Sijoita yrityksesi Jämsään – moderni infra, erinomainen sijainti, vahvat tulevaisuuden kasvualat

Jämsässä kaupunki, yrittäjät ja oppilaitokset tekevät hyvää yhteistyötä. Kuvaaja Johanna Suominen
Jämsässä kaupunki, yrittäjät ja oppilaitokset tekevät hyvää yhteistyötä. Kuvaaja Johanna Suominen
29.09.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian toteuttama Kohti tulevaisuuden työtä -hanke kehittää Jämsän alueen elinvoimaa äkillisen rakennemuutoksen tilanteessa. Kaipolan paperitehtaan toiminnan päätyttyä vuoden 2020 lopussa Jämsään syntyi sekä tarve että edellytykset uudenlaiselle yritystoiminnalle.

– Metsäteollisen tuotannon jäljiltä Kaipolassa on tilaa ja infraa tarvittaessa isoonkin mittakaavaan, kertoo projektipäällikkö Jarmo Nikkanen.

– Kasvupohjaa on esimerkiksi bio- ja kiertotalouteen liittyvään yritystoimintaan. Taitaa olla vain mielikuvitus rajana sille, miten Kaipolassa voidaan palveluita ja artikkeleita tuottaa.

Mahtavien mahdollisuuksien Kaipola

Kaipolan tehdasalueen pinta-ala on 180 ha. Teollista tilaa on 200 000 k-m² ja toimistotilaa 2 000 m². T-kaava mahdollistaa monentyyppisen liiketoiminnan.

– Tehdaskiinteistöt omistavan kehittämisyhtiö Kaipola Green Portin mukaan alue kiinnostaa yrityksiä, ei vähiten modernin teollisuusinfran sekä valmiin rautatie- ja sähköverkkoliitännäisyyden ansiosta. Neuvotteluja on koko ajan käynnissä, joten kiinnostuneiden yritysten kannattaa olla ajoissa liikkeellä, vinkkaa Jämsän kaupungin elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen.

– Kaipolassa on nykyaikainen infra, jota pystytään hyödyntämään teollisessa toiminnassa saman tien. Käytännössä se tarkoittaa kolmen vuoden etumatkaa verrattuna siihen, että lähtisi tyhjästä rakentamaan. Kaipolassa yritys pääsee tuotantoon käsiksi periaatteessa hyvin pienin muutostöin, Juurinen korostaa.

Alueella on varastoinnin toimintoja mm. Metsä-Tissuella, UPM:llä ja Logistikas Oy:llä. Voith Paper Oy:n toimipiste Kaipola Cotton Rolls valmistaa puuvillateloja ja telojen päällysteitä paperiteollisuuden tarpeisiin. Kaipola Circular Oy valmistelee muoviöljyn tuotantoa. Finnforel Oy suunnittelee kirjolohen kasvattamiseen käytettävää kiertovesilaitosta. Finnforel myös jalostaisi kalat itse lopputuotteiksi ja tarjoaisi sivuvirtoja biotalouden tarpeisiin. Yhtiöllä on parhaillaan (syyskuu 2023) ympäristövaikutusten arviointi käynnissä.

Kaipolan tehdasalueella on valmis, moderni teollisuusinfra.

Matkailusta keskeinen toimiala

Kaupungin elinkeinorakennetta vahvistaa vilkas matkailuala. Anna-Liisa Juurinen kertoo, että Himoksen aluetta kehitetään parhaillaan aikamoisella vauhdilla.

– Alueelle ovat investoineet tai suunnittelevat investoivansa Osuuskauppa Keskimaa, HimosLomat Oy sekä laskettelurinteitä pyörittävä Himos-Yhtiöt Oy. Käynnissä ja vireillä oleva rakentaminen lisää Himokseen kohdistuvaa kysyntää. Kasvava matkailijamäärä kiinnostaa yrityksiä, Anna-Liisa Juurinen kertoo.

Himoksen majoituskapasiteetti on nykyisin 3 600 vuodepaikkaa, matkailutulo on 43,7 milj. €/vuosi. Yöpymisiä on 273 000 vuodessa, välittömiä työpaikkoja n. 250 ja toimipaikkoja 66.

– Himos on matkailukeskus, ei pelkkä laskettelukeskus. Kesän ajan toiminta on Himoksella hyvin laajaa, on isoja tapahtumia ja runsaasti aktiviteetteja. Uudet investoinnit vahvistavat ympärivuotisuutta varsinkin syksyn ja kevään osalta, Juurinen mainitsee.

– Jämsän kaupunki tukee yritysten hankkeita hoitamalla omaa rooliaan kaavoittajana ja infran rakentajana. Olemme saaneet positiivista palautetta sujuvasta kaavoituksesta ja rakentamisen luvituksesta

Himos on vilkas festivaalipaikka. Kuva Himos-Jämsä, kuvaaja Timo Marjala.

Patrialla riittää tekemistä

Jämsän suurin työllistäjä on 750 työntekijällään Patria Aviation Oy, joka toimii Hallissa sotilas- ja siviili-ilmailun alalla. Patria tekee mm. Suomen puolustusvoimien lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaripäivitykset ja huollot. Yhtiöllä on myös ilma-aluksissa käytettävien komposiittimateriaalien ja metallilevyjen tuotantoa.

F-35-hävittäjäkoneiden hankintapäätös tarkoittaa runsaasti työtä Jämsään. Halliin rakennettavassa uudessa eturunkotehtaassa Patria valmistaa Lockheed Martin -yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaan F-35:n eturunkoja 400 kpl kaikkialle maailmaan. Lisäksi Patria vastaa Suomen koneyksiköiden huollosta.

– Suomen NATO-jäsenyys yhdessä Patrian ja Puolustusvoimien strategisen kumppanuuden kanssa voivat tulevaisuudessa tarkoittaa mielenkiintoisia asioita Jämsän kannalta, ennakoi Anna-Liisa Juurinen.

– Joka tapauksessa Hallissa tullaan vuosikymmenten ajan ensin rakentamaan ja sitten huoltamaan erilaisia lentäviä laitteita. Puolustusteollisuuden alihankintatoimittajaksi pääsemisessä on omat vaatimuksensa, mutta se on mahdollista.

Ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan

Mahdollisuudet henkilöstön osaamisen ja yrityksen toiminnan kehittämiselle ovat Jämsässä erinomaiset, sillä Keski-Suomessa toimivat toisen asteen ammatillisen koulutuksen tarjoajien lisäksi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja yliopisto.

Kohti tulevaisuuden työtä -hanke on haastatellut paikallisia yrittäjiä ja yrityspäättäjiä heidän yritystensä osaamistarpeista.

– Reaktio on ollut positiivinen. Ehkä haastattelumme on havahduttanut yrityksiä tarkastelemaan omaa tilannettaan ja tulevaisuuttaan, sanoo Jarmo Nikkanen.

– Haastatteluissa ovat nousseet esille mm. digitalisaatio ja kestävä kehitys, ja yleensäkin vihreässä siirtymässä tarvittava osaaminen. Yksi korostunut teema on ollut moniosaajien tarve.

Meneillään ovat myös yrityksissä työskentelevien henkilöiden haastattelut heidän osaamisresursseistaan.

– Kun osaamisen tarpeiden ja tarjonnan kokonaisuus syksyn 2023 mittaan hahmottuu, ryhdymme suunnittelemaan koulutustarjontaa, Nikkanen toteaa.

Anna-Liisa Juurisen mukaan kaupunki tekee hyvää yhteistyötä koulutusorganisaatioiden ja TE-palveluiden kanssa työnantajilla olevien työvoimatarpeiden ratkaisemiseksi.

– Pystymme yhdessä räätälöimään yrityksille tiiviitä ja nopeita koulutusratkaisuja, jollaisia yrityksissä tarvitaan.

XR-labissa voi kokeilla uusinta teknologiaa

Kohti tulevaisuuden työtä -hanke perustaa yritysten ja oppilaitosten yhteiskäyttöön liikkuvan XR-teknologiaa (extended reality) hyödyntävän lab-ympäristön.

– Se on oikein hyvällä mallilla. Lab-ympäristön avulla on tarkoitus havainnollistaa yrityksille XR-maailman ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia. Oppilaitoksille ympäristö mahdollistaa XR-perusosaamisen luomisen opiskelijoille työelämän tarpeita varten, kuvailee Jarmo Nikkanen.

– Liikkuvan, yrityksiin tarvittaessa jalkautuvan lab-ympäristön on tarkoitus madaltaa kynnystä XR-teknologian hyödyntämiseen myös pienille yrityksille, kun ympäristössä voidaan kokeilla kehitettyjä ratkaisuja.

Hanke verkostoittaa toimijoita

Hanke edistää Jämsän kilpailukykyä myös systematisoimalla alueen elinkeinoelämän ja sitä tukevan julkisen sektorin toimijoiden yhteistyötä.

– Luomme verkostoa saattamalla toimijoita yhteen. Innovaatioiden aktivoimiselle ja elinvoiman vahvistamiselle on hyvä lähtökohta, kun henkilöt tuntevat toisensa ja tietävät, kehen tarvittaessa ottaa yhteyttä, Jarmo Nikkanen kertoo.

– Tarkoituksemme on kutsua alueen toimijoita pari kertaa vuodessa koolle jonkin ajankohtaisen ja yritysten toimintaan vaikuttavan teeman tiimoilta.

Kuva Himos-Jämsä, kuvaaja Tomi Pohja.

Keski-Suomen eteläisin kaupunki

Lähes 20 000 asukkaan Jämsä sijaitsee valtateiden 9 ja 24 risteyksessä kehittyvien raideyhteyksien varrella. Keskeinen sijainti ja sujuvat yhteydet antavat sijoittuvalle yritykselle hyvät eväät vahvistaa markkinaosuuttaan paitsi keskiseen Suomeen, myös Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sekä Päijät-Hämeen ja pääkaupunkiseudun suuntiin. Käytettävissä on Jämsän seutukunnan vahva alihankintakapasiteetti.

– Jämsässä on mahtavia mahdollisuuksia kaikenlaiseen yritystoimintaan ja Kaipolan ohella muitakin yritysalueita. Esimerkiksi valtateiden risteysalueen kautta ajaa vuosittain miljoonia ajoneuvoja. Siellä on potentiaalia monenlaisille kaupallisille toimijoille, Anna-Liisa Juurinen toteaa.

Jämsä jää sydämeen

Vaikka Jämsän sijainti ja yhteydet ovat työmatkaliikenteen kannalta hyvät, huomauttaa Jarmo Nikkanen, että asuinpaikkanakin Jämsä on vertaansa vailla.

– Tänne kannattaa tulla, täällä kannattaa elää ja tehdä töitä.

– Jämsä tarjoaa monipuoliset vapaa-ajan palvelut ja laadukkaat julkiset palvelut. Turvallisuutta arvostavalle Jämsä on oivallinen asuinpaikka. Asuminen on edullista, omakotitalojen ja asuinhuoneistojen hinnat ovat järkevällä tasolla. Jämsästä saa omakotitalon hinnalla, jolla pääkaupunkiseudulta saa tuskin yksiötäkään, lisää Anna-Liisa Juurinen.

Projektipäällikkö Jarmo Nikkanen | [email protected] | 040 341 4416

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen | [email protected] | 040 747 7736

www.gradia.fi | www.jamsa.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä