Pyydä tarjous

Iisalmen kaupungin elinkeinojohtaja Terho Savolainen: "Iisalmi – maailman ensimmäinen kiireneutraali seutukaupunki 2025"

Digipalvelut
19.05.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Iisalmi on samaan aikaan sekä kokoaan suurempi kansainvälisen osaamisen paikka, että ihmisenmyötäinen sujuvan arjen kaupunki. Iisalmessa on ymmärretty, että kiire ei tee hyvää ihmisille eikä työn laadulle. Turhasta kiireestä on inhimillisen ja taloudellisen menestyksen vuoksi tärkeää pyrkiä eroon. Iisalmi kokee, että sillä on vahvuuksia, joilla se voi toimia esikuvana turhan kiireen karkotuksessa: kaupunki aikoo pienentää kiirejalanjälkeään kiireneutraaliksi vuoteen 2025 mennessä.

Kiire on huono isäntä

Tutkimustenkin mukaan yhä useampi suomalainen kokee työssään jatkuvaa kiirettä ja kuormitusta. Lopulta jatkuva stressi johtaa sairastumiseen. Iisalmen kaupunki yhdessä By Iisalmi -verkoston yritys- ja oppilaitoskumppaneiden kanssa on päättänyt vastata työelämän kasvaviin paineisiin pyrkimällä maailman ensimmäiseksi kiireneutraaliksi seutukaupungiksi vuoteen 2025 mennessä.

- Kaupunkimme on tunnettu paitsi menestyvistä yrityksistään, myös lupsakasta elämäntyylistään. Olvin, Ponssen tai Genelecin tapaiset yritykset ja seudun oppilaitokset mahdollistavat kansainvälisen huippu-uran luomisen Ylä-Savon luonnonkauniissa maisemissa ja seutukaupungin lämminhenkisessä ympäristössä. Tavoitteemme on tuoda kiireneutraalius näkyväksi osaksi koko toimintakulttuuriamme, kommentoi Iisalmen elinkeinojohtaja Terho Savolainen.

Elinkeinoelämä on Iisalmen alueella tärkeä työllistäjä, ja menestyvät vientiyritykset näkyvät vahvasti seutukeskuksen katukuvassa.

- Tällä hetkellä elinkeinoelämän vire on kohtalaisen hyvä, vaikka kohonneet kustannukset haastavatkin yrityksiä ja kuluttajia monella tapaa. Teollisuudessa puolestaan on haasteita edelleen komponenttien saatavuudessa. Ukrainassa käytävä sota toi uuden kriisin ainekset monille aloille. Toisaalta työvoiman rekrytoinnissa on edelleen omat haasteensa, vaikka kasvuvauhti ei ihan ennätystasolla olekaan, Terho Savolainen kertoo.

Aktiivista elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa

- Iisalmen kaupungilla on elinvoimapalveluiden yksikkö, jossa työskentelee tällä hetkellä yli 30 henkeä. Yksikön vastuulla on yrityspalveluiden tarjoaminen, kaupunkimarkkinointi ja viestintä, kehittämishankkeet, työllisyyspalvelut sekä maahanmuutto- ja pakolaispalvelut, Savolainen kertoo ja jatkaa:

- Tuemme yrityksiä kaikissa elinkaaren vaiheissa uuden yrityksen perustamisesta alkaen. Kauttamme saa tukea kasvun vaatimien investointien rahoitushakemuksiin tai vaikka omistajanvaihdoksiin. Olemme myös mukana valtakunnallisessa työllisyyskokeilussa, jossa yli 1000 työnhakija-asiakasta siirtyi kaupungissamme TE-toimistosta meidän työllisyyspalvelujen asiakkaaksi. Hanketoiminnalla kehitämme yrityspalvelujen tarjontaa, työllisyystoimia ja muita strategisesti tärkeitä toimintoja yli 10 kehittämishankkeella tälläkin hetkellä. Päätöksenteossa huomioimme aina yritysvaikutukset ja käytössä on aktiivinen vuoropuhelumalli paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa.

Yrittämisen edellytykset kohdallaan

Savolainen kertoo, että Iisalmi tarjoaa valmiin kasvuympäristön useiden eri alojen yrityksille ja paikallisiin verkostoihin pääsee nopeasti mukaan kaupungin yrityspalvelujen tuella.

- Tonttitarjontaa ja toimitiloja löytyy nopeasti ja edullisesti eri puolilta kaupunkia. Erityisesti metalli- ja puualojen yrityksille on Iisalmessa hyvät sijoittumisedellytykset. Alueen seutukeskuksena kaupunkiin on sijoittunut runsaasti myös eri palvelualojen toimijoita sekä erikoiskauppoja, vaikkakin asiointikäyttäytymisen muututtua keskusta-alueelle on jäänyt jonkin verran tyhjää liiketilaa. Olemme kuitenkin jo käynnistäneet kehittämistoimia keskustan elinvoiman lisäämiseksi.

- Iisalmen elinkeinoelämän menestymismahdollisuudet globaalissa kilpailussa perustuvat laadukkaisiin huipputuotteisiin, teknologiseen edelläkävijyyteen, luotettavuuteen ja ylivoimaiseen yhteistyöhön, Savolainen linjaa.

Savolaisen mukaan yritysten välisessä yhteistyössä voidaan löytää uusia ulottuvuuksia, jotka palvelevat seudun kehittämistä.

- Aktiivisella vuoropuhelulla alueen toimijoiden kesken etsitään yhdessä kehitettäviä asioita, joita kukaan ei yksin voi viedä eteenpäin. Osaavan työvoiman saantia ja työmarkkinoiden toimivuutta voidaan edistää hyödyntämällä alueen hyvää mainetta, täällä jo olevien yritysten ja osaajien tarinoita sekä tehostamalla työllisyyspolitiikan hoitoa.

By Iisalmi – näkyviä tekoja yhteisen hyvän eteen

Elinkeinojohtaja Terho Savolainen johtaa myös Iisalmen kaupunginBy Iisalmi -brändihankkeessa markkinointia.

- By Iisalmi -yhteismarkkinointi on yli 30 paikallisen työnantajan yhteistyötä, jossa yhteistyöllä parannetaan Iisalmen alueen imagoa ja houkutellaan alueelle uutta työvoimaa ja asukkaita. Toimijoiden yhteinen brändityöryhmä tekee vuosittain markkinointisuunnitelman, jonka pohjalta tehdään yhteismarkkinoinnin vaikuttavia toimenpiteitä eri kanavissa valtakunnallisesti ja paikallisesti, Terho Savolainen kertoo.

www.iisalmi.fi

Kuvalähde: Iisalmen kaupunki