Securitas Flow tarjoaa älykästä kulunhallintaa

Facebook
15.09.2023 | Teollisuus, Sosiaali- ja kuntatalous, Yrityselämässä tapahtuu

Securitas Flow tarjoaa nykyaikaisen ja älykkään tavan kulkea yrityksen tiloissa, sillä ovien avaus tapahtuu vaivattomasti käyttäjän omalla mobiililaitteella. Ratkaisu on täysin itsenäinen alusta, jota hallitaan web-käyttöliittymällä, turvallisesti ja salatusti, paikasta riippumatta. Securitas Flow on ihanteellinen ratkaisu tiloihin, joissa käyttäjille on tarve saada lupa tilapäiseen kulkemiseen. Palvelu antaa uusia mahdollisuuksia hallita sitä, kuka pääsee mihinkin tiloihin ja mihin aikaan.

Securitas Flow ei ole uusi keksintö, sillä ratkaisu on ollut myynnissä jo useamman vuoden Stanley Flow -nimellä. Nyt lukitusratkaisu on saanut uuden nimensä lisäksi myös mittavia laajennuksia. Securitas Flow:n osalta on tehty isoja integraatioita mm. julkispuolen varausjärjestelmiin. Tätä kautta on tulossa todella isoja toteutuksia kaupunkien ja kuntien tilojen vuokraukseen. Securitas Flow tarjoaa kuntalaisille helppoa kulkemista ja luvitusta.

Securitas Flow toimii alustana universaalille mobiilikululle

– Securitas Flow eroaa muista mobiilikulkujärjestelmistä siinä, ettei se ole sidonnainen vain yhteen laitevalmistajaan. Järjestelmän ideana on tehdä älypuhelimesta kulkukortti, jolloin fyysiset kulkukortit voidaan jättää pois, tuotepäällikkö Juha Pieviläinen kertoo.

Käyttäjän mobiiliapplikaatiolla voidaan käyttää kaikkien Flow-järjestelmässä olevien palveluntarjoajien lukituksia, mikäli kyseiselle käyttäjälle on myönnetty niihin kulkuoikeus. Tämä ominaisuus tekee tuotteesta Pieviläisen mukaan erityisen mielenkiintoisen tulevaisuuden kaupunkiasioita ja siellä kulkemista ajatellen.

Securitas Flow:n lukitusten hallinnan piiriin saadaan lähes kaikenlaiset lukitustavat, kuten hissit, kotilukot, riippulukot, erilaiset ovet, autojen lukitukset, puomit, portit sekä erilaiset kaapistot. Esim. koulun varastohyllyn vaatiessa henkilökohtaisen tunnistautumisen, voidaan torjua hävikkiä.

– Nyt yhden ratkaisun kautta voidaan hallinnoida kulkemista, varauksia sekä varausten maksamista, teknologiajohtaja Henri Liesivaara mainitsee.

Securitas Flow tarjoaa oviadapterit lähes kaikenlaisiin tarpeisiin, jolloin kaikki ovet saadaan luvituksen piiriin. Ei sähköiset ovet voidaan toteuttaa patteriversioilla.

Mobiilikulun hyödyt tulevat esille erityisesti lyhytaikaisessa käytössä, kun vuokrattuihin tiloihin tai tiloihin, joihin täytyy pystyä antamaan käyttöoikeudet etänä ja nopeasti.

– Otetaan esimerkki pohjoisen mökkivuokraus. Tällä systeemillä voidaan välttyä avainten haku- ja palautusrumbalta. Securitas Flown kautta avaimia ei tarvitse hakea tai palauttaa, vaan lukituksen vuokrauksen aikaisen käyttöoikeuden saa suoraan omaan älypuhelinapplikaatioon. Ratkaisun ansiosta avaimet eivät myöskään voi unohtua vuokraajan taskuun, Pieviläinen painottaa.

Toimiva julkisten tilojen lukitusratkaisu

Koulujen ja muiden kuntien tilojen iltakäyttöjä ajatellen, voi avainten ja lukituskoodien tehokas hallinta olla lähes mahdotonta. Tästä syystä lukitus rapautuu nopeasti, eikä tilojen käyttöä voida juurikaan valvoa. Securitas Flow tuo käyttömukavuutta tilojen käyttäjille ja samalla tilojen vuokraaja voi seurata tilojen käyttäjiä ja tilojen todellista käyttöastetta, koska jokainen tilan käyttäjä avaa oven omalla tunnisteellaan. Näin kulkua voidaan myös rajoittaa pelkästään käyttäjien vuoron mukaan, eli kulkutunniste toimii vain vuoron aikana, eikä lainkaan sen ulkopuolella.

– Kyseessä on open access platform partnership –ratkaisu, joka on laitevalmistajille ilmainen alusta. Laitevalmistaja saa meiltä ilmaisen firmware-koodin, jonka he voivat liittää omaan laitteeseensa. Ohjelmiston takana on suomalainen yritys ja ohjelmisto. Osa lukituslaitteistakin on suomalaista valmistusta, joten tästä voidaan rakentaa kokonaan suomalainen lukitusratkaisu, Pieviläinen toteaa.

