Pyydä tarjous

Talo on tekniikkalaji, ja Are taitaa tekniikan

Aren Juhani Lauronen kertoo, että PKKS:n E-siiven peruskorjaus on vielä alkuvaiheessaan.
Aren Juhani Lauronen kertoo, että PKKS:n E-siiven peruskorjaus on vielä alkuvaiheessaan.
28.09.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen

Are Oy toteuttaa Pohjois-Karjalan keskussairaalan E-siiven peruskorjauksen johtotie- ja teleurakan.

– Tässä kohteessa haasteeksi muodostuu se, että korjauksen aikana toisella rakennuksen puoliskolla sairaala toimii tavanomaiseen tapaan samalla kun toisella puolella saneerataan. Sairaalaympäristö on muutenkin monin tavoin vaativa rakentamisen kohde, selvittää Aren Joensuun toimipistepäällikkö Juhani Lauronen.

– Sairaalassa talotekniset järjestelmät ovat monimutkaisia ja niitä on paljon. Toimintojen jatkuvuus on varmistettu, jatkaa Aren Kuopion-Joensuun yksikönjohtaja Petri Hirvonen.

Are on tehnyt Siun sotelle ja sen edeltäjäorganisaatiolle vuosien mittaan useita urakoita. Lisäksi Are on tällä hetkellä myös Siun soten puitesopimuskumppani. Näin ollen toimintatavat ja henkilöt ovat tulleet tutuiksi molemmin puolin.

Sairaalassa kaiken tulee toimia

Sairaalamaailman hankkeissa tilojen käyttäjät ovat usein mukana tilojen suunnittelussa, mikä on hyvä asia. Petri Hirvonen muistuttaa, että käyttäjiä ja asiakkaita varten rakennusta tehdään tai saneerataan.

– Sairaala on elämän ja kuoleman paikka, ja kaiken muunkin siltä väliltä, joten talotekniikan täytyy toimia ilman ongelmia.

Julkisen ja yksityisen sektorin projekteja

Isoimmat hankkeet tulevat pääsääntöisesti julkiselta puolelta: Are on mukana rakentamassa kouluja, päiväkoteja, sairaaloita, terveyskeskuksia ja muita julkisen sektorin kohteita Itä-Suomessa ja kaikkialla maassa.

– Totta kai asiakkainamme on myös yrityksiä. Rakennamme mm. teollisuuskohteita, kauppojen liiketiloja ja niin edelleen. Itä-Suomen alueella puitesopimukset muodostavat merkittävän osuuden toiminnastamme, Hirvonen mainitsee.

Kokemus auttaa näkemään

Hirvonen ja Lauronen toteavat, että Aren ammattilaiset tuovat aina rakennusprojektiin oman osaamisensa.

– Saatamme huomata asioita, joita suunnittelija tai rakennuttaja ei ole huomannut tai tullut ajatelleeksi, Lauronen sanoo.

– Meillä on kokemusta erilaisista kiinteistötyypeistä ja urakoista. Kokemus yhdistettynä ammattitaitoon auttaa huomaamaan mahdollisia riskejä hyvissä ajoin. Vuosien varrella olemme nähneet, mitkä ratkaisut toimivat ja mitkä eivät. Suuremmissa hankkeissa olemme usein mukana jo suunnitteluvaiheessa, jolloin pystymme olemaan avuksi alusta lähtien, Hirvonen täydentää.

Peruskivestä purkuun

Are on edistyneen talotekniikan toimittaja ja ylläpitäjä. Yhtiön toiminta jakaantuu pääosin talotekniikkaurakointiin sekä ylläpito- ja huoltopalveluihin. Lisäksi tulevat modernisointi- ja asiantuntijapalvelut.

– Hallitsemme rakennuksen koko elinkaaren alusta loppuun. Olemme mukana peruskiven muurauksesta aina rakennuksen purkuun saakka, Hirvonen tiivistää.

Aren palveluissa korostuvat ympäristöystävällinen teknologia ja tarpeenmukainen, älykäs ylläpito. Järjestelmän elinkaaren loppuvaiheessa Are pystyy toteuttamaan siirtymän uuteen järjestelmään saumattomasti.

– Ennakointi on avainasemassa. Pyrimme olemaan aina askeleen tai mieluiten kaksi askelta vahinkoa edellä. Kokemus auttaa tässäkin asiassa, luonnehtii Petri Hirvonen.

Älykäs ylläpito on Aren ylläpito- ja huoltopalveluiden toimintamalli, joka optimoi kiinteistön energiakulut, tehostaa kiinteistön hoitoa ja kehittää kiinteistön ylläpidon laatua. Aren luotettavuutta ylläpito- ja huoltopalveluiden tarjoajana vahvistaa se, että yhtiö on koko maan laajuinen toimija.

– Palvelumme ovat yhtä laadukkaita Hangosta Inariin, toteaa Juhani Lauronen.

Petri Hirvonen puolestaan painottaa, että yksi Aren vahvuuksista on erittäin laaja-alainen osaaminen.

– Emme ole keskittyneet mihinkään tiettyyn osa-alueeseen tai laiteryhmään, vaan taidamme talotekniikan laidasta laitaan.

Toimipistepäällikkö Juhani Lauronen ja yksikönjohtaja Petri Hirvonen.

Edelläkävijyyttä koulutuksella

Hirvonen ja Lauronen nostavat esiin myös Aren henkilöstön korkean osaamisen ja siihen liittyen jatkuvan kouluttautumisen.

– Esimerkiksi laitetoimittajien kurssit pyörivät oikeastaan koko ajan. Järjestelmät muuttuvat ja uudistuvat niin voimakkaasti, että ilman koulutusta putoaisi aallon harjalta.

– Kun tunnistamme koulutustarpeen, etsimme siihen sopivan kouluttajan. Laitetoimittajien ohella teemme yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa.

Yksi tärkeä vaatimus talotekniikan ratkaisujen toimittajalle on pysytellä ajan tasalla voimassa olevista säädöksistä.

– Se on jatkuvaa työtä. Esimerkiksi sähköalalla tulee standardeihin usein muutoksia. Tietyt henkilöt meiltä käyvät säännöllisesti kouluttautumassa, ja he jalkauttavat tilannekuvan koko työyhteisöön. Standardeista on oltava perillä, niin sanotusti mutu-periaatteella ei kentällä toimita millään osa-alueella, kuvailee Petri Hirvonen.

Asiakkaat arvostavat laatutyötä

Aren perusperiaatteena on asiakaslähtöisyys ja tavoitteena alan paras asiakaskokemus. Käytännössä se tarkoittaa, että asiakkaan tarpeita kuunnellaan tarkalla korvalla ja asetetaan toiminnalle yhdessä tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisten palaverikäytäntöjen avulla.

Tarvittaessa Aren koko konsernin osaaminen on vaikkapa pohjoiskarjalaisen asiakkaan hyödynnettävissä.

– Tiettyjen järjestelmien erikoisosaajat palvelevat kautta maan, Lauronen kertoo.

Asiakas voi luottaa siihen että kun Are toimittaa ratkaisun tai palvelun, se toimii. Juuri palveluiden kattavuus ja työn korkea laatu ovat tekijöitä, joita asiakkaat Aren toiminnassa arvostavat.

– Lisäksi suuremmilla paikkakunnilla toimiva ympärivuorokautinen päivystys on usein ratkaisevan tärkeä palvelu asiakkaalle. Eikä huoltovalmius ole pelkästään kiinteistönhoitajan varassa, vaan tarvittaessa apua antavat sähkö-, kylmä- ja putkialojen osaajat, Hirvonen kertoo.

Energiamanageri auttaa järkevään energiatalouteen

Ylläpito- ja huoltopalveluissa Arella on tarjottavanaan energiamanageripalvelu, joka auttaa laittamaan energiatalouden kuntoon ja kustannukset kuriin.

– Voimme tehdä pieniä toiminnallisia muutoksia tai suuremman energiansäästöprojektin. Tarvittaessa meiltä järjestyy myös projektin rahoitus. Energiansäästöprojektilla syntyneillä säästöillä katetaan projektin kustannus.

