LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Runosmäen Lämpö kulkee hiilineutraalin energiantuotannon eturintamassa

Digipalvelut
23.09.2021 | Yrityselämässä tapahtuu

Runosmäen Lämpö näyttää lämpöpumppuratkaisullaan mallia Suomelle ja koko maailmalle, miten hiilineutraaliin energiantuotantoon päästään. Runosmäkeen vuonna 2022 valmistuva ulkoilman energiaa hyödyntävä kolmen megawatin lämpöpumppulaitos on Suomen suurin.

Turun toisiksi suurimmalla asuinalueella, Runosmäellä lämpö tullaan jatkossa tuottamaan ulkoilman energiaa hyödyntäen hiilineutraalisti. AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen myötä lämpöenergia tuotetaan maailman johtavaa teknologiaa hyödyntävillä lämpöpumpuilla.

Ratkaisuksi löytyi uutta energiatekniikkaa hyödyntävä lämpöpumppulaitos

Runosmäen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Petri Pyykkönen kertoo, että omaa lämpölaitos-hanketta on ajettu eteenpäin noin kymmenen vuotta.

- Runosmäessä on keskusteltu rakennusten lämmitykseen liittyvistä ratkaisuista jo pitkään. Syytä onkin, sillä tähän kustannuserään vaikuttaminen on avain merkittäviin säästöihin.

- Runosmäen Lämmön tavoite on ollut rakentaa omalle tontille uusi lämpövoimala, joka korvaa vanhan raskaalla polttoöljyllä toimivan lämpölaitoksen. Yhtiö on laskenut, että edullisemman energian tuottaminen itse on täysin mahdollista, Pyykkönen toteaa ja jatkaa:

- Vihdoinkin olemme päässeet toteutusvaiheeseen. Alueen asukkaille voidaan tulevaisuudessa tarjota kohtuuhintaista ja ympäristöystävällistä lämmitysenergiaa. Tarvittaessa tuotettu energia voisi olla myös seudullinen varavoimala. Kuljemme nyt Runosmäessä jopa globaalin hiilineutraalin energiantuotannon eturintamassa. Tällaista ratkaisua ei tässä laajuudessaan ole tiettävästi Suomessa aiemmin tehty, Pyykkönen toteaa tyytyväisenä.

Lämpölaitoksen toimittaa kokonaistoimituksena suomalainen Calefa Oy. Calefan AmbiHeat-lämpöpumppulaitokset tuottavat energiaa ympäristön omista lämmönlähteistä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5,5 M€ sisältäen vanhan lämpölaitoksen purkamisen ja uuden rakentamisen.

- Uudeksi vaihtoehdoksi löytyi kolmen megawatin lämpöpumppulaitos, joka tuottaa energian ilmalämmöstä. Laitoksen kahdeksan rinnakkaista lämpöpumppua riittävät kattamaan noin 70 prosenttia alueen lämpötarpeesta. Kylmällä ilmalla käytettäisiin kaukolämpöä varavoimana. Lämpöpumppulaitos säästää vuodessa noin kolme miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä, Pyykkönen selvittää.

- Uusi laitos sijoittuu Runosmäen Lämpö Oy:n tontille Stoltinkadun ja Signalistinkadun kulmaan, josta vanha lämpölaitos säiliöineen ja piippuineen on jo purettu pois. Laitoksesta ei koidu minkäänlaisia ympäristöhaittoja. Kun mitään ei polteta, niin ei tule päästöjäkään, Pyykkönen sanoo.

Innovatiivisella lämmitysratkaisulla vaikutetaan asumisen kustannuksiin

- Kysymys on asumiskustannusten kannalta suuri. Runosmäen alueelle saadaan erittäin ympäristöystävällinen energiantuotantomalli. Omavarainen energiantuotanto ja oma lämpöverkosto säilyy. Ilmalämpöpumpuilla saadaan energiaa runsaat 21 GWh vuodessa. Oma laitos merkitsee myös riippumattomuutta ja energianhinnan ennustettavuutta. Hankkeella on iso rooli tavoiteltaessa taloyhtiöiden kustannussäästöjä tai vielä konkreettisemmin, yksittäisten asukkaiden vastikesäästöjä. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin ja lämpöhävikin vähenemiseen. Lisäksi edullinen energianhinta ja CO2-vapaa energiantuotanto heijastuvat suoraan alueen arvostukseen, Petri Pyykkönen summaa muutamia uuden lämpöpumppulaitoksen etuja.

www.runosmaenlampo.fi

Asukkaiden parhaaksi

Runosmäen Lämpö Oy on kokenut turkulainen täyden palvelun isännöinti- ja huoltoyhtiö. Perinteisten isännöintipalveluiden yritys vastaa myös taloyhtiöiden lämmityksestä.. Runosmäen Lämmössä palvelee vuodenaikojen vaihtelun myötä noin 40 alan ammattilaista huolehtimassa kiinteistöjen kunnosta ja asumisen turvallisuudesta. Runosmäen Lämmön henkilöstö vastaa taloyhtiön toiminnan johtamisesta, taloyhtiön taloudesta, hallinnosta, ylläpito- ja korjaustöiden johtamisesta, taloyhtiöiden tieto- ja viestintäpalvelujen tuottamisesta sekä näihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kiinteistöjen kunnosta vastaa henkilöstö, jolla on riittävät tiedot ja taidot huolehtia taloyhtiön tarvitsemat siivous-, kiinteistönhoito-, piha-, lumi-, huolto- ja korjaustyöt sekä kiinteistön kaukovalvonta.

Artikkeli on julkaistu Turun seudun Yritysmaailma -lehdessä 3/2021.