Securitas Flow on helppoa integroida esim. tilojen varausjärjestelmiin. Näin käyttäjä voi tehdä verkkokaupasta liikuntahallivuoroon tai mökkivuokraukseen liittyvän ostoksen, jolloin järjestelmä tekee käyttäjälle automaattisesti kulkuoikeudet varauksen osoittamalle ajalle.

Kaikki myönnetyt oikeudet yhdellä tunnisteella

Securitas Flowsta löytyy koko ajan yhä enemmän integraatiomahdollisuuksia erilaisiin varaus- ja luvitusjärjestelmiin. Siitä löytyy integraatio myös työpaikkojen luvitusasioihin, jolloin yhdellä applikaatiolla saadaan avattua pääsy kaikkiin tarvittaviin kohteisiin ja asioihin.

– Toteutamme eräälle asiakkaalle tällä hetkellä ratkaisua, jossa uuden opiskelijan tullessa taloon, oppilaalle luodaan tiedot Wilma-järjestelmään, joka voisi olla toki mikä tahansa muukin HR-järjestelmä. Järjestelmään merkitään kurssit, joiden osalta opiskelija on päästävä liikkumaan tietyissä tiloissa. Samalla järjestelmä luo automaattisesti käyttöoikeudet koulun tietojärjestelmiin ja fyysisiin tiloihin. Opiskelija kirjautuu mobiiliapplikaatioon täsmälleen samalla tunnuksella kuin hän kirjautuu koulun tietokoneeseen, Pieviläinen kuvailee ratkaisua.

Käyttäjä ja tämän oikeudet on myös helppoa poistaa, kun käyttäjä lähtee pois organisaatiosta. Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää myös väärinkäytöstilanteissa, jolloin käyttöoikeudet joudutaan poistamaan välittömästi.

Securitas Flow -applikaation toiminnallisuudet on mahdollista lisätä myös organisaation jo olemassa olevaan omaan applikaatioon. Näissä tapauksissa ei ole tarpeen käyttää Securitas Flow -applikaatiota.

Tarvitaan vain Securitas Flow -adapteri, pilvipalvelu sekä älypuhelin

Lukitettavaan kohteeseen tarvitaan Flow-adapteri, olipa se sitten kahvassa, lukkorungossa tai lukkosylinterissä. Lisäksi tarvitaan pilvipalvelu. Käyttäjä tarvitsee sähköpostiosoitteen, älypuhelimen sekä mahdollisuuden asentaa Flow-applikaation puhelimeensa. Applikaatio toimii Android ja iOS -käyttöjärjestelmissä. Tarjolla on erilaisia sähkölukko-ohjaimia ja lukkorunkoja, jotka voivat toimia joko paristolla tai induktiivisesti.

Kuntien ja kaupunkien tilat saadaan vihdoin hallitusti hyötykäyttöön

– Monissa kunnissa pohditaan, miten tyhjillään olevat kunnan tilat saataisiin kuntalaisten hyötykäyttöön. Securitas Flow on ensimmäinen ratkaisu, jonka laajan adapterivalikoiman kautta tämä on mahdollista toteuttaa. Lainauksien ei tarvitse koskea pelkästään tiloja, vaan ne voivat liittyä myös esineisiin, Liesivaara muistuttaa.

Osa toimijoista on täysin automatisoinut tilojensa vuokrausta Securitas Flow -palvelun kautta. Jos asiakkaan varausjärjestelmässä voidaan hoitaa myös maksu, varaus voidaan täysin automatisoida ja tilan kulkuluvat myös, jonka ansiosta kenenkään ei tarvitse enää operoida avainten ja kulkukorttien kuittausten ja seurannan kanssa.

– Securitas Flown avulla saadaan rakennettua täysin kotimainen varaus- ja maksujärjestelmä. Lisäksi järjestelmä auttaa tilojen käyttöasteen seurannassa.

Pieviläinen uskoo, että erityisesti julkissektorilla Securitas Flown käyttäjämäärä tulee kasvamaan räjähdysmäisesti.

– Pilvessä olevaa alustaa voidaan kasvattaa rajattomasti tarpeen mukaan.

Asiakkaan suuntaan kustannus ei kuitenkaan kasva käyttäjämäärän kasvaessa.

Parantaa ja sujuvoittaa yritysten lukituskulttuuria

Yrityspuolella on satunnaisia lukitusten käyttäjiä: vierailijat, oma henkilökunta, etäkohteet ja tilat joita täytyy käydä huoltamassa alihankkijan toimesta. Securitas Flown ansiosta päästään eroon aikaa vievästä avaintenhallinnasta. Järjestelmä mahdollistaa, että lukituskohteen käyttöoikeudet voidaan myöntää helposti myös etänä.

Flow-järjestelmässä on toiminto, joka poistaa käyttäjän tiedot automaattisesti, jos tämä ei ole ollut aktiivinen tiettyyn aikaan.

Yksinkertainen hinnoittelumalli

Securitas Flown hinnoittelumalli on kuukausimaksu. Organisaatiolta ei peritä käyttäjämaksuja, eikä avauskohtaisia maksuja, joten lukituskustannukset ovat helposti ennustettavia.

Lisätietoja: www.securitastechnology.com/fi/turvaratkaisut/securitas-flow

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia