Pyydä tarjous

Kirjanpito- ja verotuskysymykset askarruttavat tuoreita yrittäjiä eniten

Kuvituskuva, lähde: Pexels
Kuvituskuva, lähde: Pexels
14.12.2022 | Yrityselämässä tapahtuu

Yli neljäsosa aloittavista yrittäjistä kokee taloudenhallintaan liittyvät haasteet hidasteena oman liiketoiminnan menestykselle. Etenkin kirjanpitoon ja verotukseen liittyvät kysymykset koetaan vaikeiksi, osoittaa OP:n tuore kyselytutkimus (30.11.2022).

OP Ryhmän PK-yrittäjille suunnatun, pienyrittäjien taloudenhallinnan taitoihin keskittyvän kyselytutkimuksen mukaan kirjanpitoon ja verotukseen liittyvät kysymykset mietityttävät uusia yrittäjiä eniten. Yli neljäsosa vastaajista koki yrityksen taloudenhallintaan liittyvien haasteiden tai osaamisen puutteen hidasteeksi oman liiketoiminnan kehitykselle.

– Yrittäjän yksi tärkeimmistä kyvyistä on tunnistaa oman yrityksen talouden tila ja kyky suunnitella sitä. Tämä on kokemuksemme mukaan yksi tärkeimmistä yrityksen alkuvaiheen onnistumista ja tulevaa kasvua tukevista asioista, kertoo OP:n PK-yrityksistä vastaava johtaja Heikki Peltola.

– Koen huolta siitä, että juuri nämä kysymykset koetaan haasteellisiksi. Meidän tulee tukea yrittäjien talousosaamisen kehittymistä kaikin mahdollisin tavoin, jotta saamme maahamme lisää kasvavia ja työllistäviä yrityksiä. Tälle on etenkin nyt kova tarve, Peltola painottaa.

Puhelinhaastatteluina suoritettu kyselytutkimus toteutettiin yhteensä 140 yrittäjälle, joilla on takanaan liiketoimintaa 0–3 vuoden ajalta. Toimialoina tarkasteltiin kauppaa, rakentamista ja palveluja.

Miksi pienyrittäjän kannattaisi käyttää tilitoimistopalveluita?

Ensinnäkin siksi, että kirjanpito tulee tehtyä oikein. Yrittäjän ei tarvitse huolehtia siitä, että kirjanpito on lakien ja asetusten mukainen. Kirjanpitäjä myös kertoo, mitä lakisääteisiä asioita tulee ottaa huomioon, jolloin yrittäjä välttyy ikäviltä yllätyksiltä ja turhalta stressiltä. Tilitoimistoilla on viimeisimmät tiedot säädöksistä sekä hyviksi koetut käytännöt asioiden hoitamiseksi.

Antamalla kirjanpidon ammattilaisen hoidettavaksi yrittäjä säästää aikaa. Hän voi keskittyä siihen, mitä parhaiten osaa ja minkä vuoksi on ryhtynyt yrittäjäksi – ja mistä asiakkaat maksavat. Vaikka kirjanpito olisi yksinkertaista ja tositemäärä vähäinen, kirjanpidollisten seikkojen opetteluun voi kulua paljon aikaa.

Kirjanpitäjän rahanarvoisten neuvojen ansiosta yrittäjä voi jopa säästää rahaa. Kirjanpitäjä kertoo mm. mitä kuluja verotuksessa voi vähentää ja tekee veroilmoitukset yrittäjän puolesta ajallaan, jolloin viivästysseuraamuksia ei koidu.

Tilitoimiston hankinnan myötä yrittäjä saa yleensä käyttöönsä taloushallintoon tarvittavat modernit ohjelmistot. Esimerkiksi laskujen lähettäminen ja kuittien arkistointi on hoidettava tavalla tai toisella. Sähköisessä järjestelmässä tositteet ovat tallessa vuosienkin päästä, ja järjestelmään tallennetut tiedot ovat käytettävissä myös yrityksen muita toimintoja, kuten raportointia, varten. Sähköinen taloushallinto on usein myös ajantasaisempaa ja helpottaa siten yrityksen taloustilanteen suunnittelua sekä päätöksentekoa.

Tilitoimistopalveluiden käyttäminen ei välttämättä maksa maltaita. Kirjanpitäjä ja ohjelmisto voivat olla pienyrittäjälle yllättävän edullisia. Jos kirjanpito on yksinkertaista, sen tekeminen ammattilaiselta käy nopeasti, jolloin kustannuksetkin pysyvät maltillisina.

Oman talouden ymmärtämistä ei voi ulkoistaa

OP:n kyselytutkimus osoitti, että moni aloittavista yrittäjistä on lähtökohtaisesti ulkoistanut taloushallintonsa toiminnan käynnistyessä. Jopa 69 prosenttia kertoi hyödyntävänsä ulkoisia taloushallinnon palveluja. Tämän lisäksi 34 prosenttia haastatelluista kertoi pyrkivänsä lisäämään taloushallinnon työkaluvalikoimaansa sekä automatisoimaan taloushallintoansa.

– Saatavilla olevien taloushallinnon palvelujen laaja hyödyntäminen on järkevää, mutta oman yrityksen talouden ymmärtämistä ei voi kuitenkaan ulkoistaa. On tärkeää, että yrittäjä osaa esimerkiksi suunnitella tulevaa talouden tunnuslukujen avulla. Sitä kautta hän myös osaa kysyä kirjanpitäjältä oikeita asioita ja saada paremmin tukea yrityksen kehittämiseen, Heikki Peltola sanoo.

Tekstilähteet: OP Ryhmä, Mikkelin Uusyrityskeskus

Muita uutisia