LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Granlund Joensuu Oy – yli 10 vuotta vastuullista taloteknistä suunnittelua

Digipalvelut
22.04.2020 | Yrityselämässä tapahtuu
Granlundilla on ollut aluetoimisto Joensuussa vuodesta 2009 lähtien, joten yhtiö on ollut Joensuussa läsnä jo yli kymmenen vuotta. Vuoden 2020 alusta Granlund Joensuu Oy:n palveluvalikoimaan on kuulunut myös rakennuttamistoiminta.– Rakennuttamisen palveluissa meillä työskentelee kaksi rakennusteknisen taustan omaavaa henkilöä. Talotekniikkataustaisia henkilöitähän meillä tämän rakennuttamis- ja valvontatoiminnan parissa on toiminut useampia jo pitkään. Tarkoitus on pystyä palvelemaan asiakkaita entistä paremmin erityisesti korjausrakentamisen hankkeissa, toteaa Granlund Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pesonen.Uuden rakennuttamispalvelun lisäksi Granlund Joensuu Oy tarjoaa tuttuun tapaan LVIA- ja sähkösuunnittelua sekä mm. kiinteistö- ja energiakonsultoinnin palveluita. Asiakkaita ovat alueen merkittävät rakennuttajat julkisella sektorilla, kaupassa, palveluissa ja teollisuudessa.Kuntien ja valtion yksiköt, kuten Senaatti-kiinteistöt ja Suomen yliopistokiinteistöt, liiketilojen rakentajat sekä teollisuusyritykset ovat merkittäviä asiakkaita. – Olen työskennellyt myös Etelä-Suomessa ja huomannut, että Pohjois-Karjalassa on hyviä, vaativia asiakkaita, jotka tietävät mitä haluavat ja odottavat, että suunnittelijat toimivat laadukkaasti ja vastaavat tekemisistään. Olemme asiakaspalveluyritys ja asiantuntijoina osa asiakkaiden suunnitteluprosessia.Granlund Joensuu Oy on Granlund-konsernin sisällä itsenäinen tytäryhtiö, joka tuottaa palveluita kiinteistöjen koko elinkaaren ajalle, eli suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon. Joensuun toimistossa työskentelee 42 ammattilaista: LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelijoita sekä energialaskennan, kiinteistöjen ylläpidon konsultoinnin sekä rakennuttamisen osaajia.Granlund-konserni on myös ohjelmistotalo, joka on kehittänyt mm. Granlund Manager -ohjelmiston. Se on tehokas kiinteistöjohtamisen ja -ylläpidon työkalu, joka on vahvasti käytössä yhtiön paikallisilla kumppaneilla, kuten mm. Joensuun kaupungilla, Siun Sotella ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymällä.Korjausrakentamisen osaajaAnssi Pesonen kertoo, että yli puolet Granlund Joensuu Oy:n kohteista on korjausrakentamista. – Talotekniikan näkökulmasta korjausrakentaminen edellyttää toisenlaista ammattitaitoa ja osaamista kuin uudisrakentaminen. Kohteet ovat työläämpiä ja mielenkiintoisempia kuin uudisrakennukset, koska uudet järjestelmät on sovitettava vanhaan rakennukseen ja aiemmin tehtyihin ratkaisuihin.– Suunnittelijalle korjausrakentaminen on mukavaa työtä. Pelkkä ruudun ääressä istuminen ei riitä, vaan on mentävä konkreettisesti itse paikan päälle. Kaikenlaiset yllätykset esim. lähtötietojen paikkansa pitävyydessä ovat enemmän sääntö kuin poikkeus.Granlund Joensuu Oy vastaa esim. Pohjois-Karjalan keskussairaalan E-siiven peruskorjauksen taloteknisestä suunnittelusta. E-siivessä toimivat kuvantamiskeskus, kirurgian poliklinikka ja tähystysyksikkö, leikkaussalit, heräämö, leikkaukseen kotoa -yksikkö (LEIKO), synnytyssalit, äitiyspoliklinikka sekä teho-osastot. Peruskorjatun E-siiven on tarkoitus olla valmis vuonna 2025, peruskorjattavaa rakennusalaa on yli 20 000 m².Suomalainen, toimivan henkilöstön omistama konserniGranlund on talotekniikkasuunnittelun, kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultoinnin sekä ohjelmistojen asiantuntijakonserni – suomalainen, toimivan henkilöstön omistama yritys. Paikallisen omistuksen osuus alueyhtiöissä on huomattava.Granlund on perustettu vuonna 1960, ja konsernissa työskentelee nykyisin yli 1 000 asiantuntijaa. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja konsernilla on Suomessa 23 toimistoa. – Granlund laajentaa toimintaansa. Tänä vuonna on avattu Mikkelin toimisto, kun siellä pääpaikkaansa pitävästä Suomen Controlteam Oy:stä tuli yrityskaupalla osa Granlund-konsernia. Suomen Controlteam on vahva rakennuttajatoimija. Toukokuun alusta alkaen yhtiöstä tulee Granlund Mikkeli Oy, kertoo Anssi Pesonen.Granlund on Suomessa johtava yritys kaikilla palvelualueillaan. Yhtiö panostaa uusien energiaratkaisujen, toimialoja tukevien ohjelmistojen sekä integroidun suunnittelun kehittämiseen. – Vahvan ja arvostetun konsernin tuki ja resurssit ovat tärkeitä myös Joensuun toimiston kehittämisessä. Suunnittelussa voimme tarvittaessa käyttää koko konsernin resursseja, toimistot tekevät paljon yhteistyötä. Se on nykyisessä intensiivisessä suunnittelussa eduksi, kun tekijöiden tarve vaihtelee nopeasti eri alueilla.– Meillä on suunnittelussa vakiintunut ja käytännössä koeteltu toimintamalli. Määrittelemme asiakkaidemme kanssa tavoitteet, joiden toteutumista seurataan rakentamisen joka vaiheessa. Granlund luottaa tiimityöskentelyyn, kaikissa töissämme on mukana useita asiantuntijoita, jotka työskentelevät toisiaan tukien. Projektit jatkuvat katkoitta ja joustavasti.Huomio rakennustuotannon tehokkuuteenGranlund-konsernissa on havaittu, että rakennustuotannon tehokkuus ei ole juurikaan kehittynyt viime vuosina ainakaan siinä mittakaavassa kuin muut teollisuuden alat. Konserni suunnittelee syventyvänsä ongelman korjaamiseen.– Tehokkuuden parantaminen vaatii toimia rakennusalan sisällä. Granlund-konsernille kyseessä on iso strateginen valinta. Pyrimme etsimään uusia toimintamalleja, joilla voitaisiin tehokkuutta edistää. Kivijalkamme on taloteknisessä osaamisessa sekä suunnittelussa ja konsultoinnissa. Tilastojen mukaan tehostumista on tapahtunut juuri suunnittelussa. Siinä käytetään digitaalisia työkaluja, tietomallinnusta ja jopa suunnittelun automaatiota, jossa kone tekee asioita itsenäisesti. Digitaalista timpuria tai putkimiestä ei kuitenkaan ole olemassa, joten digitalisaatio ei läpäise koko rakennustuotannon ketjua, Anssi Pesonen selvittää.– On olemassa näyttöä siitä, että suunnitteluun panostaminen tuo hankkeille kokonaishyötyä ja tehokkuutta. Kun suunnittelulla on käytössään hyvä osaaminen ja modernit työvälineet, voidaan toteuttajille antaa paremmat työohjeet ja tehdä esivalmisteluja jo tehtaissa. Myös työmaiden tuotannon ohjaus ja johtaminen saa hyötyjä tarkemmalle ja laadukkaammalle tasolle viedyistä suunnitelmista.Artikkeli on julkaistu Pohjois-Karjalan Yritysmaailma -lehdessä 2/2020.