LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Parkanon Tuuli Oy – uusiutuvaa energiaa paikallisesti

Digipalvelut
13.10.2021 | Yrityselämässä tapahtuu
Täältä alkaa yrityksesi tie menestykseen

Parkanon Tuuli Oy on Parkanon kaupungin, Leppäkoski Group Oy:n ja Etha yhtiön vuonna 2020 perustama hankeyhtiö. Sen tehtävänä on selvittää ja edistää tuulivoimatuotantoa Parkanon kaupungin alueella. Selvitysten perusteella Parkanon Tuuli Oy on lähtenyt suunnittelemaan tuulipuistoja Takakangas - Pihlajanharju ja Isoneva-Lylyneva alueilla. Yhtiön tavoitteena on kehittää tuulivoimaa avoimessa vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden ja maanomistajien kanssa.

Tuulivoima-ala on kehittynyt nopeasti viimeisten vuosien aikana. Erityisesti tuulivoimatekniikka on kehittynyt ja voimaloiden teho kasvanut. Tämän ansiosta tuulivoimamarkkinat ovat saavuttaneet Suomessa pisteen, jossa hankkeita suunnitellaan ja toteutetaan markkinaehtoisesti ilman julkista tukea.

- Kehitteillä olevat hankealueet, Takakangas-Pihlajaharju ja Isonevan-Lylyneva on tunnistettu soveltuvan tuulivoimalle myös Pirkanmaan maakuntakaavassa. Etha Wind Oy toimii Parkanon Tuuli Oy:n hankkeissa projektinkehityskonsulttina ja vastaa hankkeen teknistaloudellisista selvityksistä ja lupamenettelyn edistymisestä. Yhtenä Suomen johtavista tuulivoima-alan asiantuntijoista he varmistavat, että hanke on ympäristön, ihmisten ja talouden kannalta järkevä, kertoo hankekehitysyhtiön toimitusjohtaja Jukka Rönnlund.

Tuulivoimalla myönteisiä vaikutuksia

Tuuli on puhdas, ehtymätön ja kotimainen energialähde. Tuulen käyttö energian lähteenä ei tuota ympäristölle ja ihmisille haitallisia kasvihuonekaasuja tai muita ilmansaasteita. Puhtaan energian tuotanto on tärkeämpää kuin koskaan alati kasvavassa energiantarpeessa. Suomi tähtääkin hiilineutraaliuuteen vuoteen 2035 mennessä, toimien suunnannäyttäjänä muulle EU:lle, joka on sitoutunut hiilineutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä.

- Tuulivoimaloiden tekniikka on myös vuosien saatossa kehittynyt huimasti. Valmistajat ovat hyvin ympäristötietoisia ja kiinnittävät jatkuvasti huomiota siihen, että energiantuotanto maksimoidaan ja haitalliset vaikutukset, kuten melu ja varjovälke minimoidaan.

- Tuulivoimapuistot ovat monelle kunnalle merkittävä tulonlähde. Parkanon Tuuli Oy:n molemmat tuulivoimahankkeet on arvioitu tuottavan täydessä laajuudessaan jopa 600 000 euroa kiinteistöveroa Parkanon kaupungille vuodessa. Maanomistajat, joiden kiinteistöille voimalat rakennetaan, saavat tuulivoimaloista maanvuokratuloja. Myös muut lähiympäristön maanomistajat voivat saada tuulivoimapuiston toiminnasta tuloja; Voimalan roottori tarvitsee ympärilleen tuulenottoalueen, ja tämän alueen käytöstä maksetaan korvausta, sanoo Rönnlund.

Takakangas-Pihlajaharju sekä Isoneva-Lylyneva hankkeet etenevät

- Molempien tuulivoimapuistoalueiden kaavoitus on aloitettu keväällä 2021. Takakangas-Pihlajaharju hankealueelle on suunniteltu yhteensä 11 tuulivoimalaa, kokonaisteholtaan 88MV. Isoneva-Lylyneva pitää sisällään suunnitelman yhdeksästä tuulivoimalasta, joiden kokonaisteho on 72MW.

- Tuulivoimaloille ja tuulivoimapuiston sähköasemalle ollaan laatimassa yksityiskohtaisia toteutussuunnitelmia ja pyytämässä rakennuslupia Parkanon kaupungilta. Takakangas-Pihlajanharju sekä Isoneva-Lylyneva tuulivoimahankkeiden rakentamisajaksi arvioidaan 1–1,5 vuotta. Rakentamisen aikana alueen tiestöä parannetaan ja uutta tiestöä ja voimaloiden rakennuspaikkoja valmistellaan, toteaa Rönnlund.

Takakangas-Pihlajanharjun sekä Isoneva-Lylyneva hankkeissa on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Menettelyn yhteydessä on tuotettu lukuisia selvityksiä koskien muun muassa luonnonympäristöä, maisemaa ja rakennettua kulttuuriympäristöä. YVA-menettelyssä on arvioitu tuulivoimahankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja, ja vaikutuksia verrataan tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta. Tuulivoimapuistot suunnitellaan siten, että niistä ei aiheudu haittavaikutuksia asutukselle, luonnonympäristölle tai suojelukohteille.

Lisätietoa Parkanon tuulivoimahankkeista:
www.parkanontuulipuisto.fi

Artikkeli on julkaistu Tampereen seudun Yritysmaailma -lehdessä 2/2021.

Muita uutisia

Verkkosivusto käyttää evästeitä paremman selauskokemuksen tarjoamiseksi.

Tämä sivusto käyttää evästeitä palveluiden toimittamisessa, mainosten personoinnissa ja liikenteen analysoinnissa. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Verkkosivusto käyttää evästeitä paremman selauskokemuksen tarjoamiseksi.

Tämä sivusto käyttää evästeitä palveluiden toimittamisessa, mainosten personoinnissa ja liikenteen analysoinnissa. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeasetukset on tallennettu.