Lisää energiatehokkuutta suurilla säästöillä ja pienillä päästöillä

Facebook
19.09.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen

Osakeyhtiö lamit.fi on keskittynyt edistämään rakennusten energiatehokkuutta. Lamit.fi osallistuu rakennusten suunnittelu-, korjaus- ja rakentamisprosesseihin tuomalla viimeisintä tietoa energia- ja resurssitehokkuudesta, lainsäädännöstä ja laskentamenetelmistä.

– Säästö energiakustannuksissa parantaa yrityksen taloudellista tulosta ja luo positiivista yrityskuvaa. Pienempi energiankulutus tarkoittaa pienempiä päästöjä ja vähäisempää ympäristön kuormitusta, jolloin syntyy yhteiskunnallista hyötyä ja globaalia vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä, kertoo toimitusjohtaja, yrittäjä Ari Järvinen.

– Haluamme opastaa asiakastamme tulevaisuuden polulle. Energiansäästöön pyritään nykyisin kaikkialla, mikä on hyvä asia. Rakentamiseen tulee kenties parin vuoden päästä pakolliseksi päästötodistus, samaan tapaan kuin energiatodistus jo on.

Energiansäästöprojekti etenee asiakkaan ehdoilla

Lamit.fi:n palvelumalli on vuosien mittaan hiottu sujuvaksi yhdessä asiakkaiden kanssa. Perusajatuksena on edetä asiakkaan haluamalla tavalla.

– Jos energian säästäminen, hiilijalanjäljen pienentäminen tai hiilikädenjäljen kasvattaminen rakennuksessa tai rakentamisessa kiinnostaa, meihin kannattaa ottaa yhteyttä, Ari Järvinen pohjustaa.

– Jaamme energiansäästöprojektin osaprojekteiksi, joiden välissä kysymme aina, haluaako asiakas jatkaa. Irtautumismahdollisuus pienentää asiakkaan riskiä.

Tavoitteista lämpöselvitykseen

Ensimmäinen askel on selvittää yhdessä tavoitteet: missä ja miten paljon asiakas haluaa ja voi säästää energiaa.

– Teemme kohteessa katselmuksen joko käymällä paikan päällä tai dokumenttien perusteella. Katselmuksen perusteella esitämme asiakkaalle, millaisiin tavoitteisiin voitaisiin päästä. Tämä vaihe on ilmainen.

– Jos asiakas haluaa jatkaa, teemme kattavan lämpöselvityksen siitä, mitä käytännössä tarvitsee tehdä asetettujen energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi. Käymme selvityksen läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja varmistamme, että asiakkaalla on tieto siitä, mitä tarvitsee uudistaa tai korjata. Tässä vaiheessa on siis olemassa tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi, Ari Järvinen kuvailee.

Yleisiä keinoja ovat esimerkiksi lämpöpumppujärjestelmät tai hukkalämmön talteenotto – tai nämä molemmat yhdessä. Lämpöpumppujärjestelmät toimivat erinomaisesti sellaisissa kiinteistöissä, joissa energiankulutus on suurta. Hukkalämmön talteenotto kannattaa varsinkin esim. kylmävarastoissa ja kaupoissa, joissa on ympäri vuorokauden toimivia jäähdytyslaitteita.

– Myös jäähalleissa on suuri hukkalämmön hyödyntämispotentiaali, mainitsee Järvinen.

Valvottu toteutus

Asiakkaan niin halutessa on seuraava askel toimijoiden ja hankintojen kilpailuttaminen. Sen jälkeen kustannus- ja sopimusrakenteet ovat selvillä. Jälleen tässä taitekohdassa asiakas päättää, haluaako valita urakoitsijan. Jos haluaa, urakkaa lähdetään toteuttamaan.

– Voimme toimia urakan valvojana. Matkan varrelle hoidamme tarkastukset ja teemme yhteistyötä projektin kaikkien osapuolten kanssa. Lamit.fi:n vetämät energiaremontit toteutetaan avaimet käteen -periaatteella.

Yhteinen tilannekuva ehkäisee sekaannuksia

Lamit.fi:n toimintatapaan kuuluu, että energiansäästön ja päästöjen vähentämisen tavoitteet kirjataan sopimuksiin jo kilpailutuksen yhteydessä.

– Näin sitoutetaan osapuolet mukaan ja taataan, että hanke toteutetaan sellaisena kuin asiakas haluaa, Ari Järvinen korostaa.

– Huolehdimme, että prosessin aikana asiakas tietää koko ajan, mitä haluaa ja urakoitsija tietää, mitä täytyy tehdä asiakkaan tavoitteiden täyttämiseksi. Kutsumme tätä energiatakuuksi. Ongelmilta vältytään, kun kaikilla osapuolilla on yhtenäinen käsitys. Tarkoitus ei ole toimittaa mahdollisimman hienoja laitteistoja, vaan säästää energiaa ja vähentää päästöjä.

Keskustelu on yhteistyön perusta

Lamit.fi:n työ ei ole pelkästään teknistä, vaan oleellista on myös jatkuva vuoropuhelu energiansäästöprojektin kaikkien osapuolten kanssa.

– Aito yhteistyö on vahvuutemme, ja sitä asiakkaamme arvostavat, Järvinen toteaa.

– Me lamit.fi:ssä olemme kaikki energia-alan ammattilaisia ja insinöörejä. Esimerkiksi minulla on yli 30 vuotta kokemusta tämäntyyppisestä työstä. Perehdytämme uudet asiantuntijamme huolella lamit.fi:n asiakaslähtöiseen tapaan toimia. Asiaosaamisen lisäksi tarvitaan vuorovaikutustaitoja ja kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia.

