LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Ladattavien autojen valikoima laajenee ja kysyntä kasvaa

Digipalvelut
14.10.2020 | Yrityselämässä tapahtuu
Syyskuussa ladattavien henkilöautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvoi lähes 24 prosenttiin rekisteröinneistä. Kasvun taustalla on ladattavien autojen laajentunut mallivalikoima ja syksyn aikana parantunut saatavuus. Koronatilanne on aiheuttanut autoteollisuudelle tuotantokatkoksia. Ajovoima-akkujen globaalit hankintaketjut ovat herkkiä koronatilanteen aiheuttamalle häiriölle ja ladattavien autojen toimituksissa on ollut keskimääräistä enemmän viiveitä.Ladattavien autojen osuus on tammi-syyskuun aikana ollut Suomessa noin 17 prosenttia. Osuuden kasvuun vaikuttaa osaltaan myös poikkeuksellisen suuri uusien autojen kysynnän väheneminen. Ladattavien autojen toimitusajat ovat jonkin verran muita autoja pidempiä, joten nyt rekisteröidyt ladattavat autot on osin tilattu jo ennen koronatilanteen alkua.– Autoalan käyttövoimaennusteen mukaan ladattavien autojen osuus kasvaa tänä vuonna 18 prosenttiin henkilöautojen ensirekisteröinneistä. Ensi vuonna osuuden ennakoidaan kasvavan hieman nopeammin, sillä vuoden alussa on ehdotettu otettavan käyttöön täyssähköisten työsuhdeautojen veroetuus, joka tukee myös yritysten sähköautohankintoja, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.Täyssähköautojen hankintatuen kysyntä vilkastui hieman syyskuun aikana. Hankintatuesta tehtiin syyskuun aikana uusia varauksia noin 250 täyssähköauton hankintaan. Suomessa hankintatuen suuruus on 2 000 euroa ja se on rajattu ainoastaan kotitalouksien autohankintoihin. Maltillisen tukitason takia vuosina 2018–2021 voimassa olevan tuen budjetista on syyskuun loppuun mennessä varattu vasta hieman alle neljännes.Myös monissa muissa Euroopan maissa on otettu käyttöön kannusteita ladattavien autojen kysynnän lisäämiseksi. Yleisimmin hankintakannusteet liittyvät ladattavien työsuhdeautojen verokannusteisiin tai kotitalouksille ja yrityksille suunnattuihin hankintatukiin. Saksassa täyssähköautojen hankintatukea nostettiin elvytystoimena kesäkuun alussa enimmillään 9 000 euroon ja ladattavan hybridin hankintatukea enimmillään 6 750 euroon.– Ruotsissa täyssähköauton hankintaa tuetaan hankintabonuksella, jonka tasoa on päätetty nostaa ensi vuonna 60 000 kruunusta 70 000 kruunuun. Ladattavien hybridien hankintabonus on enimmillään 45 000 kruunua. Myös Suomessa sähköautojen hankintatukea olisi tarpeen uudistaa nostamalla tukitasoa ja laventamalla se myös ladattaviin hybrideihin, muistuttaa toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.Artikkeli on julkaistu Helsingin Yritysmaailma -lehdessä 3/2020.