Kustannusten nousu kannustaa energiansäästöön, mutta toisaalta epävarmat talousnäkymät hillitsevät investointihalukkuutta. Petri Hirvonen huomauttaa, että energiansäästöprojektiin voi kuitenkin lähteä turvallisin mielin, kun energiainvestointi on pitkällä aikavälillä tuottava.

– Energian säästämisen ohella voidaan samalla myös pienentää korjausvelkaa.

– Pystymme tukemaan asiakkaitamme hiilineutraaliustavoitteiden täyttämisessä. Meillä on vähähiilisiksi energiamuodoiksi valmiita sapluunoita, jotka hyödyntävät esim. poistoilmalämpöä ja maalämpöä. Pystymme nopeasti laskemaan optimaalisen ratkaisun ja tarjoamaan sitä asiakkaalle. Muutamassa vuoden aikana olemme toteuttaneet n. 20 vähähiilisen energian kohdetta Itä- ja Keski-Suomessa, Hirvonen kertoo.

Teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön

Teollisuudessa on edelleen paljon hukkaan meneviä sivuvirtoja. Niiden hyödyntämiseen Are voi toteuttaa hybridiratkaisuja, jatka yhdistelevät useita lämmönlähteitä, kuten poistoilmasta otettavaa lämpöä, lauhdelämpöä, maalämpöä ja kaukolämpöä.

– Jokainen säästetty megawattitunti näkyy viivan alla, Hirvonen kiteyttää.

Automaatio ja etäyhteydet ovat tätä päivää

Automaatio ja etähallinta ovat tulleet vahvasti mukaan talotekniikkaan. Petri Hirvonen kuvailee, kuinka langattomuuden aikakausi on suonut Arelle uusia mahdollisuuksia IoT-järjestelmien toteuttamiseen.

– Siirrettävällä kalustolla pystymme tekemään asiakkaalle myös määräaikaista seurantaa. Anturit viedään paikoilleen sovituksi ajaksi, ja kerätystä datasta voidaan päätellä, mistä esimerkiksi sisäilmaongelmat voisivat johtua.

Savolais-karjalaista osaamista

Heinäkuun 2022 alussa uudistuneessa Aren organisaatiossa Joensuun ja Kuopion alueet muodostavat yhden yksikön, jota johtaa Petri Hirvonen.

– Kaiken kaikkiaan meitä on Joensuussa ja Kuopiossa yhteensä noin 100 henkilöä työskentelemässä asiakkaidemme parhaaksi. Toimihenkilöitä on tällä hetkellä 11 ja asentajia lähes 90, Hirvonen kertoo.

– Osaamista löytyy laajalla skaalalla. Heikkoa kohtaa ei ole, mutta sen sijaan erityisiä vahvuuksia ovat kylmätekniikka, sähköinen turvatekniikka sekä sähköasiantuntijapalvelut.

Hirvosen ja Laurosen mukaan uusia ammattilaisia saatetaan tarvita yllättävästikin esimerkiksi sähköasennustöihin, joten aina kannattaa työmahdollisuuksia tiedustella.

Aren sivuilla voi jättää avoimen työhakemuksen, he vinkkaavat.

Are Oy Joensuu
Alasintie 1

www.are.fi
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn

  • Are on suomalainen perheyritys, jolla on yli sadan vuoden kokemus talotekniikasta.
  • Are tarjoaa ratkaisuja ja palveluita kiinteistön koko elinkaarelle uudiskohteiden talotekniikkaurakoinnista ylläpitoon ja huoltoon, huollosta modernisointiin ja korjausrakentamiseen.
  • Tavoitteena on aina energiatehokkaat tilat ja tilojen käyttäjille miellyttävät sisäolosuhteet, kustannustehokkaasti toteutettuina.
  • Parhaat ratkaisut löytyvät tiiviillä yhteistyöllä asiakkaiden kanssa.
  • Arella on noin 3 300 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa.
  • Are Oy on osa Conficap-konsernia.