Lamit.fi:n asiantuntemus on yritysten käytettävissä

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ari Järvinen huomauttaa, että tavoitetta ei saavuteta, ellei energiatehokkuuteen kiinnitetä huomiota.

– Nykyisin yritykset panostavat hiilineutraaliuteen ja tuovat sen myös mielellään julki. Isoilla yrityksillä on isot resurssit, mutta jos pienempi yritys haluaa toimia hiilineutraalisti, on sen selvitettävä koko toimintansa hiilijalanjälki hankinnoista tuotantoon ja markkinointiin. Se on monimutkainen ja laaja prosessi, jossa me voimme osaltamme olla avuksi. Olemme puolueeton asiantuntijataho, joka ei ole kytköksissä laitevalmistajiin tai urakoitsijoihin.

Ari Järvisen mukaan energiansäästö ja päästöjen vähentäminen kannattaisi ottaa yrityksissä haltuun johdetusti ja suunnitelmallisesti.

– Kaikki lähtee siitä, että yrityksen johto keskustelee asian selväksi ja ottaa energian säästämisen osaksi yrityksen strategiaa. Kestävän kehityksen huomioiminen nostaa yrityksen markkina-arvoa. Lamit.fi voi olla tässä mukana.

Patentit osoituksena innovatiivisuudesta

Lamit.fi on perustettu vuonna 1995. Yrityksen nimi tulee sanojen laskenta ja mittaus aluista. Laskennan avulla voidaan tuottaa tavoitteellisia suunnittelu- ja rakentamistoimenpiteitä, joilla energiankulutus saadaan kuriin. Mittaamalla todennetaan toimien onnistuminen.

Lamit.fi on suomalainen yritys ja rakennusten energiatehokkuussuunnittelun edelläkävijä. Yritykselle on myönnetty useita patentteja, ja haussa on uusiakin.

– Kaikki hakijat eivät patenttia saa, sillä patentti edellyttää innovatiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Hakuprosessit ovat pitkiä ja vaativia, Ari Järvinen muistuttaa.

lamit.fi
facebook.com/lamit.fi
[email protected]
P. 0290 303 002 (myynti)

Lamit.fi on toteuttanut mm. näiden talojen energia- ja LVISA-suunnittelun sekä hiilijalanjälkilaskennat. Kohteet ovat Sipoossa ja Espoossa. Taloissa on lämpöpumppujärjestelmät ja asuntokohtainen vesi- ja energiamittaus sekä automaatio sisältäen palo ja murtohälyttimet, sisäilman säätölaitteet monipuolisine mittauksineen. Taloista on myynnissä vielä vapaita asuntoja.


Ollaksesi hiilineutraali tarvitset seuraavia palvelujamme

Energiansäästöprojektit
Selvitykset tai katselmus johtaa parannusehdotusten toteuttamiseen. Toteutamme hankkeesi, teemme urakkasopimukset, suunnittelemme, valvomme urakan ja seuraamme, että energiansäästöt toteutuvat.

Lämpöselvitys €€€€ talteen
Lämmityslaitevertailu. Laskemme ja mitoitamme kohteesi lämmitysjärjestelmän energiakulujen minimoimiseksi. PILP-, maalämpö-, ja LTO-projektit.

Energiakatselmus
Selvittää kiinteistön merkittävimmät ja taloudellisesti kannattavimmat keinot energian säästämiseksi ja energiakustannusten vähentämiseksi.

Hiilineutraali rakennus
Laskemme rakennuksen hiilijalanjäljen sekä hiilikädenjäljen. Näiden laskennan apuna käytetään ympäristöselostetietoja

Ympäristöseloste (EPD)
Laadimme EPD:t tuotteille ja rakennuksille, esimerkiksi LEED ja BREEAM tarvitsevat EPD:n laatimista.

Energiatodistus
Laadimme energiatodistukset koko Suomeen kaikenlaisille rakennuksille.

Energiaselvitys
Rakennusluvan hakemista varten. Kaikille uusille rakennuksille sekä peruskorjaushankkeisiin, joissa haetaan rakennuslupaa.

Aurinkoselvitys
Aurinkoselvityksen avulla tiedät oikean paneelimäärän, invertterit ja muut laitteet. Laskemme paikkakuntakohtaisesti tuoton. Kilpailutamme urakkasi, joten hinta on aina oikein.

Sähköautojen lataus
Yhdistämme sähköautojen latauksen ja aurinkosähkön. Aurinkosähköllä lataat ilmaiseksi. Sähköautojen latauspisteiden hankinta. Yhteistyökumppani eTolppa.

Erikoisilmanvaihto
Suunnittelemme kohdepoistot, puhdastilat, keittiöilmanvaihdon ja rasvanpoistolaitteet. Sisäilmasta tehdään puhdasta, halutessasi nanopuhdasta. Yhteistyökumppani Genano Oy.

Rakentaminen
Suunnittelemme rakennuksesi alusta loppuun. Kerrostalot, toimistorakennukset, jäähallit. Energiatehokkaasti ja elinkaari huomioiden. Yhteistyökumppani TilaGroup Oy.

TMA eli takaisinmaksuaika
Jos takaisinmaksuaika hankkeellesi on alle 3 vuotta, se on jo liian hyvä! Joten kysy lisää.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia