttaa aurinkoenergian ja sitä kautta aurinkopaneelien kysyntään positiivisesti, Ari Järvi toteaa.

Artikkeli on julkaistu Turun seudun Yritysmaailma -lehdessä 3/2021.