Pyydä tarjous

Steveco on täyden palvelun logistiikkatalo

Digipalvelut
02.03.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Steveco Oy on Suomen suurin ahtaus- ja logistiikkapalveluihin erikoistunut täyden palvelun logistiikkatalo. Yrityksen taustalta löytyy koko joukko maineikkaita satama-alan yrityksiä, jotka ovat vuosien saatossa sulautuneet yhdeksi markkinajohtajaksi Suomen metsäteollisuustuotteiden kuljetuksissa sekä kauttakulkuliikenteessä. Tänä päivänä Steveco työllistää noin 850 henkilöä toimipisteissään Kotkassa, Haminassa ja Helsingin Vuosaaressa.

- Steveco yhdistää maa- ja merikuljetukset ja siihen liittyvän informaation tavalla, joka parantaa kuljetusketjun toimivuutta ja kokonaistehokkuutta. Meidän tehtävämme on ratkaista asiakkaidensa lastinkäsittely- ja logistiikkapalvelutarpeet kustannustehokkaasti, kannattavasti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Tämä toteutetaan koko henkilöstön osaamisella ja tuloksellisella työllä, Steveco Oy:n myyntijohtaja Markus Myllylä luonnehtii Steveco Oy:n toimintaa.

Yksilöllisiä ja monipuolisia kuljetusratkaisuja

- Steveco tarjoaa ahtaus-, lastinkäsittely-, huolinta-, rahti-, kuljetus-, varastointi- tai, sekä niihin liittyviä lisäarvopalveluja kaikille tavaraa kuljettaville yrityksille. Tarjoamme yksilöllisiä ja monipuolisia kuljetusratkaisuja. Kuljetukset suoritetaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti myös ovelta ovelle palveluina. Projektikuljetukset ovat myös suuressa osa palvelukonseptiamme, Myllylä kertoo.

Steveco Oy:n myyntijohtaja Markus Myllylän vastuualueena on metsäteollisuus.

Suomalainen metsäteollisuus suurin asiakasryhmä

Markus Myllylän vastuualueena on metsäteollisuus.

- Metsäteollisuus on pysynyt Stevecon kivijalkana. Stevecon toiminta-ajatuksena on Suomen teollisuuden ja kaupan, erityisesti metsäteollisuuden, viennin ja tuonnin, sekä kauttakulkuliikenteen hoitaminen ja kehittäminen kannattavasti asiakkaiden kilpailukykyä edistävällä tavalla, Myllylä linjaa.

Steveco yhdistää meri- ja maakuljetukset saumattomaksi kokonaisuudeksi

Stevecon tuotantoyksiköt sijaitsevat Kotkan Mussalossa ja Hietasessa, Haminassa sekä Helsingin Vuosaaressa.

Myllylän mukaan sataman valinnassa olennaisia tekijöitä ovat paitsi sijainti ja maaliikenneyhteydet myös liikennetiheys, jatkoyhteydet sekä satamatoimintojen tehokkuus ja luotettavuus.

- HaminaKotka Sataman maantieteellinen sijainti metsäteollisuuden ydinmailla antaa kaupungille erinomaisen logistisen edun satamatoimintaan. Lisäksi HaminaKotkan laivayhteydet ja frekvenssi maailmalle on myös koko Suomi huomioiden poikkeuksellinen. HaminaKotkasta lähtee sahatavaraa koko Suomesta ympäri maailmaa, Myllylä mainitsee.

- Mussalon konttisatama onkeskittynyt konttioperointiin.

Mussalosta konttipuolelta sahatavaraa lähtee muun muassa Kiinaan ja Japaniin sekä Saudi-Arabiaan.

- Mussalon konttiterminaalin yhteydessä on myös moderni ja tehokas metsäteollisuuden tuotteiden käsittelykeskus. Pitkät raiteet sekä suuret varastot mahdollistavat tehokkaan sekä katkeamattoman kuljetusketjun metsäteollisuustuotteille sellusta ja paperista aina pitkälle jalostettuihin puutuotteisiin, Myllylä kertoo ja jatkaa:

- Hietasen RoRo-terminaalimme on erikoistunut säännölliseen linjaliikenteeseen palvelemaan RoRo- ja Storo-aluksia. Hietasessa on erinomaiset fasiliteetit RoRo-liikenteelle, paljon varastotilaa, raiteita ja kenttätilaa.

- Haminassa olemme keskittyneet irtolastiliikenteen, konventionaaliseen lastaukseen. Haminan satama soveltuu erinomaisesti breakbulk- ja projektilastien käsittelyyn. Haminasta lähtee irtolastia muun muassa Englantiin ja Pohjois-Afrikkaan. Tarjoamme yhteistyössä varustamojen kanssa säännöllisiä breakbulk-lähtöjä useisiin eri destinaatioihin vankalla ammattitaidolla. Käytössämme on Haminan satamassa runsaasti varasto- sekä kenttätilaa, Myllylä selvittää.

- Konttiterminaalimme Helsingin Vuosaaressa tarjoaa laivaoperointia ja konttien käsittelyä satamaan ja satamasta ulos. Myös kattavat huolintapalvelut ovat saatavilla Helsingissä. Modernista satamasta on hyvät yhteydet Suomen päätie- ja rautatieverkostoon, Myllylä kertoo.

Vastuullisuus ja ympäristöasiat tärkeässä roolissa Stevecon toiminnassa

Myllylä sanoo, että Steveco tuntee vastuunsa ympäröivästä yhteiskunnasta, luonnosta ja sijainnistaan meren äärellä

- Sitoudumme minimoimaan ja ennalta ehkäisemään toimintamme haitallisia ympäristövaikutuksia. Hallitsemme vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat ja toimintatavat. Tällä hetkellä meillä on jo koekäytössä uusiutuvat polttoaineet ja niihin on tarkoitus siirtyä kokonaisvaltaisesti mahdollisimman pian, Markus Myllylä toteaa.

Muita uutisia