Investointien määrä kasvussa Varsinais-Suomessa

Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus
03.05.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Varsinais-Suomen taloudessa nähdään jo positiivisia merkkejäkin, vaikka eri toimialojen kasvuodotuksissa on suuria eroja. Yritysten tulevaisuuden odotukset ovat kohentuneet ja investoinnit kasvussa. Tietotekniikka-alalle, kaupan alalle, palvelualoille ja teollisuudelle odotetaan positiivista tulosta vuodelle 2024.

Varsinais-Suomen tuoreessa maakuntaennusteessa koetaan talouden viimevuotinen pohjakosketus jo ohitetuksi, ja yrityselämän odotukset ovat selkeästi kohentuneet. Toimialojen välisissä kasvuodotuksissa nähtiin maakuntaennusteessa merkittäviä eroja. Liikevaihdossa selkeästi korkeimmat odotukset ovat ladattuna tietotekniikka-alalle, mutta myös kaupanalalla, palvelualoilla ja teollisuudessa odotetaan positiivista vuotta 2024. Latteimmat odotukset nähdään rakennusalalla ja kuljetusalalla.

Investointien määrä on ollut Varsinais-Suomessa ilahduttavassa kasvussa, vaikka muualla maassa tilanne näyttääkin synkemmältä. Tilanne on huomattu mm. Finnveralla, jossa kerrotaan varsinkin pk-yrityksissä investointihalukkuutta löytyvän. Turun alueelle sijoittuvista hankkeista voidaan mainita esimerkiksi kaivoskonevalmistaja Sandvikin investoinnit uuteen tehtaaseen Turkuun, teollisuuden robotteja valmistavan Yaskawa Finlandin panostukset uusiin tuotantotiloihin Lietoon ja muoviteollisuuden sopimusvalmistaja Okartekin päätös rakentaa uusi tehdas Kaarinaan. Kupliva investointi-innokkuus on aika lailla ristiriidassa tuoreen maakuntaennusteen arvion kanssa.

Rakentaminen Varsinais-Suomessa muuta maata vilkkaampaa

Rakennusmarkkinoiden odottama ei Varsinais-Suomen tuoreen maakuntaennusteen valossa näytä hyvältä tälle vuodelle. Poikkeuksellisen nopeasti noussut korko- ja kustannustaso, asuntokaupan hiljaiselo sekä luottopolitiikan tiukentuminen ovat iskeneet etenkin asuntorakentamiseen.

Korjausrakentaminenkaan ei näytä paljon madaltavan uudisrakentamisessa kohdattua kuoppaa sen laskettua voimakkaasti lähes koko viime vuoden. Kaikesta huolimatta täytyy huomioida, että rakentaminen on muuttovoittoisessa Varsinais-Suomessa edelleen korkeammalla tasolla kuin maassa yleisesti ja siksi rakennusalalla koetaan myös kroonista pulaa tietynalaisista osaajista.

Vauhdilla kasvavassa Turussa ja muuallakin maakunnassa rakentaminen keskittyy joidenkin infrahankkeiden lisäksi lähinnä julkisten hankkeiden kuten päiväkotien ja koulujen kunnostamiseen ja rakentamiseen, vaikka isoja hankekokonaisuuksia oven takana jo odottaakin.

Alueella on suunnitteilla useita vihreän siirtymän energiahankkeita

Vihreän siirtymän energiahankkeista maakunnassa on eniten julkisuudessa paistatellut Naantalin vihreän vedyn voimalaitos, joka on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin. Hankkeen takana olevan Green North Energyn on tarkoitus saada hanke maaliin ja tehdas toimintaan mahdollisesti jo vuonna 2026.

Turkulainen yritys on tehnyt myös aiesopimukset kahden vastaavan voimalaitoksen toteuttamisesta Kemiin ja Poriin. Pöytyälle on suunnitteilla jätti-investointi biokaasulaitoksen muodossa, joka kuuluisi kokoluokassaan Suomen suurimpiin. Suunnitellun alla olevia aurinkopuistohankkeita on maakunnassa todella runsaasti, joista suurin on rakentumassa Uudenkaupungin Kalantiin.

Teknologiateollisuudella on pessimistiset tulevaisuuden näkymät

Varsinais-Suomen teknologiateollisuudessa vallitsee melko pessimistinen näkymä tulevaisuuteen. Globaalisti sekavana jatkuva tilanne sotineen ja korkeine korkoineen ei myöskään luo hirveän otollista tilannetta uusien investointien tekemiselle. Osalla maakunnan yrityksistä on silti kohtuullisen hyväkin tilanne tällä hetkellä, mutta monet ovat joutuneet turvautumaan työvoimansa lomauttamisiin.

Tuoreessa teknologiateollisuuden talousnäkymiä käsittelevässä raportissa kuitenkin uskotaan, että taloutta uhannut pahin skenaario pysytään välttämään ja vaikean alkuvuoden jälkeen suhdanteet lähtevät pikkuhiljaa paranemaan.

Maakunnan teknologiateollisuuden kärkiyrityksistä Valmet Automotive painiskelee autoalan kansainvälisen matalasuhdanteen kanssa ja Meyer Turku odottaa koronaa seuranneen ”tilaustulpan” auki saaneen risteilijäbisneksen poikivan tilauskirjoihin jatkoa myös Turun telakalle.

Lääkealalla menee hyvin

Lääkealalla menee kohtuullisen hyvin ja osalla alan isoista toimijoista jopa vahvasti. Uusia tehtaita rakentuu, ja Turkuun perustettu lääkekehityskeskus tullaan tänä vuonna polkaisemaan kunnolla käyntiin. Valtaosa Suomessa kehitetyistä lääkkeistä on kehitetty juuri Turun alueella, jota keskuksen toiminta hyvin tukee.


Tekstilähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä